Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 53/2008/QĐ-BGDĐT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 37052 công văn

1

Công văn 53/KL-ĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT do Cục Kiểm lâm ban hành

TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP CỤC KIỂM LÂM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/KL-ĐT V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 28/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2019

2

Công văn 53/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/TTg-NN V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Hà Nội, ngày 14 tháng 01

Ban hành: 14/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2019

3

Công văn 53/TCT-CS năm 2019 về miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/TCT-CS V/v miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 05/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2019

4

Công văn 53/TCHQ-GSQL năm 2019 về vướng mắc C/O mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc C/O mẫu D Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2019 Kính gửi: Cục

Ban hành: 03/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2019

5

Công văn 1700/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non theo Quyết định 02/2008/QĐ-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1700/BGDĐT-NGCBQLGD V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 26

Ban hành: 26/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2012

6

Công văn 53/LĐTBXH-QHLĐTL năm 2018 về tăng cường tuân thủ pháp luật lao động, thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/LĐTBXH-QHLĐTL V/v tăng cường tuân thủ pháp luật lao động, thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh

Ban hành: 05/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2018

7

Công văn 53/TCHQ-GSQL năm 2018 về điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ATIGA đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/TCHQ-GSQL V/v điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ATIGA đối với hàng hóa XNK tại chỗ Hà Nội,

Ban hành: 04/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2018

8

Công văn 53/TXNK-CST năm 2018 về xử lý thuế hàng tái nhập của doanh nghiệp ưu tiên do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/TXNK-CST V/v xử lý thuế hàng tái nhập Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 03/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2018

9

Công văn 53/BHXH-VP năm 2017 sử dụng biển tên đối với cán bộ, công, viên chức toàn Ngành do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/BHXH-VP V/v sử dụng biển tên đối với CBCCVC toàn Ngành Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2017 Kính gửi:

Ban hành: 04/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2017

10

Công văn 53/BXD-KTXD năm 2016 áp dụng Thông tư 01/2015/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/BXD-KTXD V/v áp dụng Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng. Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 03/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2016

11

Công văn 53/BXD-HĐXD báo cáo tình hình hoạt động xây dựng 9 tháng đầu năm 2016 do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/BXD-HĐXD V/v Báo cáo tình hình hoạt động xây dựng 9 tháng đầu năm 2016. Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2016 Kính

Ban hành: 13/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2016

12

Công văn 53/BXD-QLN năm 2016 về thiết kế, quản lý sử dụng loại hình văn phòng kết hợp lưu trú (officetel) trong công trình hỗn hợp do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/BXD-QLN V/v: thiết kế, quản lý sử dụng loại hình văn phòng kết hợp lưu trú (officetel) trong công trình hỗn hợp Hà Nội, ngày 20 tháng

Ban hành: 20/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2018

13

Công văn 53/XNK-NS năm 2016 về thực hiện cấp phép điện tử hoàn toàn đối với một số hàng hóa do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG CỤC XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/XNK-NS V/v thực hiện cấp phép điện tử hoàn toàn đối với một số hàng hóa Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2016

Ban hành: 20/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2016

14

Công văn 53/QLCL-TTPC năm 2016 bổ sung ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53 /QLCL-TTPC V/v bổ sung ngành, nghề đầu tư kinh doanh có Điều kiện

Ban hành: 11/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2016

15

Công văn 53/CT-TTHT năm 2016 về thuế nhà thầu do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/CT-TTHT V/v: Thuế nhà thầu. TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH

Ban hành: 05/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2016

16

Công văn 538/QLCL-CL1 triển khai Quyết định 53/2008/QĐ-BNN do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 538/QLCL-CL1 V/v triển khai thực hiện Quyết định 53/2008/QĐ

Ban hành: 15/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2010

17

Công văn 53/TBNB-TTPC năm 2015 triển khai thực hiện Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/TBNB-TTPC V/v thực hiện quy định của Luật Đầu tư năm 2014

Ban hành: 24/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2015

18

Công văn 53/BXD-QLN năm 2015 bố trí căn hộ làm nhà ở xã hội theo hình thức thuê, thuê mua do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/BXD-QLN V/v: bố trí các căn hộ làm nhà ở xã hội theo hình thức thuê, thuê mua Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2015

Ban hành: 24/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2015

19

Công văn 53/TANDTC-KHXX năm 2015 về rà soát, lựa chọn các bản án, quyết định của Tòa án làm án lệ do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/TANDTC-KHXX V/v rà soát, lựa chọn các bản án, quyết định của Tòa án làm án lệ Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2015

Ban hành: 23/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2015

20

Công văn 53/LĐTBXH-BHXH năm 2015 thực hiện bảo hiểm xã hội đối với người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 53/LĐTBXH-BHXH V/v thực hiện bảo hiểm xã hội đối với người lao động Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2015

Ban hành: 07/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.157.61.68