Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 530/TCT-CS, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 10515 văn bản

181

Quyết định 1718/QĐ-TCT năm 2014 về Quy trình giải quyết đơn khiếu nại tại cơ quan Thuế các cấp

1718/QD-TCT,Quyết định 1718 2014,Tổng cục Thuế,Quy trình giải quyết đơn khiếu nại,Giải quyết đơn khiếu nại tố cáo,Giải quyết đơn khiếu nại ,Quy chế giải quyết đơn khiếu nại,Khiếu nại tại cơ quan Thuế các cấp,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

182

Quyết định 1716/QĐ-TCT năm 2014 về Quy trình tiếp công dân tại cơ quan Thuế các cấp do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1716/QD-TCT,Quyết định 1716 2014,Tổng cục Thuế,Quy trình tiếp công dân,Cơ quan thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Thủ tục Tố tụng BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1716/QĐ-TCT

Ban hành: 08/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2014

183

Quyết định 1720/QĐ-TCT năm 2014 về Quy chế giải quyết đơn khiếu nại tại cơ quan Thuế các cấp do Tổng cục trưởng Tổng Cục Thuế ban hành

1720/QD-TCT,Quyết định 1720 2014,Tổng cục Thuế,Quy chế giải quyết đơn thư khiếu nại,Cơ quan thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1720/QĐ-TCT

Ban hành: 08/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2014

184

Quyết định 1700/QĐ-TCT năm 2014 về Sổ tay nghiệp vụ kiểm tra nội bộ ngành thuế về công tác Kiểm tra thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1700/QD-TCT,Quyết định 1700 2014,Tổng cục Thuế,Sổ tay nghiệp vụ ngành thuế ,Kiểm tra thuế,Quy chế kiểm tra nội bộ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2014

185

Quyết định 1698/QĐ-TCT năm 2014 ban hành Quy chế kiểm tra, tự kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1698/QD-TCT,Quyết định 1698 2014,Tổng cục Thuế,Quản lý công tác thi đua khen thưởng ,Kiểm tra công tác thi đua khen thưởng,Công tác thi đua khen thưởng ngành Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 07/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2014

186

Quyết định 1701/QĐ-TCT năm 2014 về Sổ tay nghiệp vụ kiểm tra nội bộ ngành thuế về công tác Thanh tra thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1701/QD-TCT,Quyết định 1701 2014,Tổng cục Thuế,Kiểm tra nội bộ ngành thuế ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1701/QĐ-TCT

Ban hành: 07/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2014

187

Quyết định 1688/QĐ-TCT năm 2014 về Quy trình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1688/QD-TCT,Quyết định 1688 2014,Tổng cục Thuế,Hộ kinh doanh,Quản lý thuế đối với hộ kinh doanh,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1688/QĐ-TCT

Ban hành: 06/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2014

188

Quyết định 1689/QĐ-TCT năm 2014 về Quy trình công khai thông tin của hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên Trang thông tin điện tử của ngành thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1689/QD-TCT,Quyết định 1689 2014,Tổng cục Thuế,Trang thông tin điện tử,Nộp thuế theo phương pháp khoán,Thuế - Phí - Lệ Phí,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 06/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2014

189

Quyết định 1671/QĐ-TCT năm 2014 về Chương trình và tài liệu bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp đội Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1671/QD-TCT,Quyết định 1671 2014,Tổng cục Thuế,Bồi dưỡng chuyên môn,Bồi dưỡng đào tạo,Tài liệu bồi dưỡng kiến thức,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2014

190

Quyết định 1588/QĐ-TCT năm 2014 về phân cấp, ủy quyền và tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin, mua sắm tập trung trong đơn vị thuộc hệ thống Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1588/QD-TCT,Quyết định 1588 2014,Tổng cục Thuế,Lĩnh vực tài chính,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1588/QĐ-TCT Hà Nội, ngày

Ban hành: 01/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2014

191

Quyết định 1562/QĐ-TCT năm 2014 về sổ tay nghiệp vụ kiểm tra nội bộ ngành thuế về công tác ấn định thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1562/QD-TCT,Quyết định 1562 2014,Tổng cục Thuế,Sổ tay nghiệp vụ ngành thuế ,Ấn định thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1562/QĐ-TCT

Ban hành: 26/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2014

192

Quyết định 1563/QĐ-TCT năm 2014 về Sổ tay nghiệp vụ kiểm tra nội bộ ngành thuế về công tác Quản lý đăng ký thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1563/QD-TCT,Quyết định 1563 2014,Tổng cục Thuế,Sổ tay nghiệp vụ ngành thuế ,Thanh tra nội bộ ngành thuế,Kiểm tra nội bộ ngành thuế ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2014

193

Quyết định 1441/QĐ-UBND năm 2018 công bố đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CHƯƠNG I LẮP DỰNG CỘT ĐÈN, XÀ, CẦN ĐÈN, CHÓA ĐÈN CS1.01.00 Lắp dựng cột đèn bằng bê tông cốt thép, cột thép và cột gang Thành phần công việc: - Cảnh giới, đảm bảo an toàn thi công. - Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ, vận chuyển cột trong phạm vi 500m. - Lắp tời, dựng tó, đóng cọc thế. - Đào mà, hố móng - Dựng cột và

Ban hành: 04/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2018

194

Thông báo 273/TB-TCT năm 2014 kết quả Hội nghị tập huấn và giải đáp nội dung tại Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Tổng cục Thuế ban hành

tỉnh là tổ chức không kinh doanh hoạt động chiếu phim và phát hành phim tuyên truyền về chính sách, pháp luật của nhà nước thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, không thuộc đối tượng được cấp hóa đơn lẻ nhưng lại thuộc đối tượng nộp thuế TNDN. Theo hướng dẫn tại công văn số 2270/TCT-CS ngày 18/06/2014 thì Trung tâm phải sử dụng Bảng kê thu mua

Ban hành: 29/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2014

195

Chỉ thị 3727/CT-BNN-TCTS năm 2017 về tăng cường công tác quản lý khai thác thủy sản cho người, tàu cá hoạt động trên biển do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

3727/CT-BNN-TCTS,Chỉ thị 3727 2017,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Khai thác thủy sản,Ngành khai thác thủy sản,Tàu cá,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2017

196

Chỉ thị 01/CT-TCT năm 2014 tăng cường kỷ cương kỷ luật, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử của công chức thuế với người nộp thuế và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế do Tổng cục Thuế ban hành

01/CT-TCT,Chỉ thị 01 2014,Tổng cục Thuế,Cải cách thủ tục hành chính,Người nộp thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 19/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2014

197

Quyết định 1307/QĐ-TCT năm 2014 về quy trình lựa chọn doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh và quy trình thanh toán, hoàn trả số tiền thuế đã ứng trước, tiền phí dịch vụ hoàn thuế của ngân hàng do Tổng cục trưởng Tổng cục

1307/QD-TCT,Quyết định 1307 2014,Tổng cục Thuế,Lựa chọn doanh nghiệp nhà nước ,Quy trình lựa chọn doanh nghiệp,Doanh nghiệp bán hàng ,Bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 18/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2014

198

Quyết định 1279/QĐ-TCT năm 2014 về Quy trình Quản lý ấn chỉ do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1279/QD-TCT,Quyết định 1279 2014,Tổng cục Thuế,Quản lý ấn chỉ,Quy trình quản lý,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1279/QĐ-TCT

Ban hành: 12/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2014

199

Quyết định 1201/QĐ-TCT năm 2014 về Kế hoạch hành động của Tổng cục Thuế tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý thuế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế

Vụ KK Vụ NSNN, Vụ CS, Vụ Pháp chế (BTC); KBNN; TCHQ; Vụ DTTT, Vụ CS, Vụ Pháp chế, CNTT, Thanh tra (TCT) Hoàn thành 15/11/2014 Thông tư 5 Xây dựng Thông tư hướng dẫn về hoàn thuế GTGT Vụ KK TCHQ; Vụ CS, PC, TCNH, Thanh tra (BTC);

Ban hành: 06/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2014

200

Quyết định 1371/QĐ-BNN-TCTS năm 2017 phê duyệt "Đề án Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành thủy sản trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1371/QD-BNN-TCTS,Quyết định 1371 2017,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh,Nâng cao năng lực cạnh tranh,Chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh,Thương mại BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 12/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.249