Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 53/2007/NĐ- "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 175323 văn bản

21

Quyết định 53/2007/QĐ-UBND ban hành bộ đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

53/2007/QD-UBND,Quyết định 53 2007,Tỉnh Đắk Lắk,Bộ đơn giá,Hệ thống chiếu sáng công cộng,Tỉnh Đắk Lắk,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 53/2007

Ban hành: 14/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2010

22

Quyết định 53/2007/QĐ-UBND huỷ bỏ Quyết định 64/2004/QĐ-UB ban hành Đơn giá thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng áp dụng tạm thời trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2004

53/2007/QD-UBND,Quyết định 53 2007,Tỉnh Đồng Tháp,Đơn giá thí nghiệm,Vật liệu và cấu kiện xây dựng ,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ÐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2014

23

Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Bộ máy nhà nước do Chính phủ ban hành

trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tháng 11/2007 5.3 Xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 86/2002/-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ

Ban hành: 07/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2007

24

Quyết định 53/2007/QĐ-BGTVT Quy định về công bố đóng, mở ga đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

53/2007/QD-BGTVT,Quyết định 53 2007,Bộ Giao thông vận tải,Đóng ga đường sắt,Mở ga đường sắt,Ga đường sắt,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 53/2007/QĐ-BGTVT Hà

Ban hành: 06/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2007

25

Quyết định 53/2007/QĐ-UBND phê duyệt đề án “Nâng cao chất lượng dân số thông qua tuyên truyền vận động phát hiện, can thiệp sớm tật, bệnh ở thai nhi và sơ sinh giai đoạn 2007 - 2010” do tỉnh Bình Phước ban hành

53/2007/QD-UBND,Quyết định 53 2007,Tỉnh Bình Phước,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/2007

Ban hành: 18/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2013

26

Quyết định 53/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định diện tích đất tối thiểu và Quy trình thực hiện thủ tục tách thửa, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

53/2007/QD-UBND,Quyết định 53 2007,Tỉnh Bình Thuận,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 53/2007/QĐ-UBND Phan Thiết, ngày 26 tháng 9 năm 2007

Ban hành: 26/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2010

27

Quyết định 53/2007/QĐ-UBND hỗ trợ xây dựng vùng trồng trọt sản xuất hàng hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2007-2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

53/2007/QD-UBND,Quyết định 53 2007,Tỉnh Vĩnh Phúc,Hỗ trợ,Xây dựng vùng trồng trọt,Sản xuất hàng hóa,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/2007

Ban hành: 19/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2010

28

Quyết định 53/2007/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

53/2007/QD-UBND,Quyết định 53 2007,Tỉnh Khánh Hòa,Chế độ thu nộp quản lý sử dụng,Lệ phí cấp giấy phép,Khai thác sử dụng nước mặt,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 17/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2010

29

Quyết định 53/2007/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước do cơ quan địa phương thực hiện do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

53/2007/QD-UBND,Quyết định 53 2007,Tỉnh An Giang,Cấp phép xả nước thải,Lệ phí cấp giấy phép,Xả nước thải,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 12/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2009

30

Quyết định 53/2007/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch trợ giúp người tàn tật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2007-2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

53/2007/QD-UBND,Quyết định 53 2007,Thành phố Đà Nẵng,Kế hoạch trợ giúp người tàn tật ,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 53/2007/QĐ-UBND Đà

Ban hành: 12/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2010

31

Chỉ thị 53/2007/CT-BGDĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2007 – 2008 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

53/2007/CT-BGDDT,Chỉ thị 53 2007,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 53/2007/CT-BGDĐT Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2007

Ban hành: 07/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2007

32

Quyết định 53/2007/QĐ-UBND ban hành mức thu, trích và đối tượng thu phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

53/2007/QD-UBND,Quyết định 53 2007,Tỉnh Đồng Nai,Phí thẩm định,Cấp giấy phép sử dụng,Vật liệu nổ công nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 21/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2010

33

Quyết định 53/2007/QĐ-UBND sửa đổi quy định về mức thu, chi học phí và xây dựng cơ sở vật chất trường học từ năm học 2005 – 2006 kèm theo quyết định 2994/2005/QĐ-UBND do tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành

53/2007/QD-UBND,Quyết định 53 2007,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Thuế - Phí - Lệ Phí,Xây dựng - Đô thị,Giáo dục UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/2007

Ban hành: 20/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2013

34

Quyết định 53/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định Chính sách cho vay vốn hỗ trợ hộ nghèo chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn tỉnh Lào Cai do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

Số: 53/2007/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 08 tháng 08 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH CHO VAY VỐN HỖ TRỢ HỘ NGHÈO CHĂN NUÔI ĐẠI GIA SÚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 78/2002/

Ban hành: 08/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2010

35

Nghị quyết 53/2007/NQ-HĐND phê chuẩn chế độ chi công tác phí, chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập do tỉnh Vĩnh Long ban hành

53/2007/NQ-HDND,Nghị quyết 53 2007,Tỉnh Vĩnh Long,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/2007

Ban hành: 11/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

36

Nghị quyết 53/2007/NQ-HĐND về chế độ công tác phí, chi tổ chức hội nghị đối với cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kiên Giang

53/2007/NQ-HDND,Nghị quyết 53 2007,Tỉnh Kiên Giang,Chế độ công tác phí,Cơ quan nhà nước,Chi tổ chức hội nghị,Đơn vị sự nghiệp công lập,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2012

37

Quyết định 53/2007/QĐ-BTC ban hành tiêu chuẩn ngành: Máy phát điện- Quy phạm bảo quản dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

53/2007/QD-BTC,Quyết định 53 2007,Bộ Tài chính,Máy phát điện,Dự trữ Quốc gia,Tiêu chuẩn ngành BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 53/2007/QĐ-BTC Hà nôi, ngày 22 tháng 06 năm 2007

Ban hành: 22/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2007

38

Chỉ thị 53/2007/CT-BNN tăng cường thực hiện Chỉ thị 32/CT-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

53/2007/CT-BNN,Chỉ thị 53 2007,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 53/2007/CT-BNN Hà Nội, ngày 06 tháng

Ban hành: 06/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

39

Quyết định 53/2007/QĐ-UBND Quy định đơn giá bồi thường hỗ trợ về đất và tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng thi công công trình Khu chăn nuôi gia súc, gia cầm và chế biến thực phẩm của Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương tại xã Trừ Văn Thố, huyện Bến Cát do tỉnh Bình Dương ban hành

VĂN THỐ, HUYỆN BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG (Kèm theo Quyết định số 53/2007/QĐ-UBND ngày 01/6/2007của UBND tỉnh Bình Dương) Chương I BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT Điều 1. Điều kiện để được bồi thường về đất (theo Điều 8, Chương II, Nghị định số 197/2004/-CP ngày 03/12/2004): Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất được thu hồi (gọi chung là

Ban hành: 01/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

40

Thông tư 53/2007/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Tài Chính ban hành

53/2007/TT-BTC,Thông tư 53 2007,Bộ Tài chính,Thu phí,Quản lý phí,Phí sát hạch lái xe,Phí sát hạch lái xe cơ giới,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 53/2007

Ban hành: 21/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.96.22