Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 530/TCT-CS, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 10531 văn bản

Ban hành: 20/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2015

162

Quyết định 743/QĐ-TCT năm 2015 về việc ban hành Quy chế giải quyết đơn tố cáo tại cơ quan thuế các cấp do Tổng cục Thuế ban hành

743/QD-TCT,Quyết định 743 2015,Tổng cục Thuế,Quy chế giải quyết đơn tố cáo,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 743/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 20 tháng

Ban hành: 20/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2015

163

Quyết định 742/QĐ-TCT năm 2015 về việc ban hành Quy chế giải quyết đơn khiếu nại tại cơ quan thuế các cấp do Tổng cục Thuế ban hành

742/QD-TCT,Quyết định 742 2015,Tổng cục Thuế,Quy chế giải quyết đơn khiếu nại,Giải quyết đơn khiếu nại ,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 742/QĐ-TCT

Ban hành: 20/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2015

164

Quyết định 748/QĐ-TCT năm 2015 về Quy trình công khai thông tin của hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên trang thông tin điện tử của ngành thuế do Tổng cục Thuế ban hành

748/QD-TCT,Quyết định 748 2015,Tổng cục Thuế,Quy trình công khai thông tin,Thuế - Phí - Lệ Phí,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 748/QĐ-TCT Hà Nội, ngày

Ban hành: 20/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2015

165

Quyết định 747/QĐ-TCT năm 2015 về Quy trình quản lý ấn chỉ do Tổng cục Thuế ban hành

747/QD-TCT,Quyết định 747 2015,Tổng cục Thuế,Quản lý ấn chỉ,Sử dụng quản lý ấn chỉ thuế,Quản lý ấn chỉ thuế,Sử dụng ấn chỉ thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 20/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2015

166

Quyết định 723/QĐ-TCT về giao chỉ tiêu triển khai dịch vụ Nộp thuế điện tử năm 2015 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

723/QD-TCT,Quyết định 723 2015,Tổng cục Thuế,Nộp thuế điện tử,Dich vụ nộp thuế điện tử,Triển khai dịch vụ Nộp thuế điện tử,Chỉ tiêu dịch vụ Nộp thuế điện tử,Chỉ tiêu Nộp thuế điện tử 2015 ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 15/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2015

167

Quyết định 550/QĐ-TCT năm 2015 về Bản mô tả công việc cho từng vị trí việc làm của công chức thuế trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, tổ chức và hộ, cá nhân kinh doanh do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

550/QD-TCT,Quyết định 550 2015,Tổng cục Thuế,Công chức thuế,Mô tả công việc công chức thuế,Công chức thuế doanh nghiệp,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2015

168

Quyết định 4184/QĐ-BNN-TCTS năm 2017 về phê duyệt Đề án khung phát triển sản phẩm quốc gia “Tôm nước lợ (gồm: Tôm sú và Tôm thẻ chân trắng)” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

4184/QD-BNN-TCTS,Quyết định 4184 2017,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Phát triển sản phẩm quốc gia ,Tôm nước lợ,Thả giống tôm nước lợ BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 18/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2017

169

Quyết định 4485/QĐ-UBND năm 2017 về Tập Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị tỉnh Lào Cai

Vật liệu Nhân công Máy CS.2.08.10 - Lắp giá đỡ tủ bộ 915.530 482.333 CS.2.08.20 LẮP ĐẶT TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG Thành phần công việc: - Chuẩn bị mặt bằng, xác định vị trí. - Kiểm tra

Ban hành: 18/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2018

170

Quyết định 911/QĐ-TCTS-VP năm 2017 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm ngư do Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản ban hành

911/QD-TCTS-VP,Quyết định 911 2017,Tổng cục Thuỷ sản,Chức năng,Cơ cấu tổ chức,Kiểm ngư,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔNG CỤC THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 01/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2020

171

Quyết định 2377/QĐ-TCT năm 2014 về xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với hộ gia đình, cá nhân đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 179/2013/TT-BTC do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

2377/QD-TCT,Quyết định 2377 2014,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------ Số: 2377/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2014

Ban hành: 23/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2014

172

Quyết định 2379/QĐ-TCT năm 2014 về Quy trình quản lý nợ thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

2379/QD-TCT,Quyết định 2379 2014,Tổng cục Thuế,Quản lý nợ thuế,Quy trình quản lý nợ thuế ,Công tác quản lý nợ thuế,Nợ thuế ,Xử lý nợ thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2015

173

Quyết định 2331/QĐ-TCT năm 2014 về Quy trình quản lý yêu cầu/sự cố công nghệ thông tin ngành Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

2331/QD-TCT,Quyết định 2331 2014,Tổng cục Thuế,Công nghệ thông tin,Ngành thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------ Số: 2331/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 16

Ban hành: 16/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2014

174

Quyết định 2330/QĐ-TCT năm 2014 về Quy trình kiểm tra hoạt động quản lý, triển khai sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin do Cục Thuế thực hiện

2330/QD-TCT,Quyết định 2330 2014,Tổng cục Thuế,Ứng dụng công nghệ thông tin,Công nghệ thông tin,Triển khai sử dụng,Triển khai sử dụng phần mềm ,Quy trình kiểm tra,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2015

175

Quyết định 2262/QĐ-TCT năm 2014 về Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục thuế ban hành

2262/QD-TCT,Quyết định 2262 2014,Tổng cục Thuế,Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ,Ngành thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2262/QĐ-TCT

Ban hành: 08/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2014

176

Quyết định 1895/QĐ-TCT năm 2014 sửa đổi Quy trình thanh tra do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1895/QD-TCT,Quyết định 1895 2014,Tổng cục Hải quan,Quy trình thanh tra ,Quy trình thanh tra thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1895/QĐ-TCT

Ban hành: 21/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2014

177

Quyết định 2648/QĐ-BNN-TCTS năm 2017 về công bố thủ tục hành chính thay thế và bị thay thế; bị hủy bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực thủy sản

2648/QD-BNN-TCTS,Quyết định 2648 2017,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Công bố thủ tục hành chính thay thế,Thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy sản ,Danh mục thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 22/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2017

178

Thông báo 316/TB-TCT năm 2014 giao nhiệm vụ quản lý thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

316/TB-TCT,Thông báo 316,Tổng cục Thuế,Quản lý thuế,Hộ kinh doanh,Cơ quan quản lý thuế,Công tác quản lý thuế,Quy trình quản lý thuế ,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2014

179

Quyết định 1721/QĐ-TCT năm 2014 ban hành Quy chế kiểm tra nội bộ ngành Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1721/QD-TCT,Quyết định 1721 2014,Tổng cục Thuế,Quy chế kiểm tra nội bộ,Ngành thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1721/QĐ-TCT

Ban hành: 08/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2014

180

Quyết định 1722/QĐ-TCT năm 2014 Quy trình kiểm tra nội bộ ngành thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1722/QD-TCT,Quyết định 1722 2014,Tổng cục Thuế,Kiểm tra nội bộ ngành thuế ,Thanh tra nội bộ ngành thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.22.151