Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 530/TCT-CSbr "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 301-320 trong 9087 văn bản

301

Quyết định 123/QĐ-TCT năm 2011 "Quy định về tiêu chí đánh giá kết quả thi đua đối với tập thể, cá nhân thuộc Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương" do Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

123/QD-TCT,Quyết định 123 2011,Tổng cục Thuế,Tiêu chí đánh giá,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 123/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2011

Ban hành: 27/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2011

302

Quyết định 111/QĐ-TCT năm 2011 quy định chức năng, nhiệm vụ và biên chế của phòng/bộ phận quản lý khoản thu từ đất thuộc Cục thuế tỉnh, thành phố do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

111/QD-TCT,Quyết định 111 2011,Tổng cục Thuế,Chức năng nhiệm vụ,Bộ phận quản lý khoản thu từ đất ,Phòng quản lý khoản thu từ đất ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 25/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2011

303

Quyết định 109/QĐ-TCT năm 2011 quy định nhiệm vụ của Bộ phận Kiểm tra nội bộ thuộc Vụ Kiểm tra nội bộ, Tổng cục Thuế tại thành phố Hồ Chí Minh do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

109/QD-TCT,Quyết định 109 2011,Tổng cục Thuế,Bộ phận Kiểm tra nội bộ ,Vụ Kiểm tra nội bộ,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 109/QĐ-TCT

Ban hành: 24/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2011

304

Quyết định 110/QĐ-TCT năm 2011 quy định nhiệm vụ của Phòng/bộ phận thuộc Thanh tra Tổng cục Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

110/QD-TCT,Quyết định 110 2011,Tổng cục Thuế,Thanh tra Tổng cục Thuế,Phòng Thanh tra thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 110/QĐ-TCT

Ban hành: 24/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2011

305

Quyết định 521/QĐ-BNN-TCTS năm 2014 thành lập Tổ biên tập Thông tư quy định về tuần tra, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính trong khai thác, bảo vệ nguồn lợi và nuôi trồng thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

521/QD-BNN-TCTS,Quyết định 521 2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Nuôi trồng thủy sản,Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản ,Xử phạt vi phạm hành chính,Thanh tra chuyên ngành,Thương mại,Bộ máy hành chính,Vi phạm hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 24/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2014

306

Quyết định 2590/QĐ-TCT năm 2010 áp dụng hóa đơn tự in do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

2590/QD-TCT,Quyết định 2590 2010,Tổng cục Thuế,Hóa đơn bán hàng tự in ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2590/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 24

Ban hành: 24/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2012

307

Quyết định 2568/QĐ-TCT năm 2010 về Quy trình tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại cơ quan thuế các cấp do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

2568/QD-TCT,Quyết định 2568 2010,Tổng cục Thuế,Giải quyết đơn khiếu nại tố cáo,Giải quyết đơn khiếu nại ,Cơ quan thuế,Bộ phận hành chính cơ quan Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 22/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2014

308

Thông báo 290/TB-TCT về kết quả hội nghị tập huấn và giải đáp Thông tư 153/2010/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Tổng Cục thuế ban hành

290/TB-TCT,Thông báo 290 2010,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 290/TB-TCT Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2010

Ban hành: 15/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2010

309

Chỉ thị 805/CT-BNN-TCTS năm 2014 tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

805/CT-BNN-TCTS,Chỉ thị 805 2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Quản lý tàu cá,Đảm bảo an toàn hoạt động thủy sản,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải,Văn hóa - Xã hội BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIÊN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 06/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2014

310

Quyết định 2506/QĐ-TCT năm 2010 Quy định về trách nhiệm của Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn và Cục Thuế trong việc quản lý thuế đối với các doanh nghiệp lớn do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

2506/QD-TCT,Quyết định 2506 2010,Tổng cục Thuế,Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2506/QĐ-TCT

Ban hành: 08/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2011

311

Quyết định 2477/QĐ-TCT năm 2010 sửa đổi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế trực thuộc Cục thuế; quy định chức năng, nhiệm vụ của Đội thuộc Chi cục Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

2477/QD-TCT,Quyết định 2477 2010,Tổng cục Thuế,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Đội thuộc Chi cục Thuế,Chi cục Thuế trực thuộc Cục thuế,Cơ cấu tổ chức,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2012

312

Quyết định 2423/QĐ-TCT năm 2010 về Quy trình Quản lý hóa đơn do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

2423/QD-TCT,Quyết định 2423 2010,Tổng cục Thuế,Quy trình Quản lý hóa đơn ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2423/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 23 tháng

Ban hành: 23/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2011

313

Quyết định 2245/QĐ-TCT năm 2010 quy định chức năng, nhiệm vụ phòng/bộ phận quản lý ấn chỉ và bổ sung chức năng, nhiệm vụ Thanh tra Tổng cục thuế, Phòng Thanh tra thuế/Kiểm tra thuế, Đội Kiểm tra thuế thuộc cơ quan thuế các cấp do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

2245/QD-TCT,Quyết định 2245 2010,Tổng cục Thuế,Chức năng nhiệm vụ,Thanh tra Tổng cục Thuế,Phòng Thanh tra thuế,Phòng Kiểm tra thuế,Đội Kiểm tra thuế ,Bộ phận quản lý ấn chỉ ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 08/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2010

314

Quyết định 2240/QĐ-TCT năm 2010 về Quy chế đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thuế đối với công, viên chức ngành thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

2240/QD-TCT,Quyết định 2240 2010,Tổng cục Thuế,Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ,Nghiệp vụ thuế,Quy chế đào tạo,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2240/QĐ-TCT

Ban hành: 05/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2011

315

Quyết định 1579/QĐ-TCT quy định nhiệm vụ của các Phòng thuộc Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn thuộc Tổng cục Thuế

1579/QD-TCT,Quyết định 1579 2010,Tổng cục Thuế,Phòng thuộc Vụ Quản lý thuế,Vụ Quản lý thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1579/QĐ-TCT

Ban hành: 24/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2013

316

Quyết định 1403/QĐ-TCT năm 2010 ban hành Quy trình phối hợp trao đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký kinh doanh do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1403/QD-TCT,Quyết định 1403 2010,Tổng cục Thuế,Trao đổi thông tin,Đăng ký doanh nghiệp,Cơ quan thuế,Cơ quan đăng ký kinh doanh,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 01/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2010

317

Thông báo 183/TB-TCT tổ chức thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2010 do Tổng cục Thuế ban hành

183/TB-TCT,Thông báo 183 2010,Tổng cục Thuế,Thi cấp chứng chỉ hành nghề,Dịch vụ làm thủ tục về thuế,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Dịch vụ pháp lý BỘ TÀI CHÍNH  TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 31/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2010

318

Báo cáo 211/BC-TCT-VP công tác cải cách hành chính năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Tổng cục Thủy lợi

211/BC-TCT-VP,Tổng cục Thủy lợi,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔNG CỤC THỦY LỢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 211/BC-TCTL-VP Hà Nội, ngày 25 tháng 11

Ban hành: 25/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2013

319

Quyết định 2760/QĐ-BNN-TCTS năm 2013 phê duyệt "Đề án tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2760/QD-BNN-TCTS,Quyết định 2760 2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2760/QĐ-BNN-TCTS Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm

Ban hành: 22/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2013

320

Quyết định 987/QĐ-TCT năm 2010 về Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý tài chính của Trường Nghiệp vụ Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

987/QD-TCT,Quyết định 987 2010,Tổng cục Thuế,Trường nghiệp vụ thuế,Hoạt động của Trường Nghiệp vụ Thuế ,Cơ cấu Trường Nghiệp vụ thuế ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.118.225