Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 530/TCT-CS, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 10515 văn bản

201

Quyết định 1204/QĐ-BNN-TCTS năm 2017 phê duyệt phương án đơn giản hóa "Nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến xuất khẩu thủy sản từ giai đoạn nuôi trồng, khai thác, nhập khẩu nguyên liệu, chế biến đến xuất khẩu" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1204/QD-BNN-TCTS,Quyết định 1204 2017,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Thủ tục hành chính,Đơn giản thủ tục hành chính,Thủ tục hành chính nông nghiệp,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2017

202

Quyết định 1116/QĐ-TCT năm 2014 bổ sung mẫu biểu của Quy trình thanh tra do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1116/QD-TCT,Quyết định 1116 2014,Tổng cục Thuế,Mẫu biểu của Quy trình thanh tra,Quy trình thanh tra thuế,Quy trình thanh tra nội bộ ,Quy trình thanh tra ,Quy trình thanh tra Dược,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 24/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2015

203

Quyết định 1013/QĐ-TCT năm 2014 về Chế độ quản lý và sử dụng chi phí phát hành ấn chỉ bán thu tiền của ngành Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1013/QD-TCT,Quyết định 1013 2014,Tổng cục Thuế,Sử dụng chi phí,Chế độ quản lý,Chế độ quản lý sử dụng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2014

204

Thông tư 49-TC/TCT năm 1992 bổ sung Thông tư 59-TC/TCT/CS về thuế doanh thu đối với hoạt động sản xuất hoá chất do Bộ Tài chính ban hành

CHÍNH SỐ 49-TC/TCT NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 1992 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 59-TC/TCT/CS NGÀY 02 THÁNG 11 NĂM 1991 CỦA BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ vào biểu thuế doanh thu ban hành kèm theo Nghị quyết số 472-NQ/HĐNN8 ngày 10-9-1991 của Hội đồng Nhà nước, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung về thuế doanh thu đối với hoạt động sản xuất hoá chất như sau: Thay thế

Ban hành: 30/09/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

205

Quyết định 655/QĐ-BNN-TCTS năm 2017 về phê duyệt Kế hoạch chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản giai đoạn 2017-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

655/QD-BNN-TCTS,Quyết định 655 2017,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Ứng dụng khoa học công nghệ ,Khoa học Công nghệ,Ngành thủy sản,Công nghệ thông tin BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2017

206

Quyết định 168/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT năm 2017 về phê duyệt chương trình khung khoa học công nghệ phục vụ phát triển thủy sản đến năm 2025 do Tổng cục Thủy sản ban hành

168/QD-TCTS-KHCN&HTQT,Quyết định 168 2017,Tổng cục Thuỷ sản,Khoa học Công nghệ,Phát triển thủy sản ,Chính sách phát triển thủy sản BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔNG CỤC THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2017

207

Quyết định 329/QĐ-TCT năm 2014 về Quy trình quản lý đăng ký thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

329/QD-TCT,Quyết định 329 2014,Tổng cục Thuế,Quy trình quản lý đăng ký thuế,Đăng ký thuế,Mẫu tờ khai đăng ký thuế ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2014

208

Quyết định 74/QĐ-TCT năm 2014 về Quy trình thanh tra thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

74/QD-TCT,Quyết định 74 2014,Tổng cục Thuế,Quy trình thanh tra thuế,Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 74/QĐ-TCT

Ban hành: 27/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2014

209

Quyết định 982/QĐ-TCTS-KTTS năm 2016 hướng dẫn tàu thuyền tránh, trú và neo đậu và giải pháp bảo vệ ao, đầm, lồng bè nuôi trồng thủy sản khi có bão và áp thấp nhiệt đới do Tổng cục Thủy sản ban hành

982/QD-TCTS-KTTS,Quyết định 982 2016,Tổng cục Thuỷ sản,Hướng dẫn tàu thuyền trú khi có bão,Bảo vệ thủy sản,Khu neo đậu tàu thuyền,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔNG CỤC THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

210

Quyết định 3699/QĐ-BNN-TCTS năm 2016 đính chính Thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

3699/QD-BNN-TCTS,Quyết định 3699 2016,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Đính chính Thông tư,Xác nhận thủy sản khai thác ,Chứng nhận thủy sản khai thác BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2016

211

Quyết định 3548/QĐ-BNN-TCTS năm 2016 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa và thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực thủy sản

3548/QD-BNN-TCTS,Quyết định 3548 2016,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Công bố danh mục,Danh mục thủ tục hành chính,Phạm vi chức năng quản lý ,Lĩnh vực thủy sản,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2016

212

Quyết định 3529/QĐ-BNN-TCTS năm 2016 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển nuôi nhuyễn thể hàng hóa tập trung đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

3529/QD-BNN-TCTS,Quyết định 3529 2016,Bộ nông nghiệp phát triển nông,Phát triển nuôi trồng thủy sản,Hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản,Chiến lược Phát triển nuôi trồng thuỷ sản ,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 25/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2019

213

Quy chế phối hợp 1016/QCPH/TCT-HTVT giữa Tổng cục Thuế và Hội Tư vấn thuế Việt Nam

1016/QCPH/TCT-HTVT,Quy chế 1016 2016,Tổng cục Thuế,Hội Tư vấn thuế Việt Nam,Quy chế phối hợp,Quy chế phối hợp về thuế,Hội Tư vấn thuế Việt Nam,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính TỔNG CỤC THUẾ - HỘI TƯ VẤN THUẾ VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 03/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2016

214

Quyết định 1161/QĐ-TCT năm 2013 về Quy chế quản lý, tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc có tính chất đặc thù của ngành Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1161/QD-TCT,Quyết định 1161 2013,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1161/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm

Ban hành: 01/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2014

215

Quyết định 1639/QĐ-BNN-TCTS năm 2016 phê duyệt Quy hoạch phát triển nuôi cá rô phi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1639/QD-BNN-TCTS,Quyết định 1639 2016,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Quy hoạch phát triển,Cơ sở nuôi cá,Sản phẩm hàng hóa xuất khẩu,Chế biến tiêu thụ sản phẩm,Quy hoạch phát triển nuôi cá rô phi BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 06/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2016

216

Quyết định 1036/QĐ-TCT năm 2013 về Quy định 10 Điều kỷ luật đối với công, viên chức ngành thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1036/QD-TCT,Quyết định 1036 2013,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1036/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2013

Ban hành: 11/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2013

217

Quyết định 1412/QĐ-BNN-TCTS năm 2016 phê duyệt Quy hoạch phát triển nuôi tôm hùm đến 2020, định hướng 2030 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1412/QD-BNN-TCTS,Quyết định 1412 2016,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Phát triển nuôi tôm hùm bền vững,Phát triển nuôi tôm ,Vùng nuôi tôm,Quy hoạch nuôi tôm BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2016

218

Quyết định 1779/QĐ-UBND năm 2017 về công bố bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Bến Tre - Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị

+ Điêzen 0,05 S: 12.364 đồng/lít + Điện: 1.622 đồng/kWh 3. Kết cấu đơn giá Đơn giá Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị được trình bày theo nhóm, loại công tác và được mã hóa thống nhất gồm 6 chương: Chương I CS1.01.11-CS1.06.10 Lắp dựng cột đèn, xà, cần đèn, chóa đèn

Ban hành: 09/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2017

219

Quyết định 1265/QĐ-BNN-TCTS năm 2016 công bố danh sách khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1265/QD-BNN-TCTS,Quyết định 1265 2016,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Khu neo đậu tránh trú bão ,Quản lý khu neo đậu tránh trú bão ,Công bố danh sách,Khu neo đậu trú bão tàu cá,Khu neo đậu tàu cá trú bão,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 12/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2016

220

Thông báo 2451/TB-BNN-TCTS năm 2016 ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại Hội nghị tổng kết khai thác cá vụ Bắc năm 2015-2016, triển khai khai thác cá vụ Nam năm 2016 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2451/TB-BNN-TCTS,Thông báo 2451 2016,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Hội nghị tổng kết khai thác cá,Triển khai khai thác cá vụ Nam ,Ý kiến kết luận của Thứ trưởng ,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 28/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.249