Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 5255/UBND-CN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 169046 văn bản

1

Quyết định 4240/UBND-CN năm 2016 phê duyệt Đề án phát triển hạ tầng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2016-2020

4240/UBND-CN,Quyết định 4240 2016,Tỉnh Nghệ An,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4240/UBND-CN Nghệ An, ngày 01 tháng 9 năm 2016

Ban hành: 01/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2016

2

Quyết định 3724/UBND-CN năm 2015 phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2025

3724/UBND-CN,Quyết định 3724 2015,Tỉnh Nghệ An,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3724/UBND-CN Nghệ An, ngày 24 tháng 08 năm 2015

Ban hành: 24/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2015

3

Quyết định 5441/QĐ-UBND.CN năm 2017 về phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Nghệ An đến năm 2025, có tính đến năm 2030

5441/QD-UBND.CN,Quyết định 5441 2017,Tỉnh Nghệ An,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5441/QĐ-UBND.CN Nghệ An, ngày 09 tháng 11 năm 2017

Ban hành: 09/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2017

4

Quyết định 2910/QĐ.UBND-CN năm 2014 phê duyệt đề cương lập Quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu sắn trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

2910/QD.UBND-CN,Quyết định 2910 2014,Tỉnh Nghệ An,Quy hoạch phát triển,Quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu sắn ,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 25/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2014

5

Quyết định 606/QĐ-UBND.CN năm 2012 về Đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 - 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

606/QD-UBND.CN,Quyết định 606,Tỉnh Nghệ An,Giai đoạn 2012 - 2015 ,Giao thông - Vận tải UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 606/QĐ-UBND.CN Nghệ An, ngày 07 tháng 3 năm

Ban hành: 07/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2012

6

Quyết định 5106/QĐ-UBND-CN năm 2011 phê duyệt Quy hoạch giao thông vận tải huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đến năm 2020

5106/QD-UBND-CN,Quyết định 5106 2011,Tỉnh Nghệ An,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5106/QĐ-UBND-CN Nghệ An, ngày 24 tháng 11 năm

Ban hành: 24/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2018

7

Quyết định 785/QĐ.UBND-CN năm 2011 về Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

785/QD.UBND-CN,Quyết định 785 2011,Tỉnh Nghệ An,Đơn giá xây dựng công trình,Phần Xây dựng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 785/QĐ.UBND-CN Vinh, ngày

Ban hành: 18/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2012

8

Quyết định 786/QĐ.UBND-CN năm 2011 công bố Đơn giá xây dựng công trình - Phần Khảo sát trên địa bàn tỉnh Nghệ An

786/QD.UBND-CN,Quyết định 786 2011,Tỉnh Nghệ An,Đơn giá xây dựng công trình,Phần Khảo sát ,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 786/QĐ.UBND-CN Vinh,

Ban hành: 18/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2012

9

Quyết định 787/QĐ.UBND-CN năm 2011 công bố Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt trên địa bàn tỉnh Nghệ An

787/QD.UBND-CN,Quyết định 787 2011,Tỉnh Nghệ An,Phần lắp đặt,Đơn giá xây dựng công trình,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 787/QĐ.UBND-CN Vinh, ngày

Ban hành: 18/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2012

10

Quyết định 5525/QĐ-UBND.CN năm 2010 về công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

5525/QD-UBND.CN,Quyết định 5525 2010,Tỉnh Nghệ An,Bảng giá ca máy,Bảng giá thiết bị thi công,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN --------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5525/QĐ-UBND.CN

Ban hành: 15/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2011

11

Quyết định 3568/QĐ-UBND năm 2011 công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công trong dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2011 và 01/10/2011 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

mới từ 01/10/2011 theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP; Căn cứ hệ thống đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thanh Hóa Công bố kèm theo các văn bản: số 4360/UBND-CN ngày 18/10/2007; số 4845, 4846/UBND-CN ngày 16/11/2007; 5253, 5254, 5255/UBND-CN ngày 07/12/2007 và số 5304/UBND-CN ngày 12/12/2007; của UBND tỉnh Thanh Hóa; Theo đề

Ban hành: 28/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2012

12

Quyết định 4035/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng cơ sở sản xuất làng nghề tại các ô đất CN01(5), CN02(12), CN03(12), CN04(4), CN05(2), CN06(12), CN06-1(12), CN07(20), CN07-1(20) thuộc Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm sản xuất làng nghề tập trung tại xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4035/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ SẢN XUẤT LÀNG NGHỀ TẠI CÁC Ô ĐẤT CN01(5), CN02(12), CN03(12), CN

Ban hành: 17/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2015

13

Quyết định 238/QĐ-UBND.CN năm 2008 phê duyệt "Quy hoạch hệ thống cảng, bến đường thuỷ trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2008-2020"

238/QD-UBND.CN,Quyết định 238 2008,Tỉnh Nghệ An,Giao thông - Vận tải UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 238/QĐ-UBND.CN Vinh, ngày 22 tháng 01 năm 2008

Ban hành: 22/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2017

14

Quyết định 3406/QĐ-UBND-CN năm 2007 phê duyệt đề án "phát triển công nghiệp Xi măng đến năm 2015 và định hướng đến 2020" do tỉnh Nghệ An ban hành

3406/QD-UBND-CN,Quyết định 3406,Tỉnh Nghệ An,Doanh nghiệp,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3406/QĐ-UBND-CN Vinh, ngày 31 tháng 8 năm 2007

Ban hành: 31/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2013

15

Quyết định 2946/QĐ-UBND.CN năm 2007 phê duyệt Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Nghĩa Đàn để thành lâp thị xã Thái Hoà; thành lập các phường thuộc thị xã Thái Hoà tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

2946/QD-UBND.CN,Quyết định 2946 2007,Tỉnh Nghệ An,Điều chỉnh địa giới hành chính,Huyện Nghĩa Đàn,Thành lập phường,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2946/QĐ-UBND.CN

Ban hành: 13/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2007

16

Quyết định 1466/QĐ-BNN-CN năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1466/QD-BNN-CN,Quyết định 1466 2020,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực chăn nuôi,Thủ tục hành chính lĩnh vực chăn nuôi,Quy trình giải quyết thủ tục hành chính về chăn nuôi,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 21/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2020

17

Quyết định 823/QĐ-BNN-CN năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

823/QD-BNN-CN,Quyết định 823 2020,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Thủ tục hành chính,Chức năng quản lý,Lĩnh vực chăn nuôi,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2020

18

Quyết định 06/QĐ-BNN-CN năm 2020 về đính chính Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông ban hành

- Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Công báo; Cổng thông tin điện tử: Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp; - Bộ Nông nghiệp và PTNT; các Thứ trưởng, các đơn vị thuộc Bộ; - Lưu: VT, CN

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2020

19

Quyết định 1821/QĐ-BNN-CN năm 2019 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1821/QD-BNN-CN,Quyết định 1821 2019,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Lĩnh vực chăn nuôi,Công bố thủ tục hành chính,Công bố thủ tục mới,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2019

20

Quyết định 189/QĐ-CN-TĂCN năm 2019 về hủy bỏ phép thử được chỉ định lĩnh vực thức ăn chăn nuôi do Cục Chăn nuôi ban hành

189/QD-CN-TACN,Quyết định 189 2019,Cục Chăn nuôi,Hủy bỏ,Lĩnh vực thức ăn chăn nuôi,Chăn nuôi BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC CHĂN NUÔI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 189/QĐ-CN

Ban hành: 15/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122