Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 5240/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 24344 công văn

141

Công văn 1477/UBND-KSTTHC năm 2021 thực hiện giải pháp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính để phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Hà Nội ban hành

1477/UBND-KSTTHC,Công văn 1477 2021,Thành phố Hà Nội,Tiếp nhận thủ tục để phòng chống COVID 19 Hà Nội,Trả kết quả thủ tục để phòng chống COVID 19 Hà Nội,Phòng chống COVID 19 Hà Nội 2021,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 17/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

142

Công văn 1445/UBND-KGVX năm 2021 triển khai hệ thống giám sát bằng hệ thống camera tại khu cách ly tập trung theo chỉ đạo tại Công điện 597/CĐ-BCĐ do thành phố Hà Nội ban hành

Nơi nhận: - Như trên; - BCĐQG phòng chống dịch COVID-19; - Bộ Thông tin và Truyền thông; - Chủ tịch UBND Thành phố; - Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng; - Sở Tài chính; - VPUB: CVP, PCVP Đ.Q. Hùng; - Phòng: KGVX, KT, TKBT; - Lưu VT, KGVX. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH

Ban hành: 13/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2021

143

Công văn 1444/UBND-KGVX năm 2021 về điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 do thành phố Hà Nội ban hành

1444/UBND-KGVX,Công văn 1444 2021,Thành phố Hà Nội,Điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học Hà Nội,Điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2020 2021,Khung kế hoạch thời gian năm học 2020 2021 Hà Nội,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 13/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2021

144

Công văn 1408/UBND-KGVX năm 2021 về tạm dừng một số hoạt động có nguy cơ lây lan dịch COVID-19 do thành phố Hà Nội ban hành

1408/UBND-KGVX,Công văn 1408 2021,Thành phố Hà Nội,Tạm dừng hoạt động có nguy cơ lây lan COVID Hà Nội,Dừng các hoạt động có nguy cơ lây lan dịch COVID Hà Nội,Tạm dừng hoạt động có nguy cơ lây lan dịch COVID19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 11/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2021

145

Công văn 1367/UBND-KT năm 2021 về công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành

1367/UBND-KT,Công văn 1367 2021,Thành phố Hà Nội,Quyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành Hà Nội,Phê duyệt quyết toán dự án xây dựng hoàn thành,Dự án đầu tư xây dựng hoàn thành Hà Nội 2020,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 10/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2021

146

Công văn 1431/UBND-VX năm 2021 về tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

1431/UBND-VX,Công văn 1431 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Biện pháp phòng chống dịch COVID19 Hồ Chí Minh,Tăng cường thực hiện biện pháp phòng chống COVID19,Phòng chống dịch COVID19 thành phố Hồ Chí Minh,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 07/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

147

Công văn 1415/UBND-VX năm 2021 về tạm ngưng các hoạt động dạy - học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

1415/UBND-VX,Công văn 1415 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Tạm ngưng các hoạt động dạy học Hồ Chí Minh,Quy định tạm ngưng các hoạt động dạy học,Tạm ngưng hoạt động phòng chống Covid Hồ Chí Minh,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 06/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

148

Công văn 2707/UBND-KGVX năm 2021 về tiếp tục dừng dịch vụ để phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Đà Nẵng ban hành

2707/UBND-KGVX,Công văn 2707 2021,Thành phố Đà Nẵng,Tiếp tục dừng dịch vụ để phòng chống COVID Đà Nẵng,Dừng dịch vụ để phòng chống dịch COVID 19 Đà Nẵng,Tiếp tục dừng dịch vụ để phòng chống COVID 2021,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

149

Công văn 1388/UBND-VX năm 2021 triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

1388/UBND-VX,Công văn 1388 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID Hồ Chí Minh,Triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng Bảo hiểm xã hội số,Cài đặt sử dụng ứng dụng Bảo hiểm xã hội số Hồ Chí Minh,Bảo hiểm,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------

Ban hành: 05/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2021

150

Công văn 2581/UBND-KGVX năm 2021 về tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Đà Nẵng ban hành

2581/UBND-KGVX,Công văn 2581 2021,Thành phố Đà Nẵng,Tạm dừng hoạt động không thiết yếu chống COVID,Tạm dừng hoạt động để phòng chống COVID Đà Nẵng,Phòng chống dịch COVID 19 Đà Nẵng 2021,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 03/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2021

151

Công văn 1345/UBND-VX năm 2021 về tiếp tục tạm dừng hoạt động một số loại hình dịch vụ để phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1345/UBND-VX,Công văn 1345 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Tiếp tục tạm dừng một số loại hình dịch vụ Hồ Chí Minh,Tiếp tục tạm dừng dịch vụ phòng chống dịch COVID19,Tạm dừng dịch vụ để phòng chống COVID19 Hồ Chí Minh,Thương mại,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 03/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

152

Công văn 1246/UBND-BTCD về theo dõi, cập nhật thông tin, báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021 theo Kế hoạch của Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội do thành phố Hà Nội ban hành

1246/UBND-BTCD,Công văn 1246 2021,Thành phố Hà Nội,Theo dõi thông tin về công tác tiếp công dân Hà Nội,Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân Hà Nội,Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo Hà Nội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 28/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2021

153

Công văn 1238/UBND-KGVX triển khai nhiệm vụ trọng tâm và chương trình công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành

cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện./. Nơi nhận: - Như trên; - Chủ tịch UBND Thành phố; - Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Lê Hồng Sơn, Chử Xuân Dũng; - Vụ Khoa giáo Văn xã - VPCP; - Văn phòng Bộ Công an; - Cục CS điều tra tội phạm về ma túy - Bộ CA; - VPUB: CVP, PCVP Đ.Q.Hùng, Phòng

Ban hành: 28/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2021

154

Công văn 1191/UBND-KGVX năm 2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Hà Nội ban hành

1191/UBND-KGVX,Công văn 1191 2021,Thành phố Hà Nội,Tăng cường công tác phòng chống dịch COVID Hà Nội,Tăng cường phòng chống dịch COVID 19 Hà Nội 2021,Công tác phòng chống dịch COVID thành phố Hà Nội,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 22/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

155

Công văn 1153/UBND-ĐT năm 2021 về tăng cường công tác quản lý tình hình thị trường bất động sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội

1153/UBND-DT,Công văn 1153 2021,Thành phố Hà Nội,Tăng cường quản lý tình hình thị trường bất động sản,Quản lý tình hình thị trường bất động sản Hà Nội,Công tác quản lý thị trường bất động sản Hà Nội,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 22/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

156

Công văn 1048/UBND-KT năm 2021 về tăng cường các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn thành phố Hà Nội

1048/UBND-KT,Công văn 1048 2021,Thành phố Hà Nội,Tăng cường giải pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế,Tăng cường đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế Hà Nội,Giải pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế Hà Nội,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2021

157

Công văn 97/KH-UBND về kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội năm 2021

TCĐLCL - Sở KH&CN; - VPUB: CVP, PCVP Đ.Q.Hùng, KGVX, KSTTHC, TKBT, TH; - Lưu: VT, KGVXHg. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Chử Xuân Dũng LỊCH KIỂM TRA CÁC CƠ QUAN (Kèm theo Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2021 của UBND thành phố Hà Nội)

Ban hành: 09/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

158

Công văn 1038/UBND-KT năm 2021 về tiếp tục đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành do thành phố Hà Nội ban hành

1038/UBND-KT,Công văn 1038 2021,Thành phố Hà Nội,Công tác quyết toán dự án hoàn thành Hà Nội,Đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành,Đẩy mạnh quyết toán dự án hoàn thành Hà Nội 2021,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 09/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

159

Công văn 1026/UBND-KGVX năm 2021 về điều chỉnh thời gian tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và thi, tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 do thành phố Hà Nội ban hành

1026/UBND-KGVX,Công văn 1026 2021,Thành phố Hà Nội,Điều chỉnh thời gian thi tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội,Điều chỉnh thời gian tuyển sinh vào mầm non Hà Nội,Điều chỉnh thời gian tuyển sinh vào lớp 1 lớp 6 Hà Nội,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 08/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2021

160

Công văn 939/UBND-SNV thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành

939/UBND-SNV,Công văn 939 2021,Thành phố Hà Nội,Nhiệm vụ trong quản lý nhà nước về thanh niên,Công tác quản lý nhà nước về thanh niên Hà Nội,Quản lý nhà nước về thanh niên thành phố Hà Nội,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 01/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.55.22
server251