Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 530/TCT-CSbr "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 221-240 trong 9066 văn bản

221

Quyết định 693/QĐ-TCTS-NTTS năm 2015 công nhận thức ăn thủy sản sản xuất trong nước được phép lưu hành tại Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản ban hành

693/QD-TCTS-NTTS,Quyết định 693 2015,Tổng cục Thuỷ sản,Danh mục thức ăn thủy sản ,Công nhận thức ăn thủy sản,Thức ăn thủy sản sản xuất trong nước,Thức ăn thủy sản được phép lưu hành ,Thương mại BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔNG CỤC THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 16/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2015

222

Quyết định 1936/QĐ-TCT năm 2012 về Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo thuộc Tổng cục Thuế

1936/QD-TCT,Quyết định 1936 2012,Tổng cục Thuế,Chức danh lãnh đạo,Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo ,Tiêu chuẩn lãnh đạo ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 29/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2013

223

Quy chế 2176A/QCPH-TCT-TCTK năm 2015 Phối hợp công tác và Trao đổi thông tin giữa Tổng cục Thuế và Tổng cục Thống kê

2176A/QCPH-TCT-TCTK,Quy chế 2176A 2015,Tổng cục Thống kê,Tổng cục Thuế,Phối hợp công tác,Công tác trao đổi thông tin,Tổng cục thuế và Tổng cục thống kê,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỔNG CỤC THỐNG KÊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 10/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2015

224

Quyết định 1766/QĐ-TCT năm 2012 về Tuyên ngôn ngành Thuế Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1766/QD-TCT,Quyết định 1766 2012,Tổng cục Thuế,Tuyên ngôn ngành Thuế ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1766/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 01 tháng

Ban hành: 01/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2012

225

Quy chế phối hợp mẫu 1955/QCPH-TCT-TCQLĐĐ năm 2015 quy định về phương thức trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của cá nhân, hộ gia đình giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai do Tổng cục Thuế - Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

1955/QCPH-TCT-TCQLDD,Quy chế 1955 2015,Tổng cục Thuế,Tổng cục Quản lý đất đai,Nghĩa vụ tài chính,Xác định nghĩa vụ tài chính ,Đất đai,Bất động sản,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ - BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 14/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2018

226

Quyết định 1610/QĐ-TCT năm 2012 về Sổ tay nghiệp vụ kiểm tra nội bộ ngành thuế về công tác quản lý, sử dụng kinh phí ngành do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1610/QD-TCT,Quyết định 1610 2012,Tổng cục Thuế,Sổ tay nghiệp vụ ngành thuế ,Quản lý sử dụng kinh phí ngành ,Kiểm tra nội bộ ngành thuế ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 17/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2012

227

Quyết định 1609/QĐ-TCT năm 2012 điều chỉnh phân cấp, ủy quyền và tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin, đấu thầu, mua sắm tập trung trong đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế

1609/QD-TCT,Quyết định 1609 2012,Tổng cục Thuế,ủy quyền tổ chức Tổng cục Thuế, phân cấp ủy quyền Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2014

228

Quyết định 1492/QĐ-TCT năm 2012 về Chế độ Thống kê thuế nội địa do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1492/QD-TCT,Quyết định 1492 2012,Tổng cục Thuế,Chế độ Thống kê thuế nội địa ,Thống kê thuế nội địa ,Báo cáo thống kê thuế,Chế độ báo cáo thống kê thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2013

229

Quyết định 578/QĐ-TCTS-VP năm 2015 sửa đổi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị thuộc Tổng cục Thủy sản

578/QD-TCTS-VP,Quyết định 578 2015,Tổng cục Thuỷ sản,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Vụ khai thác thủy sản,Kiểm định nuôi trồng thủy sản ,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔNG CỤC THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2015

230

Quyết định 540/QĐ-TCTS-TTKN năm 2015 về việc công nhận loài tôm hùm (homarus americanus) nhập khẩu vào danh mục thủy sản sống đã được đánh giá rủi ro do Tổng cục Thủy sản ban hành

540/QD-TCTS-TTKN,Quyết định 540 2015,Tổng cục Thuỷ sản,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔNG CỤC THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 07/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2015

231

Quyết định 3638/QĐ-BNN-TCTS năm 2015 về Công bố 50 cơ sở đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá đủ điều kiện do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

3638/QD-BNN-TCTS,Quyết định 3638 2015,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Đăng ký tàu cá,Tàu cá đủ điều kiện,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Giao thông - Vận tải BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2015

232

Quyết định 3562/QĐ-BNN-TCTS năm 2015 về kế hoạch quản lý nghề cá ngừ đại dương ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

3562/QD-BNN-TCTS,Quyết định 3562 2015,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội,Thương mại BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3562/QĐ-BNN-TCTS

Ban hành: 01/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2015

233

Quyết định 531/QĐ-TCTS-TTKN năm 2015 về công nhận thức ăn thủy sản sản xuất trong nước được phép lưu hành tại Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản ban hành

531/QD-TCTS-TTKN,Quyết định 531 2015,Tổng cục Thuỷ sản,Thức ăn thủy sản được phép lưu hành ,Danh mục thức ăn thủy sản ,Kiểm định nuôi trồng thủy sản ,Đăng ký lưu hành sản phẩm,Thương mại BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔNG CỤC THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2015

234

Quyết định 3239/QĐ-BNN-TCTS năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới, thay thế, hủy bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3239/QD-BNN-TCTS,Quyết định 3239 2015,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Công bố thủ tục hành chính ,Thủ tục hành chính,Thủ tục hành chính Bộ Nông nghiệp,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2015

235

Quyết định 3195/QĐ-BNN-TCTS năm 2015 phê duyệt Quy hoạch phát triển cá nước lạnh đến năm 2020, tầm nhìn 2030 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

3195/QD-BNN-TCTS,Quyết định 3195 2015,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Phát triển cá nước lạnh ,Quy hoạch phát triển cá nước lạnh ,Phát triển cá nước lạnh đến 2020,Phê duyệt quy hoạch,Cá nước lạnh ,Thương mại BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 11/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2015

236

Quyết định 2949/QĐ-BNN-TCTS năm 2015 về tạm thời danh sách các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản được hưởng quy chế ưu đãi như VietGAP trong kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2949/QD-BNN-TCTS,Quyết định 2949 2015,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt ,Hưởng quy chế ưu đãi như VietGAP ,Chứng nhận an toàn thực phẩm,Thu hồi chứng nhận an toàn thực phẩm BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 27/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2015

237

Quyết định 408/QĐ-TCTS-TTKN năm 2015 về công nhận thức ăn thủy sản sản xuất trong nước được phép lưu hành tại Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản ban hành

408/QD-TCTS-TTKN,Quyết định 408 2015,Tổng cục Thuỷ sản,Công nhận thức ăn thủy sản,Thức ăn thủy sản ,Thức ăn thủy sản được phép lưu hành ,Danh mục thức ăn thủy sản ,Sản xuất trong nước,Thức ăn thủy sản sản xuất trong nước,Thương mại BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔNG CỤC THỦY SẢN -------

Ban hành: 27/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2015

238

Thông báo 193/TB-TCT kết luận của Tổng cục trưởng tại Hội nghị triển khai giải pháp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2012 do Tổng cục Thuế ban hành

193/TB-TCT,Thông báo 193 2012,Tổng cục Thuế,Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ,Kết luận của Tổng cục trưởng ,Thu Ngân sách Nhà nước,Hội nghị triển khai giải pháp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2012

239

Quyết định 358/QĐ-TCTS-VP năm 2015 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm ngư Vùng I trực thuộc Cục Kiểm ngư do Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản ban hành

358/QD-TCTS-VP,Quyết định 358 2015,Tổng cục Thuỷ sản,Nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức,Chi cục Kiểm ngư ,Chi cục Kiểm ngư Vùng I ,Trực thuộc Cục Kiểm ngư,Cơ cấu tổ chức Chi cục Kiểm ngư ,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔNG CỤC THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 08/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2015

240

Quyết định 359/QĐ-TCTS-VP năm 2015 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm ngư Vùng V trực thuộc Cục Kiểm ngư do Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản ban hành

359/QD-TCTS-VP,Quyết định 359 2015,Tổng cục Thuỷ sản,Chi cục Kiểm ngư Vùng V ,Nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức,Trực thuộc Cục Kiểm ngư,Cơ cấu tổ chức Chi cục Kiểm ngư ,Chi cục Kiểm ngư ,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔNG CỤC THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 08/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.61