Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 5240/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 24344 công văn

101

Công văn 7352/UBND-KGVX năm 2021 thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

7352/UBND-KGVX,Công văn 7352 2021,Tỉnh Đồng Nai,Thực hiện biện pháp phòng chống COVID 19 tỉnh Đồng Nai,Phòng chống dịch Covid 19 tỉnh Đồng Nai,Biện pháp cấp bách phòng chống COVID 19 tỉnh Đồng Nai,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 29/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2021

102

Công văn 2006/UBND-KGVX năm 2021 về tiếp tục duy trì, thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do thành phố Hà Nội ban hành

2006/UBND-KGVX,Công văn 2006 2021,Thành phố Hà Nội,Biện pháp phòng chống COVID19 thành phố Hà Nội,Tiếp tục duy trì biện pháp phòng chống COVID19,Tiếp tục thực hiện biện pháp phòng chống COVID19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 25/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2021

103

Công văn 1987/UBND-KT năm 2021 về đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong các khu, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp và chủ động triển khai các giải pháp nhằm ổn định sản xuất công nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh có thể bùng phát do thành phố Hà Nội ban hành

1987/UBND-KT,Công văn 1987 2021,Thành phố Hà Nội,Đảm bảo phòng chống Covid 19 trong các khu công nghiệp,Phòng chống dịch Covid 19 trong cụm công nghiệp Hà Nội,Phòng chống Covid trong cơ sở sản xuất công nghiệp Hà Nội,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 24/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2021

104

Công văn 2059/UBND-VX năm 2021 về khai báo y tế điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh

2059/UBND-VX,Công văn 2059 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Khai báo y tế điện tử tại Hồ Chí Minh,Khai báo y tế điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh,Triển khai phần mềm Hệ thống khai báo y tế điện tử,Công nghệ thông tin,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 22/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2021

105

Công văn 1942/UBND-KGVX năm 2021 về tiếp tục duy trì, thực hiện biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong tình hình mới

1942/UBND-KGVX,Công văn 1942 2021,Thành phố Hà Nội,Tiếp tục duy trì biện pháp phòng chống dịch COVID19,Duy trì biện pháp phòng chống dịch COVID19 Hà Nội,Phòng chống dịch Covid 19 trong tình hình mới Hà Nội,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 21/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2021

106

Công văn 2021/UBND-VX năm 2021 về thiết lập vùng phong tỏa để tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch bệnh COVID-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2021/UBND-VX,Công văn 2021 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Thiết lập vùng phong tỏa kiểm soát COVID19 Hồ Chí Minh,Tăng cường kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID19,Tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID 19 Hồ Chí Minh,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 19/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2021

107

Công văn 2020/UBND-VX năm 2021 về thiết lập vùng phong tỏa để tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch bệnh COVID-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2020/UBND-VX,Công văn 2020 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Thiết lập vùng phong tỏa chống dịch bệnh COVID19,Hồ Chí Minh thiết lập vùng phong tỏa chống dịch bệnh COVID19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2021

108

Công văn 1906/UBND-KT về tăng cường đôn đốc thu hồi nợ năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

1906/UBND-KT,Công văn 1906 2021,Thành phố Hà Nội,Thu hồi nợ Thành phố Hà Nội 2021,Đôn đốc thu hồi nợ Thành phố Hà Nội,Tăng cường đôn đốc thu hồi nợ Hà Nội,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 18/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2021

109

Công văn 1948/UBND-VX năm 2021 về tăng cường thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

1948/UBND-VX,Công văn 1948 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Tăng cường thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg Hồ Chí Minh,Tăng cường phòng chống dịch COVID 19 Hồ Chí Minh,Thực hiện phòng chống COVID 19 Hồ Chí Minh,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 16/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2021

110

Công văn 1931/UBND-VX năm 2021 về tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố theo Chỉ thị 15/CT-TTg do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1931/UBND-VX,Công văn 1931 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố,Tiếp tục giãn cách xã hội toàn Thành phố Hồ Chí Minh,Giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg Hồ Chí Minh,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 14/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2021

111

Công văn 1835/UBND-KGVX năm 2021 về quán triệt kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2022

1835/UBND-KGVX,Công văn 1835 2021,Thành phố Hà Nội,Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID cho người dân Hà Nội,Tiêm vắc xin phòng COVID 19 cho người dân Hà Nội,Quán triệt tiêm vắc xin phòng COVID cho người dân Hà Nội,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 11/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

112

Công văn 2759/UBND-KGVX năm 2021 đề nghị đưa người lao động đang lưu trú tại tỉnh Bắc Giang trở về địa phương nơi thường trú

2759/UBND-KGVX,Công văn 2759 2021,Tỉnh Bắc Giang,Đưa người lao động trở về địa phương nơi thường trú,Đưa lao động đang lưu trú trở về nơi thường trú Bắc Giang,Đón người lao động đi làm của tỉnh trở về địa phương,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 09/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

113

Công văn 3522/UBND-KGVX năm 2021 về một số hoạt động trở lại và các biện pháp áp dụng phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Đà Nẵng ban hành

3522/UBND-KGVX,Công văn 3522 2021,Thành phố Đà Nẵng,Hoạt động được phép hoạt động trở lại Đà Nẵng,Biện pháp phòng chống dịch COVID 19 Đà Nẵng,Phòng chống dịch Covid 19 Đà Nẵng,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 08/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

114

Công văn 6196/UBND-KGVX năm 2021 thực hiện biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19 do tỉnh Đồng Nai ban hành

6196/UBND-KGVX,Công văn 6196 2021,Tỉnh Đồng Nai,Thực hiện biện pháp phòng chống dịch COVID19,Biện pháp phòng chống dịch Covid19 tỉnh Đồng Nai,Thực hiện biện pháp phòng chống Covid19 Đồng Nai,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 05/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2021

115

Công văn 3481/SCT-QLTM năm 2021 về danh mục hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống hàng ngày của nhân dân trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do Sở Công thương thành phố Hà Nội ban hành

3481/SCT-QLTM,Công văn 3481 2021,Thành phố Hà Nội,Hàng hóa thiết yếu trong thời gian Covid19,Danh mục hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống,Hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống hàng ngày Hà Nội,Thương mại,Thể thao - Y tế UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 30/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2021

116

Công văn 1757/UBND-NC năm 2021 thực hiện chỉ đạo của Ban Tôn giáo Chính phủ về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid -19 trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo do thành phố Hà Nội ban hành

1757/UBND-NC,Công văn 1757 2021,Thành phố Hà Nội,Tăng cường phòng chống Covid 19 trong tôn giáo Hà Nội,Phòng chống dịch Covid trong hoạt động tín ngưỡng Hà Nội,Phòng chống Covid 19 trong hoạt động tôn giáo Hà Nội,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 04/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2021

117

Công văn 1803/UBND-VX năm 2021 về thay đổi phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị Nhà nước đảm bảo phù hợp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

1803/UBND-VX,Công văn 1803 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Thay đổi cách làm việc của cơ quan để phòng COVID 19,Thay đổi cách làm việc của đơn vị để phòng COVID 19,Thay đổi cách làm việc phòng chống COVID Hồ Chí Minh,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 03/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2021

118

Công văn 1718/UBND-KT năm 2021 về đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

1718/UBND-KT,Công văn 1718 2021,Thành phố Hà Nội,Công tác phòng chống Covid 19 tại Khu công nghiệp Hà Nội,Đảm bảo phòng chống Covid 19 tại Cụm công nghiệp Hà Nội,Phòng chống Covid tại Khu và Cụm công nghiệp Hà Nội,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 03/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2021

119

Công văn 1156/SYT-NVY năm 2020 về danh mục những việc cần làm để phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

trường học. - 07 danh mục hướng dẫn kèm theo./.) Nơi nhận: - Như trên; - UBND TP (để b/cáo); - BGĐ SYT; - TTKSBT TP (để thực hiện); - TTYT 24 Q-H (để thực hiện); - PYT 24 Q-H (để thực hiện); - Lưu: VPS, NVY. “VHN, LDTCˮ GIÁM ĐỐC

Ban hành: 05/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2020

120

Công văn 1712/UBND-KT năm 2021 về huy động các nguồn lực xã hội hóa để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 và tiêm vắc xin phòng ngừa Covid-19 do thành phố Hà Nội ban hành

Nơi nhận: - Như trên; - Bí thư Thành ủy (để b/c); - Chủ tịch UBND Thành phố; - PCT UBND Thành phố: Hà Minh Hải, Chử Xuân Dũng; - UB MTTQVN thành phố Hà Nội; - Văn phòng Thành ủy; - Các Sở: KH&ĐT, YT, TT&TT; - VPUB: CVP, PCVPV.T.Anh, Đ.Q.Hùng); KT, KGVX; - Lưu: VT, KT (Hạnh) TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Ban hành: 02/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.160.86
server251