Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 530/TCT-CSbr "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 361-380 trong 9087 văn bản

361

Thông báo 59/TB-TCT năm 2008 về ấn chỉ đã đóng dấu địa danh thuộc tỉnh Hà Tây tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/12/2008 do Tổng cục Thuế ban hành

59/TB-TCT,Thông báo 59 2008,Tổng cục Thuế,Đóng dấu địa danh ,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 59/TB-TCT Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2008

Ban hành: 30/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2013

362

Quyết định 953/QĐ-TCT năm 2008 Quy trình tiếp nhận, quản lý văn bản đi, đến của cơ quan Tổng cục Thuế

953/QD-TCT,Quyết định 953 2008,Tổng cục Thuế,Quy trình tiếp nhận văn bản ,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 953/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 28 tháng

Ban hành: 28/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2012

363

Quyết định 197/QĐ-BNN-TCTS năm 2012 đính chính Thông tư 04/2012/TT-BNNPTNT về đưa sản phẩm có chứa Cypermethrin, Deltamethrin ra khỏi Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản; thuốc thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

197/QD-BNN-TCTS,Quyết định 197 2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Sản phẩm có chứa cypermethrin,Đính chính Thông tư 04/2012/TT-BNNPTNT ,Sản phẩm có chứa deltamethrin ,Sản phẩm xử lý cải tạo môi trường,Nuôi trồng thủy sản,Thuốc thú y thủy sản,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------

Ban hành: 06/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2012

364

Quyết định 598/QĐ-TCT năm 2008 về Quy trình miễn thuế, giảm thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

598/QD-TCT,Quyết định 598 2008,Tổng cục Thuế,Quy trình miễn thuế,Quy trình giảm thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 598/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 29

Ban hành: 29/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2011

365

Quyết định 528/QĐ-TCT năm 2008 quy trình kiểm tra thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

528/QD-TCT,Quyết định 528 2008,Tổng cục Thuế,Kiểm tra thuế,Quy trình kiểm tra thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 528/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 29

Ban hành: 29/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2009

366

Quyết định 490/QĐ-TCT năm 2008 về Quy trình hoàn thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

490/QD-TCT,Quyết định 490 2008,Tổng cục Thuế,Quy trình hoàn thuế,Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 490/QĐ-TCT Hà Nội,

Ban hành: 22/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2012

367

Quyết định 477/QĐ-TCT năm 2008 về quy trình quản lý thu nợ thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

477/QD-TCT,Quyết định 477 2008,Tổng cục Thuế,Quản lý thu nợ thuế,Thu nợ thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 477/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 15 tháng 5

Ban hành: 15/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

368

Quyết định 2969/QĐ-BNN-TCTS năm 2011 phê duyệt điều chỉnh danh mục thiết bị và giá gói thầu số 10b thuộc Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm đào tạo thực hành, thực tập nuôi trồng thủy sản Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2969/QD-BNN-TCTS,Quyết định 2969 2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Dự án đầu tư xây dựng,Trung tâm đào tạo thực hành,thực tập,Đại học Nông Lâm Thái Nguyên ,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2011

369

Quyết định 422/QĐ-TCT năm 2008 về Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

422/QD-TCT,Quyết định 422 2008,Tổng cục Thuế,Quy trình quản lý,Khai thuế,Nộp thuế,Kế toán thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 422/QĐ-TCT

Ban hành: 22/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2008

370

Quyết định 2501/QĐ-BNN-TCTS năm 2011 phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư công trình trung tâm khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định nuôi trồng thủy sản đồng bằng sông Cửu Long do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2501/QD-BNN-TCTS,Quyết định 2501 2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Điều chỉnh dự án đầu tư ,Dự án đầu tư,Trung tâm Khảo nghiệm ,Trung tâm khảo nghiệm kiểm định ,Trung tâm khảo nghiệm nuôi trồng thủy sản ,Đồng bằng sông Cửu Long,Nuôi trồng thủy sản,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Ban hành: 24/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2013

371

Quyết định 97/QĐ-TCT năm 2008 về Quy chế phối hợp giữa đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế trong việc xử lý, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của cơ quan Kiểm toán Nhà nước

97/QD-TCT,Quyết định 97 2008,Tổng cục Thuế,Các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế ,Tổng cục Thuế,Kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2013

372

Chỉ thị 2631/CT-BNN-TCTS năm 2011 về tăng cường quản lý hoạt động nghề cá trên biển do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2631/CT-BNN-TCTS,Chỉ thị 2631 2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2631/CT-BNN-TCTS Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2011

Ban hành: 13/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2011

373

Quyết định 1834/QĐ-TCT về Quy chế tổ chức và hoạt động của Cục ứng dụng Công nghệ thông tin trực thuộc Tổng cục Thuế

1834/QD-TCT,Quyết định 1834 2007,Tổng cục Thuế,Cục ứng dụng công nghệ thông tin,Quy chế tổ chức,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2012

374

Quyết định 1628/QĐ-BNN-TCTS năm 2011 phê duyệt Quy hoạch phát triển nuôi nhuyễn thể hàng hóa tập trung đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triền nông thôn ban hành

1628/QD-BNN-TCTS,Quyết định 1628 2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Nhuyễn thể hai mảnh vỏ,Quy hoạch phát triển,Phê duyệt quy hoạch phát triển BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2017

375

Quyết định 1617/QĐ-BNN-TCTS năm 2011 hướng dẫn áp dụng VietGAP đối với nuôi thương phẩm cá tra (Pangasianodon hypophthalmus), tôm sú (Penaeus monodon) và tôm chân trắng (Penaeus vannamei) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1617/QD-BNN-TCTS,Quyết định 1617 2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Nuôi thương phẩm cá tra ,Nuôi thương phẩm tôm sú ,Nuôi thương phẩm tôm chân trắng BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 18/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2011

376

Quyết định 1523/QĐ-BNN-TCTS năm 2011 phê duyệt Quy hoạch phát triển nuôi cá biển đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1523/QD-BNN-TCTS,Quyết định 1523 2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Quy hoạch nuôi cá biển,Quy hoạch nuôi cá biển đến 2015 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2014

377

Quyết định 1503/QĐ-BNN-TCTS năm 2011 về Quy phạm thực hành Nuôi trồng thủy sản tốt tại Việt Nam (VietGAP) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1503/QD-BNN-TCTS,Quyết định 1503 2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Quy trình VietGAP BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1503/QĐ-BNN-TCTS Hà Nội, ngày

Ban hành: 05/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2011

378

Quyết định 1508/QĐ-TCT năm 2007 về Quy định Tiêu chuẩn văn hoá công sở và đạo đức cán bộ Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1508/QD-TCT,Quyết định 1508 2007,Tổng cục Thuế,Tiêu chuẩn văn hoá công sở ,Đạo đức cán bộ Thuế ,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1508/QĐ-TCT

Ban hành: 25/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2012

379

Quyết định 1388/QĐ-TCT năm 2007 về phân cấp và ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản nhà nước và đầu tư xây dựng cơ bản đối với cục thuế, các đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1388/QD-TCT,Quyết định 1388 2007,Tổng cục Thuế,Xây dựng cơ bản,Quản lý tài chính,Tài sản nhà nước,Cục Thuế,Tổng cục Thuế,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 03/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2008

380

Quyết định 1200/QĐ-TCT về quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý tài chính của Trường Nghiệp vụ Thuế do Tổng cục Thuế ban hành

1200/QD-TCT,Quyết định 1200 2007,Tổng cục Thuế,Trường nghiệp vụ thuế,Cơ cấu Trường Nghiệp vụ thuế ,Hoạt động của Trường Nghiệp vụ Thuế ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13