Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 530/TCT-CSbr "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 341-360 trong 9087 văn bản

341

Quyết định 884/QĐ-TCT năm 2009 về Quy trình Quản lý đăng ký và nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet của người nộp thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

884/QD-TCT,Quyết định 884 2009,Tổng cục Thuế,Nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet,Quản lý đăng ký hồ sơ khai thuế,Quy trình quản lý,Quy trình quản lý đăng ký thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –

Ban hành: 31/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2009

342

Công điện 40/TCT-VP về việc gia hạn nộp tờ khai đăng ký người phụ thuộc và hồ sơ chứng minh người phụ thuộc đến hết ngày 31/12/2009 do Tổng cục Thuế ban hành

40/TCT-VP,Công điện 40 2009,Tổng cục Thuế,Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc,Gia hạn đăng ký người phụ thuộc,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 40/TCT-VP Hà

Ban hành: 29/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2009

343

Công điện 38/TCT-VP về tiếp tục thực hiện giãn nộp thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

38/TCT-VP,Công điện 38 2009,Tổng cục Thuế,Giãn nộp thuế thu nhập cá nhân,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 38/TCT-VP Hà

Ban hành: 12/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2009

344

Quyết định 594/QĐ-TCT năm 2009 về Quy chế ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

594/QD-TCT,Quyết định 594 2009,Tổng cục Thuế,Hoạt động của ngành Thuế,Ứng dụng công nghệ thông tin,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 594/QĐ-TCT

Ban hành: 10/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2009

345

Quyết định 490/QĐ-TCT năm 2009 ban hành quy trình cưỡng chế nợ thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

490/QD-TCT,Quyết định 490 2009,Tổng cục Thuế,Cưỡng chế nợ thuế,Quy trình cưỡng chế nợ thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 490/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 8

Ban hành: 08/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

346

Quyết định 460/QĐ-TCT năm 2009 về quy trình thanh tra thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

460/QD-TCT,Quyết định 460 2009,Tổng cục Thuế,Quy trình thanh tra thuế,Quyết định thanh tra thuế,Chuẩn bị thanh tra,Nhật ký thanh tra thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------

Ban hành: 05/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2009

347

Quyết định 443/QĐ-TCT năm 2009 về quy trình quản lý đăng ký thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

443/QD-TCT,Quyết định 443 2009,Tổng cục Thuế,Quản lý đăng ký thuế,Đăng ký thuế,Mã số thuế,Quy trình quản lý đăng ký thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 443/QĐ-TCT

Ban hành: 29/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2009

348

Quyết định 2410/QĐ-BNN-TCTS năm 2012 phê duyệt kế hoạch xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 31/2010/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2410/QD-BNN-TCTS,Quyết định 2410 2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Xử phạt vi phạm hành chính,Lĩnh vực thủy sản,Phê duyệt kế hoạch,Xây dựng Nghị định thay thế 31/2010/NĐ-CP ,Vi phạm hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 04/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2012

349

Quyết định 2322/QĐ-BNN-TCTS năm 2012 thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ Dự án "Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2322/QD-BNN-TCTS,Quyết định 2322 2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ ,Quy hoạch tổng thể,Phát triển ngành thủy sản Việt Nam ,Đến năm 2020,Tầm nhìn đến năm 2030 ,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 26/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2012

350

Thông báo 29/TB-TCT Về việc sử dụng mẫu Tờ trình lãnh đạo cơ quan thuế các cấp do Tổng cục Thuế ban hành

29/TB-TCT,Thông báo 29 2009,Tổng cục Thuế,Mẫu Tờ trình lãnh đạo cơ quan thuế ,Mẫu Tờ trình ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 29/TB-TCT

Ban hành: 16/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2013

351

Quyết định 1771/QĐ-BNN-TCTS năm 2012 phê duyệt quy hoạch hệ thống nghiên cứu, sản xuất và cung ứng giống thủy sản đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1771/QD-BNN-TCTS,Quyết định 1771 2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Quy hoạch hệ thống ,Nghiên cứu sản xuất ,Cung ứng giống thủy sản ,Đến năm 2020 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2012

352

Báo cáo 2017/BC-BNN-TCTS tình hình thiệt hại trên tôm nước lợ và đề xuất chính sách hỗ trợ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2017/BC-BNN-TCTS,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Chính sách hỗ trợ,Thiệt hại trên tôm nước lợ ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 03/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2012

353

Báo cáo 2018/BC-BNN-TCTS tình hình sản xuất và tiêu thụ cá tra và đề xuất chính sách cấp bách hỗ trợ phát triển sản xuất cá tra do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2018/BC-BNN-TCTS,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Tình hình sản xuất tiêu thụ cá tra ,Đề xuất chính sách,Hỗ trợ phát triển sản xuất cá tra ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2012

354

Chỉ thị 1862/CT-BNN-TCTS năm 2012 triển khai nhiệm vụ xác định nguyên nhân và giải pháp phòng chống dịch bệnh trên tôm nước lợ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1862/CT-BNN-TCTS,Chỉ thị 1862 2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,1862/CT-BNN-TCTS năm 2012 ,Phòng chống dịch bệnh trên tôm nước lợ ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Tài nguyên - Môi trường,Thể thao - Y tế BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2012

355

Quyết định 1416/QĐ-TCT năm 2008 về Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và hành chính tại cơ quan Thuế các cấp do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1416/QD-TCT,Quyết định 1416 2008,Tổng cục Thuế,Dự thảo văn bản,Thẩm định dự thảo văn bản quy phạm ,Thẩm định dự thảo ,Cơ quan thuế,Thuế các cấp ,Dự thảo văn bản ngành Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2012

356

Quyết định 902/QĐ-BNN-TCTS năm 2012 phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Khảo, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản đồng bằng sông Cửu Long do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

902/QD-BNN-TCTS,Quyết định 902 2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu,Dự án đầu tư xây dựng công trình,Trung tâm Khảo nghiệm ,Trung tâm Kiểm nghiệm,Trung tâm kiểm định,Đồng bằng sông Cửu Long,Nuôi trồng thủy sản,Xây dựng - Đô thị BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN --------

Ban hành: 24/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2012

357

Quyết định 876/QĐ-BNN-TCTS năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bị hủy bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

876/QD-BNN-TCTS,Quyết định 876 2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Công bố thủ tục hành chính,Công bố thủ tục hành chính năm 2012,Thủ tục hành chính của Bộ Nông nghiệp ,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2013

358

Quyết định 835/QĐ-BNN-TCTS năm 2012 đính chính Thông tư 89/2011/TT-BNNPTNT về Danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn trong năm do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

835/QD-BNN-TCTS,Quyết định 835 2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Khu vực cấm khai thác có thời hạn BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 835/QĐ-BNN-TCTS

Ban hành: 17/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2012

359

Quyết định 834/QĐ-BNN-TCTS năm 2012 bổ sung 157 tàu cá lắp đặt thiết bị kết nối vệ tinh thuộc Dự án MOVIMAR cho địa phương do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

834/QD-BNN-TCTS,Quyết định 834 2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Lắp đặt thiết bị kết nối vệ tinh ,Dự án Movimar ,Giao thông - Vận tải BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 17/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2012

360

Chỉ thị 424/CT-BNN-TCTS năm 2012 về tăng cường công tác quản lý tàu cá, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn chuyên ngành thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

424/CT-BNN-TCTS,Chỉ thị 424 2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Phòng chống lụt bão,Quản lý tàu cá,Tìm kiếm cứu nạn,Chuyên ngành thủy sản BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 24/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/02/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.96.184