Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 5240/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 24364 công văn

161

Công văn 97/KH-UBND về kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội năm 2021

TCĐLCL - Sở KH&CN; - VPUB: CVP, PCVP Đ.Q.Hùng, KGVX, KSTTHC, TKBT, TH; - Lưu: VT, KGVXHg. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Chử Xuân Dũng LỊCH KIỂM TRA CÁC CƠ QUAN (Kèm theo Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2021 của UBND thành phố Hà Nội)

Ban hành: 09/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

162

Công văn 1038/UBND-KT năm 2021 về tiếp tục đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành do thành phố Hà Nội ban hành

1038/UBND-KT,Công văn 1038 2021,Thành phố Hà Nội,Công tác quyết toán dự án hoàn thành Hà Nội,Đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành,Đẩy mạnh quyết toán dự án hoàn thành Hà Nội 2021,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 09/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

163

Công văn 1026/UBND-KGVX năm 2021 về điều chỉnh thời gian tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và thi, tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 do thành phố Hà Nội ban hành

1026/UBND-KGVX,Công văn 1026 2021,Thành phố Hà Nội,Điều chỉnh thời gian thi tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội,Điều chỉnh thời gian tuyển sinh vào mầm non Hà Nội,Điều chỉnh thời gian tuyển sinh vào lớp 1 lớp 6 Hà Nội,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 08/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2021

164

Công văn 939/UBND-SNV thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành

939/UBND-SNV,Công văn 939 2021,Thành phố Hà Nội,Nhiệm vụ trong quản lý nhà nước về thanh niên,Công tác quản lý nhà nước về thanh niên Hà Nội,Quản lý nhà nước về thanh niên thành phố Hà Nội,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 01/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2021

165

Công văn 922/UBND-ĐT năm 2021 về phân công nhiệm vụ thực hiện giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn theo Chỉ thị 41/CT-TTg do thành phố Hà Nội ban hành

922/UBND-DT,Công văn 922 2021,Thành phố Hà Nội,Thực hiện tăng cường quản lý chất thải rắn Hà Nội,Giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn,Tăng cường quản lý chất thải rắn Hà Nội 2021,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2021

166

Công văn 797/UBND-NCPC năm 2021 về tăng cường công tác tuyên truyền, xử lý hành vi vi phạm về tiếng ồn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

797/UBND-NCPC,Công văn 797 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Xử lý hành vi vi phạm về tiếng ồn Hồ Chí Minh,Tuyên truyền xử lý hành vi vi phạm về tiếng ồn,Tăng cường xử lý hành vi vi phạm về tiếng ồn,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 19/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2021

167

Công văn 791/UBND-VX năm 2021 về cho phép các loại hình kinh doanh dịch vụ hoạt động trở lại do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

791/UBND-VX,Công văn 791 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Cho phép các loại hình kinh doanh dịch vụ hoạt động trở lại,Cho phép kinh doanh dịch vụ hoạt động trở lại Hồ Chí Minh,Hồ Chí Minh cho phép kinh doanh dịch vụ hoạt động trở lại,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 19/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2021

168

Công văn 785/UBND-NC thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành

785/UBND-NC,Công văn 785 2021,Thành phố Hà Nội,Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường,Nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước,Nhiệm vụ công tác bồi thường nhà nước Hà Nội,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 18/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2021

169

Công văn 784/UBND-KSTTHC năm 2021 triển khai nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao do thành phố Hà Nội ban hành

784/UBND-KSTTHC,Công văn 784 2021,Thành phố Hà Nội,Triển khai nhiệm vụ Chính phủ giao thành phố Hà Nội,Triển khai nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao Hà Nội,Đẩy mạnh triển khai hình thức họp trực tuyến,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 18/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2021

170

Công văn 776/UBND-KGVX năm 2021 về triển khai ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số do thành phố Hà Nội ban hành

776/UBND-KGVX,Công văn 776 2021,Thành phố Hà Nội,Ứng dụng VssID Bảo hiểm xã hội số thành phố Hà Nội,Triển khai ứng dụng VssID Bảo hiểm xã hội số Hà Nội,Hướng dẫn người tham gia triển khai ứng dụng VssID,Bảo hiểm,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 18/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2021

171

Công văn 742/UBND-ĐT năm 2021 về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải do thành phố Hà Nội ban hành

742/UBND-DT,Công văn 742 2021,Thành phố Hà Nội,Xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi Hà Nội,Xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm khí thải Hà Nội,Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 15/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2021

172

Công văn 671/UBND-NCPC năm 2021 về tuyên truyền dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

671/UBND-NCPC,Công văn 671 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Hồ Chí Minh,Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư,Tuyên truyền dự án Cơ sở dữ liệu về dân cư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 09/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2021

173

Công văn 666/UBND-VX năm 2021 về đảm bảo biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

666/UBND-VX,Công văn 666 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Phòng chống dịch COVID19 Hồ Chí Minh,Đảm bảo biện pháp phòng chống dịch COVID19,Đảm bảo phòng chống dịch COVID19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2021

174

Công văn 572/UBND-KGVX năm 2021 về cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do thành phố Hà Nội ban hành

572/UBND-KGVX,Công văn 572 2021,Thành phố Hà Nội,Học sinh trở lại trường sau thời gian tạm dừng,Học sinh trở lại trường chống Covid19,Học sinh trở lại trường sau thời gian tạm dừng Hà Nội,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 27/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

175

Công văn 560/UBND-NCPC năm 2021 về tăng cường phòng, chống vi phạm về tiếng ồn do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

560/UBND-NCPC,Công văn 560 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Tăng cường phòng chống vi phạm về tiếng ồn,Phòng chống vi phạm về tiếng ồn Hồ Chí Minh,Xử hung thần karaoke phải quyết liệt,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

176

Công văn 570/UBND-KT năm 2021 về tháo gỡ khó khăn cho lưu thông hàng hóa và thúc đẩy tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng dịch Covid-19 tại Hà Nội

570/UBND-KT,Công văn 570 2021,Thành phố Hà Nội,Tháo gỡ khó khăn cho lưu thông hàng hóa do Covid-19,Tháo gỡ khó khăn cho lưu thông hàng hóa tại Hà Nội,Thúc đẩy tiêu thụ nông sản do Covid-19 tại Hà Nội,Thương mại,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2021

177

Công văn 546/UBND-VX về cho phép học sinh, sinh viên, học viên Thành phố Hồ Chí Minh quay lại trường học tập từ ngày 01 tháng 3 năm 2021

546/UBND-VX,Công văn 546 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Cho phép học sinh Hồ Chí Minh quay lại trường từ 01/3/2021,Cho phép sinh viên Hồ Chí Minh quay lại trường học tập,Cho phép học sinh sinh viên quay lại trường học tập,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 24/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2021

178

Công văn 549/UBND-VX năm 2021 về tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

549/UBND-VX,Công văn 549 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Công tác phòng chống dịch Covid-19 Hồ Chí Minh,Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19,Tiếp tục công tác phòng chống dịch Covid-19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 24/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

179

Công văn 99/UBND-KGVX năm 2021 thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

99/UBND-KGVX,Công văn 99 2021,Tỉnh Bắc Ninh,Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh,Biện pháp phòng chống dịch Covid-19,Thực hiện nghiêm phòng chống COVID-19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

180

Công văn 460/UBND-KGVX năm 2021 về học sinh, sinh viên tạm dừng đến trường nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do thành phố Hà Nội ban hành

460/UBND-KGVX,Công văn 460 2021,Thành phố Hà Nội,Sinh viên tạm dừng đến trường phòng chống COVID-19,Học sinh tạm dừng đến trường phòng chống COVID-19,Học sinh sinh viên tạm dừng đến trường Hà Nội,Giáo dục,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.13.53
server251