Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 53/2008/QĐ-BGDĐT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 185571 văn bản

1

Quyết định 53/2008/QĐ-BGDĐT về việc đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

53/2008/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI THỂ LỰC HỌC SINH, SINH VIÊN BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ

Ban hành: 18/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2008

2

Quyết định 53/QĐ-UBDT về Kế hoạch hoạt động của Báo Dân tộc và Phát triển thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành

53/QD-UBDT,Quyết định 53 2020,Uỷ ban Dân tộc,Kế hoạch hoạt động,Báo Dân tộc và Phát triển,Nhiệm vụ công tác,Bộ máy hành chính ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/QĐ-UBDT Hà Nội,

Ban hành: 21/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2020

3

Quyết định 53/QĐ-BNV năm 2020 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ

53/QD-BNV,Quyết định 53 2020,Bộ Nội vụ,Thủ tục hành chính,Chính quyền địa phương,Phạm vi chức năng quản lý ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 15

Ban hành: 15/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2020

4

Quyết định 53/2008/QĐ-BYT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý dược thuộc Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

53/2008/QD-BYT,Quyết định 53 2008,Bộ Y tế,Cục Quản lý dược,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 53/2008/QĐ-BYT Hà Nội,

Ban hành: 30/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2009

5

Quyết định 53/2008/QĐ-BCT phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp áp dụng công nghệ cao đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

53/2008/QD-BCT,Quyết định 53 2008,Bộ Công thương,Phê duyệt,Chiến lược phát triển,Ngành Công nghiệp,Công nghệ cao,Đến năm 2020 BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 53/2008/QĐ-BCT Hà Nội, ngày

Ban hành: 30/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2009

6

Quyết định 53/2008/QĐ-UBND về mức giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành

53/2008/QD-UBND,Quyết định 53 2008,Tỉnh Hậu Giang,Giá đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 53/2008/QĐ-UBND Vị Thanh, ngày 30 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 30/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2009

7

Quyết định 53/2008/QĐ-UBND về hạn mức giao, hạn mức công nhận quyền sử dụng các loại đất và diện tích tối thiểu để tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

53/2008/QD-UBND,Quyết định 53 2008,Tỉnh Quảng Nam,Hạn mức giao đất,Hạn mức công nhận quyền sử dụng đất,Hạn mức giao đất ở,Hạn mức công nhận đất ở,Diện tích đất tối thiểu được tách thửa,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do -

Ban hành: 26/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

8

Quyết định 53/2008/QĐ-UBND về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

53/2008/QD-UBND,Quyết định 53 2008,Tỉnh Đồng Tháp,Giá đất,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 53/2008/QĐ-UBND Thành phố Cao Lãnh, ngày 25 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 25/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2009

9

Quyết định 53/2008/QĐ-UBND về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách thành phố Hà Nội giai đoạn 2009-2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

53/2008/QD-UBND,Quyết định 53 2008,Thành phố Hà Nội,Định mức phân bổ dự toán chi,Dự toán chi thường xuyên,Ngân sách thành phố,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------

Ban hành: 16/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2009

10

Quyết định 53/2008/QĐ-UBND về Quy định quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

53/2008/QD-UBND,Quyết định 53 2008,Thành phố Đà Nẵng,Nguồn hỗ trợ phát triển chính thức,Quản lý dự án ODA,Sử dụng vốn vay ODA,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 08/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2011

11

Quyết định 53/2008/QĐ-BTTTT về cước kết nối đối với liên lạc điện thoại từ mạng viễn thông cố định trong phạm vi nội hạt do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

53/2008/QD-BTTTT,Quyết định 53 2008,Bộ Thông tin và Truyền thông,Cước kết nối,Cước liên lạc điện thoại nội hạt,Kết nối mạng viễn thông,Mạng viễn thông cố định,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 08/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

12

Quyết định 53/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân chia cụm, khối thi đua và phân bổ số lượng cờ thi đua của UBND tỉnh Lâm Đồng tặng thưởng cho các địa phương, đơn vị do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

53/2008/QD-UBND,Quyết định 53 2008,Tỉnh Lâm Đồng,Phân bổ số lượng cờ thi đua,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 53/2008/QĐ-UBND Đà Lạt, ngày 02

Ban hành: 02/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2010

13

Quyết định 53/2008/QĐ-UBND về Quy định tổ chức và hoạt động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum

53/2008/QD-UBND,Quyết định 53 2008,Tỉnh Kon Tum,Sở Lao động Thương binh Xã hội ,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/2008/QĐ

Ban hành: 05/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2013

14

Quyết định 53/2008/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo do tỉnh Long An ban hành

53/2008/QD-UBND,Quyết định 53 2008,Tỉnh Long An,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/2008/QĐ-UBND Tân An, ngày 05 tháng

Ban hành: 05/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2013

15

Quyết định 53/2008/QĐ-UBND vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Thông tin và Truyền thông do tỉnh Hải Dương ban hành

53/2008/QD-UBND,Quyết định 53 2008,Tỉnh Hải Dương,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/2008/QĐ-UBND Hải Dương, ngày

Ban hành: 03/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2013

16

Quyết định 53/2008/QĐ-UBND về quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai

53/2008/QD-UBND,Quyết định 53 2008,Tỉnh Lào Cai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/2008/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 28 tháng 10 năm 2008

Ban hành: 28/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2013

17

Quyết định 53/2008/QĐ-UBND quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

53/2008/QD-UBND,Quyết định 53 2008,Tỉnh Gia Lai,Phí bảo vệ môi trường,Khai thác khoáng sản,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 09/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2010

18

Quyết định 53/2008/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán ngân sách do điều chỉnh địa giới hành chính huyện Đồng Hỷ để mở rộng thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

53/2008/QD-UBND,Quyết định 53 2008,Tỉnh Thái Nguyên,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/2008/QĐ-UBND Thái Nguyên, ngày 08 tháng 10 năm

Ban hành: 08/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2015

19

Quyết định 53/2008/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương

53/2008/QD-UBND,Quyết định 53 2008,Tỉnh Bình Dương,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/2008/QĐ

Ban hành: 30/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2013

20

Quyết định 53/2008/QĐ-UBND về trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

53/2008/QD-UBND,Quyết định 53 2008,Tỉnh Đồng Nai,Trình tự thủ tục,Bồi thường hỗ trợ và tái định cư,Nhà nước thu hồi đất,Tỉnh Đồng Nai,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số:

Ban hành: 24/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.83