Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 53/2007/NĐ- "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 46468 công văn

1

Công văn 53/TCHQ-GSQL năm 2021 về hàng hóa đã qua sử dụng cấm nhập khẩu theo Nghị định 69/2018/-CP, Thông tư 12/2018/TT-BCT do Tổng cục Hải quan ban hành

53/TCHQ-GSQL,Công văn 53 2021,Tổng cục Hải quan,Hàng hóa đã qua sử dụng cấm nhập khẩu,Hàng hóa cấm nhập khẩu theo Nghị định 69/2018/-CP,Hàng hóa cấm nhập khẩu theo Thông tư 12/2018/TT-BCT,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 07/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

2

Công văn 53/UBND-ĐT năm 2021 về triển khai biện pháp cải thiện Chỉ số chất lượng không khí AQI trên địa bàn Thành phố Hà Nội

53/UBND-DT,Công văn 53 2021,Thành phố Hà Nội,Cải thiện chỉ số chất lượng không khí AQI Hà Nội,Biện pháp cải thiện Chỉ số chất lượng không khí,Triển khai biện pháp cải thiện AQI Hà Nội,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

3

Công văn số 53/BXD-QLN về việc trả lời CV số 4919/TNMTNĐ-CS ngày 11/10/2007 của Sở TNMTvà Hà Nội do Bộ Xây dựng ban hành

53/BXD-QLN,Công văn 53 2007,Bộ Xây dựng,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 53/BXD-QLN V/v trả lời CV số 4919/TNMTNĐ-CS ngày 11/10/2007 của Sở TNMTvà Hà Nội Hà

Ban hành: 19/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2007

4

Công văn 53/KL-ĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT do Cục Kiểm lâm ban hành

53/KL-DT,Công văn 53 2019,Cục Kiểm lâm,Lâm sản,Quản lý lâm sản,Truy xuất nguồn gốc TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP CỤC KIỂM LÂM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/KL-ĐT V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số

Ban hành: 28/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2019

5

Công văn 53/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk do Thủ tướng Chính phủ ban hành

53/TTg-NN,Công văn 53,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất,Đất trồng lúa ,Chuyển mục đích sử dụng đất lúa,Đầu tư,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53

Ban hành: 14/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2019

6

Công văn 53/TCT-CS năm 2019 về miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản do Tổng cục Thuế ban hành

53/TCT-CS,Công văn 53 2019,Tổng cục Thuế,Miễn tiền thuê đất,Ưu đãi miễn tiền thuê đất ,Chính sách miễn tiền thuê đất,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2019

7

Công văn 53/TCHQ-GSQL năm 2019 về vướng mắc C/O mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành

53/TCHQ-GSQL,Công văn 53 2019,Tổng cục Hải quan,C/O mẫu D ,Vướng mắc C/O mẫu D ,Trả lời vướng mắc C/O mẫu D,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53

Ban hành: 03/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2019

8

Công văn 53/LĐTBXH-QHLĐTL năm 2018 về tăng cường tuân thủ pháp luật lao động, thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

53/LDTBXH-QHLDTL,Công văn 53 2018,Bộ Lao động - Thương binh và X,Tuyên truyền pháp luật lao động,Pháp luật lao động,Thực hiện pháp luật lao động,Doanh nghiệp,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2018

9

Công văn 53/TCHQ-GSQL năm 2018 về điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ATIGA đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành

53/TCHQ-GSQL,Công văn 53 2018,Tổng cục Hải quan,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt,Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt,Áp dụng thuế suất ATIGA ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2018

10

Công văn 53/TXNK-CST năm 2018 về xử lý thuế hàng tái nhập của doanh nghiệp ưu tiên do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

53/TXNK-CST,Công văn 53 2018,Cục thuế xuất nhập khẩu,Xử lý thuế,Doanh nghiệp ưu tiên,Hàng tạm xuất tái nhập ,Doanh nghiệp,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2018

11

Công văn 53/BHXH-VP năm 2017 sử dụng biển tên đối với cán bộ, công, viên chức toàn Ngành do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

53/BHXH-VP,Công văn 53,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Cán bộ công viên chức ,Lao động hợp đồng,Mang biển tên ,Thời gian làm việc,Bảo hiểm,Bộ máy hành chính BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 04/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2017

12

Công văn 4817/VPCP-NN năm 2017 dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 53/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về lĩnh vực thủy sản do Văn phòng Chính phủ ban hành

thảo Nghị định thay thế Nghị định số 53/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2017 Kính gửi: - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Bộ Tư pháp. Về đề nghị của Bộ Nông

Ban hành: 11/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2017

13

Công văn 53/BXD-KTXD năm 2016 áp dụng Thông tư 01/2015/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

53/BXD-KTXD,Công văn 53 2016,Bộ Xây dựng,Áp dụng đơn giá nhân công ,Đơn giá nhân công xây dựng,Xác định đơn giá nhân công,Lao động - Tiền lương,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2016

14

Công văn 53/BXD-HĐXD báo cáo tình hình hoạt động xây dựng 9 tháng đầu năm 2016 do Bộ Xây dựng ban hành

53/BXD-HDXD,Công văn 53 2016,Bộ Xây dựng,Các hoạt động xây dựng ,Hoạt động xây dựng,Hoạt động xây dựng tại Việt Nam ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/BXD-HĐXD V/v Báo cáo

Ban hành: 13/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2016

15

Công văn 53/BXD-QLN năm 2016 về thiết kế, quản lý sử dụng loại hình văn phòng kết hợp lưu trú (officetel) trong công trình hỗn hợp do Bộ Xây dựng ban hành

53/BXD-QLN,Công văn 53 2016,Bộ Xây dựng,Dự án nhà văn phòng,Dự án văn phòng cho thuê,Dự án văn phòng làm việc ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/BXD-QLN V/v: thiết kế,

Ban hành: 20/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2018

16

Công văn 53/XNK-NS năm 2016 về thực hiện cấp phép điện tử hoàn toàn đối với một số hàng hóa do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

53/XNK-NS,Công văn 53 2016,Cục Xuất nhập khẩu,Cấp phép điện tử hoàn toàn,Thủ tục nhập khẩu hàng hóa ,Nộp hồ sơ đăng ký nhập khẩu qua Internet,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG THƯƠNG CỤC XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2016

17

Công văn 53/QLCL-TTPC năm 2016 bổ sung ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

53/QLCL-TTPC,Công văn 53 2016, ngành nghề đầu tư, kinh doanh ,ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện,Kinh doanh có điều kiện,Ngành nghề kinh doanh có điều kiện,Bổ sung ngành nghề kinh doanh,Doanh nghiệp,Đầu tư,Thương mại BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

Ban hành: 11/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2016

18

Công văn 53/CT-TTHT năm 2016 về thuế nhà thầu do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

53/CT-TTHT,Công văn 53 2016,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Chính sách thuế nhà thầu,Thuế nhà thầu Hồ Chí Minh,Thuế thu nhập doanh nghiệp ,Doanh thu tính thuế,Dịch vụ vận tải biển,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 05/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2016

19

Công văn 53/TBNB-TTPC năm 2015 triển khai thực hiện Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

53/TBNB-TTPC,Công văn 53 2015,thực hiện luật doanh nghiệp nông nghiệp,thực hiện luật đầu tư lĩnh vực nông nghiệp,Lĩnh vực nông nghiệp,Đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ,Doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp,Doanh nghiệp,Đầu tư,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG

Ban hành: 24/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2015

20

Công văn 53/BXD-QLN năm 2015 bố trí căn hộ làm nhà ở xã hội theo hình thức thuê, thuê mua do Bộ Xây dựng ban hành

53/BXD-QLN,Công văn 53 2015,Bộ Xây dựng,Nhà ở xã hội,Xây dựng nhà ở xã hội ,Bố trí căn hộ làm nhà ở xã hội,Bất động sản BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/BXD-QLN V/v: bố trí các căn hộ làm

Ban hành: 24/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97