Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 530/TCT-CSbr "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 261-280 trong 9066 văn bản

261

Quyết định 641/QĐ-TCTS-VP năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đăng kiểm tàu cá do Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản ban hành

641/QD-TCTS-VP,Quyết định 641 2014,Tổng cục Thuỷ sản,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Trung tâm đăng kiểm,Cơ cấu tổ chức,Chức năng nhiệm vụ,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔNG CỤC THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2016

262

Quyết định 635/QĐ-TCTS-VP năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản ban hành

635/QD-TCTS-VP,Quyết định 635 2014,Tổng cục Thuỷ sản,Vụ Khoa học Công nghệ,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Hợp tác quốc tế,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔNG CỤC THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2016

263

Quyết định 636/QĐ-TCTS-VP năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Tổng cục do Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản

636/QD-TCTS-VP,Quyết định 636 2014,Tổng cục Thuỷ sản,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Cải cách hành chính,Chức năng nhiệm vụ,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔNG CỤC THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2016

264

Quyết định 642/QĐ-TCTS-VP năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản do Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản ban hành

642/QD-TCTS-VP,Quyết định 642 2014,Tổng cục Thuỷ sản,Trung tâm Khảo nghiệm ,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Trung tâm khảo nghiệm kiểm định ,Kiểm định nuôi trồng thủy sản ,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔNG CỤC THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 15/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2016

265

Quyết định 5204/QĐ-BNN-TCTS năm 2014 phê duyệt Dự án Quan trắc môi trường phục vụ nuôi trồng thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

5204/QD-BNN-TCTS,Quyết định 5204 2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Quan trắc môi trường,Nuôi trồng thuỷ sản,Quan trắc môi trường thuỷ sản ,Dự án Quan trắc môi trường,Quan trắc phục vụ nuôi trồng thuỷ sản ,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 05/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2015

266

Quyết định 5166/QĐ-BNN-TCTS năm 2014 công bố 70 cơ sở đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá đủ điều kiện do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

5166/QD-BNN-TCTS,Quyết định 5166 2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Cải hoán tàu cá,Thiết kế mẫu tàu cá ,Quản lý đóng mới tàu cá ,Giao thông - Vận tải BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2014

267

Quyết định 1444/QĐ-TCT năm 2011 về Quy trình miễn, giảm thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1444/QD-TCT,Quyết định 1444 2011,Tổng cục Thuế,Quy trình miễn thuế,Quy trình giảm thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1444/QĐ-TCT Hà Nội, ngày

Ban hành: 24/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2011

268

Quyết định 1395/QĐ-TCT năm 2011 về Quy trình quản lý nợ thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1395/QD-TCT,Quyết định 1395 2011,Tổng cục Thuế,Quy trình quản lý nợ thuế ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1395/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 14

Ban hành: 14/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2011

269

Quyết định 1390/QĐ-TCT năm 2011 về Quy trình Quản lý Đăng ký sử dụng và Khai thuế điện tử do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1390/QD-TCT,Quyết định 1390 2011,Tổng cục Thuế,Quản lý đăng ký thuế,Quy trình Khai thuế điện tử ,Quy trình Đăng ký thuế điện tử ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 13/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2011

270

Quyết định 4947/QĐ-BNN-TCTS năm 2014 Phê duyệt và công bố thiết kế mẫu tàu cá vỏ thép và tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

4947/QD-BNN-TCTS,Quyết định 4947 2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Thiết kế mẫu tàu cá ,Giao thông - Vận tải BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4947/QĐ-BNN-TCTS

Ban hành: 17/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2014

271

Quyết định 1370/QĐ-TCT năm 2011 về Kế hoạch cải cách hệ thống thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1370/QD-TCT,Quyết định 1370 2011,Tổng cục Thuế,Kế hoạch cải cách hệ thống thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1370/QĐ-TCT

Ban hành: 07/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2011

272

Quyết định 4855/QĐ-BNN-TCTS năm 2014 bãi bỏ Thông tư 73/2009/TT-BNNPTNT Quy định tạm thời về thức ăn cho tôm thẻ chân trắng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

4855/QD-BNN-TCTS,Quyết định 4855 2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bãi bỏ Thông tư,Nuôi tôm thẻ chân trắng ,Thức ăn tôm thẻ chân trắng BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 07/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2014

273

Quyết định 2009A/QĐ-TCT năm 2014 ủy quyền ký biên bản thương thảo hợp đồng thuộc thẩm quyền của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

2009A/QD-TCT,Quyết định 2009A 2014,Tổng cục Thuế,Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ,Thương thảo hợp đồng,Ký thừa ủy quyền,Ủy quyền,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2014

274

Quyết định 4791/QĐ-BNN-TCTS năm 2014 về Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc tổ chức thực hiện Đề án “Thí điểm tổ chức khai thác, thu mua, chế biến, tiêu thụ cá ngừ theo chuỗi” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

4791/QD-BNN-TCTS,Quyết định 4791 2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Khai thác, thu mua, chế biến,Chế biến tiêu thụ cá ngừ ,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2014

275

Quyết định 4669/QĐ-BNN-TCTS năm 2014 về Hướng dẫn áp dụng VietGaP đối với nuôi thương phẩm cá Tra (Pangasianodon hypophthalums) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

4669/QD-BNN-TCTS,Quyết định 4669 2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Hướng dẫn áp dụng VietGaP ,Nuôi thương phẩm cá tra ,Thương mại BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 28/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2014

276

Quyết định 4470/QĐ-BNN-TCTS năm 2014 thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc tổ chức, thực hiện Đề án “Thí điểm tổ chức khai thác, thu mua, chế biến, tiêu thụ cá ngừ theo chuỗi” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

4470/QD-BNN-TCTS,Quyết định 4470 2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Tiêu thụ cá ngừ theo chuỗi,Chế biến tiêu thụ cá ngừ ,Tiêu thụ cá ngừ,Khai thác tiêu thụ cá ngừ ,Cá ngừ ,Khai thác và xuất khẩu cá ngừ,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 17/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2015

277

Quyết định 4428/QĐ-BNN-TCTS năm 2014 công bố sơ bộ thiết kế kỹ thuật 21 mẫu tàu cá vỏ thép khai thác hải sản, tàu dịch vụ hậu cần khai thác thủy sản xa bờ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

4428/QD-BNN-TCTS,Quyết định 4428 2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Khai thác hải sản,Giao thông - Vận tải BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4428/QĐ-BNN-TCTS

Ban hành: 15/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2014

278

Quyết định 4371/QĐ-BNN-TCTS năm 2014 Quy chế quản lý và sử dụng thiết bị, thông tin quan sát tàu cá thuộc Dự án “Hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh - MOVIMAR” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

4371/QD-BNN-TCTS,Quyết định 4371 2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Nguồn lợi thủy sản,Hệ thống quan sát tàu cá,Thành lập Trung tâm Quan sát tàu cá ,Đánh bắt bằng công nghệ vệ tinh BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2014

279

Quyết định 1089/QĐ-TCT năm 2011 về Quy chế chi tiêu và định mức chi nội bộ đối với đơn vị thuộc hệ thống Thuế giai đoạn 2011-2015 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1089/QD-TCT,Quyết định 1089 2011,Tổng cục Thuế,Quy chế chi tiêu nội bộ,Định mức chi nội bộ ,Đơn vị thuộc hệ thống Thuế ,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 05/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2012

280

Quyết định 1088/QĐ-TCT năm 2011 về Quy chế quản lý tài chính đối với đơn vị thuộc hệ thống Thuế giai đoạn 2011-2015 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1088/QD-TCT,Quyết định 1088 2011,Tổng cục Thuế,Đơn vị thuộc hệ thống Thuế ,Quy chế quản lý tài chính,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 05/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.96.236