Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 53/2008/QĐ-BGDĐT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 9925 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 179.599 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 37.390 CÔNG VĂN
1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 53:2017/BTTTT về Thiết bị vi ba số điểm - Điểm

QCVN 53:2017/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ VI BA SỐ ĐIỂM - ĐIỂM National technical regulation on point-to-point radio equipment MỤC LỤC 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh 1.2. Đối tượng áp dụng 1.3. Tài liệu viện dẫn 1.4. Định nghĩa, ký hiệu, chữ viết tắt

Ban hành: 22/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2017

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 53:2014/BTNMT về kiểm soát chất lượng các kết quả phân tích mẫu địa chất, khoáng sản

QCVN 53:2014/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MẪU ĐỊA CHẤT, KHOÁNG SẢN National Technical Regulations on Quality Control for Analytical Results of Geological and Mineral Samples Lời nói đầu QCVN 53:2014/BTNMT do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam biên soạn,

Ban hành: 09/12/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2014

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-2-53:2013 (IEC 60068-2-53:2010) về Thử nghiệm môi trường – Phần 2-53: Các thử nghiệm và hướng dẫn – Thử nghiệm khí hậu kết hợp (nhiệt độ/độ ẩm) và thử nghiệm động lực (rung/xóc)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7699-2-53:2013 IEC 60068-2-53:2010 THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG - PHẦN 2-53: CÁC THỬ NGHIỆM VÀ HƯỚNG DẪN -THỬ NGHIỆM KHÍ HẬU KẾT HỢP (NHIỆT ĐỘ/ĐỘ ẨM) VÀ THỬ NGHIỆM ĐỘNG LỰC (RUNG/XÓC) Environmental testing - Part 2-53: Tests and guidance - Combined climatic (temperature/humidity) and dynamic

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2015

4

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 53:2011/BTTTT về thiết bị vi ba số SDH điểm - điểm dải tần tới 15 GHz do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 53 : 2011/BTTTT VỀ THIẾT BỊ VI BA SỐ SDH ĐIỂM - ĐIỂM DẢI TẦN TỚI 15 GHZ National technical regulation on Point-to-point SDH radio equipments operating in the frequency  bands up to15 GHz Lời nói đầu QCVN 53 : 2011/BTTTT được xây dựng trên cơ sở soát xét, chuyển đổi

Ban hành: 26/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01–53:2011/BNNPTNT về chất lượng hạt giống ngô lai do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01–53:2011/BNNPTNT VỀ CHẤT LƯỢNG HẠT GIỐNG NGÔ LAI National Technical Regulation on Seed Quality of Hybrid Maize Lời nói đầu QCVN 01–53 : 2011/BNNPTNT do Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón Quốc gia biên soạn, Cục Trồng trọt trình duyệt, Bộ Nông

Ban hành: 24/06/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-2-53:2007 (IEC 60335-2-53 : 2005) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-53: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị gia nhiệt dùng cho xông hơi

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5699-2-53 : 2007 IEC 60335-2-53 : 2005 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ - AN TOÀN - PHẦN 2-53: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ GIA NHIỆT DÙNG CHO XÔNG HƠI Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-53: Particular requirements for sauna heating

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2015

7

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7447-5-53:2005 (IEC 60364-5-53 : 2002) về Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà - Phần 5-53: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Cách ly, đóng cắt và điều khiển do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7447-5-53 : 2005 IEC 60364-5-53 : 2002 HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN CỦA CÁC TÒA NHÀ - PHẦN 5-53: LỰA CHỌN VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN CÁCH LY, ĐÓNG CẮT VÀ ĐIỀU KHIỂN Eletrical installations of buildings - Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment - Isolation, switching and control

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7778:2008 (ISO/IEC GUIDE 53 : 2005) về Đánh giá sự phù hợp - Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức trong việc chứng nhận sản phẩm

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7778 : 2008 ISO/IEC GUIDE 53 : 2005 ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA TỔ CHỨC TRONG VIỆC CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM Conformity assessment - Guidance on the use of an organization's quality management system in product certification Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 53:2002 về thiết bị gia công gỗ - Máy ép nhiệt - Yêu cầu kỹ thuật chung do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 53:2002 THIẾT BỊ GIA CÔNG GỖ - MÁY ÉP NHIỆT - YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG Wood working equipment  - Hot press - General technical requirements (Ban hành kèm theo Quyết định số: 121 /2002//BNN  ngày 22 tháng  11 năm 2002) 1.Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này qui định yêu cầu kỹ thuật chung cho

Ban hành: 22/11/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 53:1997 về tiêu chuẩn rửa đất mặn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 14 TCN 53:1997 TIÊU CHUẨN RỬA ĐẤT MẶN Standard to cut down salt in the soil I. QUY ĐỊNH CHUNG Tiêu Chuẩn này quy định về loại đất, chất lượng nước, chế độ và kỹ thuật rửa đất mặn ở ven biển đồng bằng Bắc bộ để trồng lúa. Có thể áp dụng tiêu chuẩn này cho các vùng khác khi chưa có quy định

Ban hành: 31/10/1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7956:2008 về Nghĩa trang đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7956 : 2008 NGHĨA TRANG ĐÔ THỊ - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Urban cemetery - Design standards Lời nói đầu TCVN 7956 : 2008 do Viện Quy hoạch đô thị - nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2013

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7918:2008 (IEC 60093 : 1980) về Phương pháp thử nghiệm suất điện trở khối và suất điện trở bề mặt của vật liệu cách điện rắn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7918:2008 PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM SUẤT ĐIỆN TRỞ KHỐI VÀ SUẤT ĐIỆN TRỞ BỀ MẶT CỦA VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN RẮN Methods of test for volume resistivityand surface resistivity of solid electrical insulating materials Lời nói đầu TCVN 7918 : 2008 thay thế TCVN 3233 : 1979 và TCVN 3664 : 1981;

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2752:2008 (ISO 1817 : 2005) về Cao su lưu hoá - Xác định mức độ tác động của các chất lỏng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2752 : 2008 ISO 1817 : 2005 CAO SU LƯU HÓA - XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHẤT LỎNG Rubber, vulcanized - Determination of the effect of liquids Lời nói đầu TCVN 2752 : 2008 thay thế TCVN 2752 : 1978 TCVN 2752 : 2008 hoàn toàn tương đương ISO 1817 : 2005. TCVN 2752

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2013

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4502:2008 (ISO 868 : 2003) về Chất dẻo và ebonit - Xác định độ cứng ấn lõm bằng thiết bị đo độ cứng (độ cứng Shore)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4502 : 2008 ISO 868 : 2003 CHẤT DẺO VÀ EBONIT - XÁC ĐỊNH ĐỘ CỨNG ẤN LÕM BẲNG THIẾT BỊ ĐO ĐỘ CỨNG (ĐỘ CỨNG SHORE) Plastics and ebonite - Determination of indentation hardness by means of a durometer (Shore hardness) Lời nói đầu TCVN 4502 : 2008 thay thế cho TCVN 4502 : 1988.

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7759:2008 (ASTM D 4176 – 04e1) về Nhiên liệu chưng cất - Xác định nước tự do và tạp chất dạng hạt (phương pháp quan sát bằng mắt thường)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7759 : 2008 ASTM D 4176 – 04e1 NHIÊN LIỆU CHƯNG CẤT – XÁC ĐỊNH NƯỚC TỰ DO VÀ TẠP CHẤT DẠNG HẠT (PHƯƠNG PHÁP QUAN SÁT BẰNG MẮT THƯỜNG) Distillate fuels Determination of free water and particulate contamination (Visual inspection procedures) Lời nói đầu TCVN 7759 : 2008

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7974:2008 về chè (camellia sinensis (l.) o. kuntze) túi lọc

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7974:2008 CHÈ (CAMELLIA SINENSIS (L.) O. KUNTZE) TÚI LỌC Tea (Camellia sinensis (L.) O. Kuntze) in bag 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các sản phẩm chè (trà) (Camellia sinensis (L.) O. Kuntze), bao gồm chè xanh và chè đen được đóng trong túi lọc nhỏ. 2. Tài liệu

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5162 : 2008 về thực phẩm – Xác định Vitamin B1 bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5162 : 2008 THỰC PHẨM – XÁC ĐỊNH VITAMIN B1 BẰNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO (HPLC) Foodstuffs – Determination fo vitamin B1 by high performance liquid chromatography (HPLC) CẢNH BÁO – Khi áp dụng tiêu chuẩn này có thể cần phải sử dụng các vật liệu, thiết bị và các thao tác nguy hiểm. Tiêu

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7863:2008 về bóng đèn huỳnh quang một đầu đèn - Yêu cầu về tính năng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7863 : 2008 BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN - YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG Single-capped fluorescent lamps - Performance specifications Lời nói đầu TCVN 7863 : 2008 hoàn toàn tương đương với IEC 60901:2000 và sửa đổi 3: 2004; TCVN 7863 : 2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/E2 Thiết

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7897:2008 về Balát điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang - Hiệu suất năng lượng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7897 : 2008 BALÁT ĐIỆN TỬ DÙNG CHO BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG - HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG Electronic ballasts for fluorescent lamps - Energy efficiency Lời nói đầu TCVN 7897:2008 do Tiểu Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1/SC2 Hiệu suất năng lượng cho thiết bị chiếu sáng biên soạn, Tổng

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6392:2008 (CODEX STAN 166-1989, REV.2-2004) về cá xay chế biến hình que - cá miếng và cá philê tẩm bột xù hoặc bột nhão đông lạnh nhanh

Coryphaenedae; 3) Không chứa bất kì một chất nào khác với lượng có thể gây hại đến sức khoẻ con người, phù hợp với các yêu cầu do cơ quan quản lý có thẩm quyền qui định. 5.3 Sản phẩm thuộc đối tượng của tiêu chuẩn này cần được chế biến và xử lý phù hợp với các điều khoản thích hợp của TCVN 5603:2008 (CAC/RCP 1-1969. Rev.4-2003) Quy phạm thực hành

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.157.61.68