Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 530/TCT-CSbr "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 281-300 trong 9088 văn bản

281

Quyết định 3885/QĐ-BNN-TCTS năm 2014 phê duyệt Quy hoạch nuôi, chế biến cá tra vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

3885/QD-BNN-TCTS,Quyết định 3885 2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Chế biến cá tra ,Quy hoạch nuôi chế biến cá tra,Cá tra vùng Đồng bằng sông Cửu Long,Quy hoạch cá tra,Nuôi chế biến cá tra,Nuôi chế biến cá tra đến 2020,Thương mại BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 11/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2015

282

Quyết định 3824/QĐ-BNN-TCTS năm 2014 Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt Việt Nam (VietGAP) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

3824/QD-BNN-TCTS,Quyết định 3824 2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Nuôi trồng thủy sản,Ban chỉ đạo mở rộng áp dụng VietGAP ,Sản phẩm được sản xuất theo VietGAP,Quy trình VietGAP BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2014

283

Quyết định 442a/QĐ-TCTS-KTBVNL năm 2014 hướng dẫn tàu thuyền tránh, trú và neo đậu khi có bão, áp thấp nhiệt đới do Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản ban hành

442a/QD-TCTS-KTBVNL,Quyết định 442a 2014,Tổng cục Thuỷ sản,Áp thấp nhiệt đới,Bão áp thấp nhiệt đới ,Tàu thuyền tránh trú neo đậu,Hướng dẫn tàu thuyền tránh neo đậu ,Hướng dẫn tàu thuyền trú khi có bão,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - Xã hội BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔNG CỤC THỦY SẢN

Ban hành: 04/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2015

284

Quyết định 905/QĐ-TCT năm 2011 về Quy trình hoàn thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

905/QD-TCT,Quyết định 905 2011,Tổng cục Thuế,Quy trình hoàn thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số 905/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2011

Ban hành: 01/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2011

285

Quyết định 3664/QĐ-BNN-TCTS năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3664/QD-BNN-TCTS,Quyết định 3664 2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Công bố thủ tục hành chính,Công bố thủ tục hành chính mới,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2014

286

Quyết định 3602/QĐ-BNN-TCTS năm 2014 hướng dẫn về số lượng tàu cá đóng mới thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

3602/QD-BNN-TCTS,Quyết định 3602 2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Dự án đóng mới tàu đánh cá,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 19/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2014

287

Quyết định 3572/QĐ-BNN-TCTS năm 2014 chỉ định đơn vị thiết kế mẫu tàu cá vỏ thép, khai thác hải sản, tàu dịch vụ khai thác hải sản xa bờ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

3572/QD-BNN-TCTS,Quyết định 3572 2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Thiết kế mẫu,Tàu cá,Giao thông - Vận tải BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3572/QĐ-BNN-TCTS

Ban hành: 15/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2014

288

Quyết định 778/QĐ-TCT năm 2011 về Quy chế quản lý, triển khai, vận hành hạ tầng hệ thống Công nghệ thông tin tại Cục Thuế, Chi cục Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

778/QD-TCT,Quyết định 778 2011,Tổng cục Thuế,Vận hành hạ tầng hệ thống,Công nghệ thông tin,Cục Thuế,Chi cục thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 778/QĐ-TCT

Ban hành: 16/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2015

289

Quyết định 3465/QĐ-BNN-TCTS năm 2014 phê duyệt Đề án “Thí điểm tổ chức khai thác, thu mua, chế biến, tiêu thụ cá ngừ theo chuỗi” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

3465/QD-BNN-TCTS,Quyết định 3465 2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Khai thác thu mua,Chế biến tiêu thụ cá ngừ ,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 06/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2014

290

Quyết định 719/QĐ-TCT năm 2011 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học ngành Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

719/QD-TCT,Quyết định 719 2011,Tổng cục Thuế,Hội đồng khoa học,Quy chế tổ chức và hoạt động,Hội đồng Khoa học ngành Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 06/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2011

291

Quyết định 721/QĐ-TCT năm 2011 phê duyệt Phương án khảo sát đánh giá thực trạng quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá giữa doanh nghiệp Việt Nam với bên liên kết do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

721/QD-TCT,Quyết định 721 2011,Tổng cục Thuế,Thực trạng quản lý thuế ,Hoạt động chuyển giá ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 721/QĐ-TCT

Ban hành: 06/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2011

292

Quyết định 616/QĐ-TCT năm 2011 về Quy chế tổ chức nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và quản lý tài chính trong công tác khoa học ngành thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

616/QD-TCT,Quyết định 616 2011,Tổng cục Thuế,Nghiên cứu khoa học,Sáng kiến cải tiến kỹ thuật,Công tác khoa học ngành thuế ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 18/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2011

293

Quyết định 583/QĐ-TCT năm 2011 về Quy chế trao đổi thông tin theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

583/QD-TCT,Quyết định 583 2011,Tổng cục Thuế,Quy chế trao đổi thông tin ,Hiệp định tránh đánh thuế hai lần,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 583/QĐ-TCT

Ban hành: 11/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2011

294

Thông báo 111/TB-TCT cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục Thuế ban hành

111/TB-TCT,Thông báo 111 2011,Tổng cục Thuế,Cấp chứng chỉ hành nghề,Dịch vụ làm thủ tục thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 111/TB-TCT

Ban hành: 10/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2011

295

Quyết định 528/QĐ-TCT năm 2011 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm dịch vụ Công nghệ thông tin trực thuộc Cục Công nghệ thông tin - Tổng cục Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

528/QD-TCT,Quyết định 528 2011,Tổng cục Thuế,Quy chế tổ chức và hoạt động,Trung tâm dịch vụ Công nghệ thông tin ,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 22/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2011

296

Quyết định 1367/QĐ-BNN-TCTS về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị định 36/2014/NĐ-CP về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1367/QD-BNN-TCTS,Quyết định 1367 2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1367/QĐ-BNN-TCTS

Ban hành: 19/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2014

297

Quyết định 381/QĐ-TCT năm 2011 quy trình kiểm tra hóa đơn do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

381/QD-TCT,Quyết định 381 2011,Tổng cục Thuế,Quy trình kiểm tra hóa đơn ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 381/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 31 tháng

Ban hành: 31/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2011

298

Quyết định 1167/QĐ-BNN-TCTS năm 2014 về Chương trình hành động thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1167/QD-BNN-TCTS,Quyết định 1167 2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Phát triển bền vững,Thương mại,Văn hóa - Xã hội BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 28/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2014

299

Quyết định 183/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT năm 2014 về Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật bảo quản mực xà (mực đại dương) trên tàu cá do Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản ban hành

183/QD-TCTS-KHCN&HTQT,Quyết định 183 2014,Tổng cục Thuỷ sản,Hướng dẫn kỹ thuật ,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔNG CỤC THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2014

300

Quyết định 1044/QĐ-BNN-TCTS năm 2014 công bố danh sách khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1044/QD-BNN-TCTS,Quyết định 1044 2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Khu neo đậu tránh trú bão ,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - Xã hội BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9