Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 530/TCT-CSbr "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 321-340 trong 9066 văn bản

321

Quyết định 2389/QĐ-BNN-TCTS năm 2013 công bố danh sách khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn ban hành

2389/QD-BNN-TCTS,Quyết định 2389 2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Giao thông - Vận tải,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2389/QĐ-BNN-TCTS

Ban hành: 17/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2014

322

Quyết định 2331/QĐ-BNN-TCTS năm 2013 bãi bỏ Quyết định 06/2006/QĐ-BTS về Quy chế Quản lý vùng và cơ sở nuôi tôm an toàn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2331/QD-BNN-TCTS,Quyết định 2331 2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2331/QĐ-BNN-TCTS

Ban hành: 09/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2013

323

Quyết định 898/QĐ-TCT năm 2010 ban hành Đề án Tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn những hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, thông đồng của cán bộ, công chức thuế đối với người nộp thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

898/QD-TCT,Quyết định 898 2010,Tổng cục Thuế,Phòng ngừa ngăn chặn,Gây phiền hà nhũng nhiễu thông đồng ,Người nộp thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 18/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2010

324

Quyết định 899/QĐ-TCT năm 2010 ban hành Quy chế tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại cơ quan thuế các cấp do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

899/QD-TCT,Quyết định 899 2010,Tổng cục Thuế,Quy chế tiếp công dân,Giải quyết đơn khiếu nại tố cáo,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 899/QĐ-TCT

Ban hành: 18/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2010

325

Quyết định 2132/QĐ-BNN-TCTS năm 2013 thành lập Tổ soạn thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp, bồi dưỡng đi biển đối với Kiểm ngư viên, thuyền viên tàu Kiểm ngư là công và viên chức, thuyền viên, người làm việc trên tàu Kiểm ngư do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2132/QD-BNN-TCTS,Quyết định 2132 2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Tổ soạn thảo chế độ phụ cấp,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2132/QĐ-BNN-TCTS

Ban hành: 18/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2013

326

Quyết định 752/QĐ-TCT năm 2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành Quy trình quản lý nợ thuế đối với hộ kinh doanh và cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước do các Chi cục Thuế quản lý

752/QD-TCT,Quyết định 752 2010,Tổng cục Thuế,Quy trình,Quản lý nợ thuế,Hộ kinh doanh,Nghĩa vụ nộp thuế,Ngân sách Nhà nước,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 14/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2010

327

Quyết định 651/QĐ-TCT năm 2010 ban hành hệ thống mẫu biểu xây dựng dự toán và báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách trong ngành Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

651/QD-TCT,Quyết định 651 2010,Tổng cục Thuế,Hệ thống mẫu biểu,Xây dựng dự toán Ngân sách,Dự toán thu ngân sách nhà nước,Ngành thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 22/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2010

328

Quyết định 566/QĐ-TCT năm 2010 về tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết những thủ tục hành chính về thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

566/QD-TCT,Quyết định 566 2010,Tổng cục Thuế,Làm việc ngày thứ bảy,Tiếp nhận giải quyết,Thủ tục hành chính thuế,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 566/QĐ-TCT

Ban hành: 05/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2010

329

Quyết định 504/QĐ-TCT năm 2010 quy định chức năng, nhiệm vụ của các Đội thuộc Chi cục Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

504/QD-TCT,Quyết định 504 2010,Tổng cục Thuế,Vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Đội thuộc Chi cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 29/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2010

330

Quyết định 502/QĐ-TCT năm 2010 quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc Cục Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

502/QD-TCT,Quyết định 502 2010,Tổng cục Thuế,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Phòng thuộc Cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 502/QĐ-TCT

Ban hành: 29/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2010

331

Quyết định 503/QĐ-TCT năm 2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế trực thuộc Cục thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

503/QD-TCT,Quyết định 503 2010,Tổng cục Thuế,Vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Chi cục thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 29/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2010

332

Quyết định 421/QĐ-TCTS-VP năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm ngư do Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản ban hành

421/QD-TCTS-VP,Quyết định 421 2013,Tổng cục Thuỷ sản,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức,Cơ cấu tổ chức Cục Kiểm ngư ,Nhiệm vụ quyền hạn Cục Kiểm ngư ,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔNG CỤC THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 23/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2015

333

Quyết định 1673/QĐ-BNN-TCTS năm 2013 Quy chế quản lý cá tra bố mẹ chọn giống do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1673/QD-BNN-TCTS,Quyết định 1673 2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1673/QĐ-BNN-TCTS Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm

Ban hành: 22/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2013

334

Kế hoạch 2228/KH-BNN-TCTS năm 2013 thực hiện Quyết định 375/QĐ-TTg do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2228/KH-BNN-TCTS,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2228/KH-BNN-TCTS Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2013

Ban hành: 04/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2013

335

Quyết định 1502/QĐ-BNN-TCTS năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, hủy bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1502/QD-BNN-TCTS,Quyết định 1502 2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Công bố thủ tục hành chính,Công bố thủ tục hành chính mới,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2014

336

Quyết định 1458/QĐ-TCT quy trình hoàn thuế doTổng cục Thuế ban hành

1458/QD-TCT,Quyết định 1458 2009,Tổng cục Thuế,Quy trình hoàn thuế,Trình tự giải quyết,Giải quyết hồ sơ hoàn thuế,Hoàn thuế giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 14/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2010

337

Quyết định 301/QĐ-BNN-TCTS năm 2013 phê duyệt đề án dự báo ngư trường khai thác hải sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

301/QD-BNN-TCTS,Quyết định 301 2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Dự báo ngư trường khai thác hải sản,Ngư trường khai thác hải sản,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2014

338

Quyết định 84/QĐ-BNN-TCTS năm 2013 phê duyệt Biểu trưng lực lượng Kiểm ngư Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

84/QD-BNN-TCTS,Quyết định 84 2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Biểu trưng lực lượng Kiểm ngư ,Kiểm ngư Việt Nam ,Lực lượng Kiểm ngư Việt Nam ,Logo Kiểm ngư Việt Nam BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2013

339

Quyết định 909/QĐ-TCT năm 2009 về Quy chế phòng, chống tham nhũng trong ngành thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

909/QD-TCT,Quyết định 909 2009,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 909/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2009

Ban hành: 07/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2013

340

Quyết định 908/QĐ-TCT năm 2009 về Quy chế hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ ngành thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

908/QD-TCT,Quyết định 908 2009,Tổng cục Thuế,Thanh tra ngành thuế,Kiểm tra ngành thuế,Thanh tra nội bộ ngành thuế,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 908/QĐ-TCT

Ban hành: 07/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.70.216