Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 5240/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 24348 công văn

81

Công văn 2495/UBND-VX về đề xuất xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 cho các thí sinh thi đợt 2 của Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

2495/UBND-VX,Công văn 2495 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Đề xuất xét đặc cách tốt nghiệp Hồ Chí Minh,Xét đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh thi đợt 2 Hồ Chí Minh,Xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông Hồ Chí Minh,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 27/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2021

82

Công văn 2490/UBND-VX năm 2021 về tăng cường biện pháp giảm mật độ lưu thông trên đường do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2490/UBND-VX,Công văn 2490 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Tăng cường biện pháp giảm mật độ lưu thông trên đường,Biện pháp giảm mật độ lưu thông trên đường Hồ Chí Minh,Tăng cường giảm mật độ lưu thông trên đường Hồ Chí Minh,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------

Ban hành: 26/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2021

83

Công văn 2491/UBND-ĐT năm 2021 về tăng cường quản lý hoạt động xe mô tô ứng dụng công nghệ phục vụ vận chuyển hàng hóa thiết yếu trong thời gian Thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2491/UBND-DT,Công văn 2491 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Quản lý xe mô tô công nghệ vận chuyển hàng hóa thiết yếu,Quản lý xe mô tô ứng dụng công nghệ Hồ Chí Minh,Quản lý xe mô tô vận chuyển hàng thiết yếu Hồ Chí Minh,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------

Ban hành: 26/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2021

84

Công văn 2366/UBND-ĐT năm 2021 về tổ chức thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND trong lĩnh vực hoạt động vận tải do thành phố Hà Nội ban hành

2366/UBND-DT,Công văn 2366 2021,Thành phố Hà Nội,Thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND lĩnh vực hoạt động vận tải,Tổ chức thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND lĩnh vực vận tải,Thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND lĩnh vực vận tải Hà Nội,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 24/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2021

85

Công văn 2352/UBND-KT năm 2021 về đẩy mạnh triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn thành phố Hà Nội

2352/UBND-KT,Công văn 2352 2021,Thành phố Hà Nội,Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới Hà Nội,Triển khai hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới Hà Nội,Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới Hà Nội,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 23/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2021

86

Công văn 2468/UBND-VX năm 2021 về tăng cường mạnh mẽ các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg

2468/UBND-VX,Công văn 2468 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Tăng cường thực hiện giãn cách xã hội toàn Hồ Chí Minh,Tăng cường biện pháp giãn cách xã hội toàn Thành phố,Tăng cường mạnh mẽ giãn cách xã hội toàn Hồ Chí Minh,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 23/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2021

87

Công văn 2318/UBND-KGVX năm 2021 hướng dẫn tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đối với cơ quan, tổ chức có người nước ngoài nhập cảnh, cách ly y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội phòng, chống dịch COVID-19

đồng chí Phó Bí thư Thành ủy; - Thường trực HĐND Thành phố; - Chủ tịch UBND Thành phố; - Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố; - Cục QLXNC - Bộ Công an; - Ban QLCKCN&CX Hà Nội; - Sở Thông tin và Truyền thông; - Cơ quan báo, đài của Thành phố; - VPUB: CVP, PCVP Đ.Q. Hùng; - Phòng KGVX, NC, TKBT; - Lưu: VT,KGVXAN.

Ban hành: 21/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2021

88

Công văn 2407/UBND-VX năm 2021 về hướng dẫn phối hợp giữa y tế, địa phương và gia đình tổ chức cơ sở cách ly tập trung cho đối tượng F0 trên địa bàn thành phố Thủ Đức quận, huyện, phường, xã, thị trấn do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2407/UBND-VX,Công văn 2407 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Tổ chức cơ sở cách ly tập trung thành phố Thủ Đức,Cách ly tập trung cho đối tượng F0 thành phố Thủ Đức,Hướng dẫn phối hợp y tế tổ chức cơ sở cách ly tập trung,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 21/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2021

89

Công văn 2392/UBND-DA năm 2021 về tạm dừng thu phí và miễn phí tại trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ để hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2392/UBND-DA,Công văn 2392 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Tạm dừng thu phí đường bộ phòng chống Covid19 Hồ Chí Minh,Tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ 19 Hồ Chí Minh,Miễn phí sử dụng đường bộ phòng chống dịch Covid 19,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------

Ban hành: 20/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

90

Công văn 2382/UBND-KT năm 2021 về tổ chức chợ truyền thống hoạt động trở lại trong điều kiện đảm bảo an toàn do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2382/UBND-KT,Công văn 2382 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Chợ truyền thống hoạt động trở lại Hồ Chí Minh,Tổ chức chợ truyền thống hoạt động trở lại Hồ Chí Minh,Chợ hoạt động trở lại trong điều kiện đảm bảo an toàn,Thương mại,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 19/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2021

91

Công văn 2337/UBND-TH năm 2021 về dừng hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố nếu không đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2337/UBND-TH,Công văn 2337 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Chấm dứt tạm dừng hoạt động để phòng chống Covid 19,Doanh nghiệp Hồ Chí Minh tạm dừng hoạt động,Áp dụng biện pháp phòng chống dịch COVID 19,Doanh nghiệp,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 13/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2021

92

Công văn 4623/UBND-VP năm 2021 về tổ chức hoạt động của doanh nghiệp trong thời gian áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần nội dung Chỉ thị 16/CT-TTg trên địa bàn thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

4623/UBND-VP,Công văn 4623 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Hoạt động doanh nghiệp phòng COVID19 thành phố Thủ Đức,Phòng COVID 19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg thành phố Thủ Đức,Phòng chống COVID 19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg Hồ Chí Minh,Doanh nghiệp,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 13/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2021

93

Công văn 2180/UBND-KGVX năm 2021 về đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 do Thành phố Hà Nội ban hành

nhận: - Như trên; - Bộ Thông tin và Truyền thông; - Chủ tịch UBND Thành phố; - Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng; - VPUB: CVP, PCVP L.T.Lực, Đ.Q.Hùng; các phòng: KGVX, TKBT; - Lưu: VT, KGVX Dg. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Chử Xuân Dũng

Ban hành: 12/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2021

94

Công văn 2292/UBND-VX năm 2021 hướng dẫn triển khai Công văn 2279/UBND-VX do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2292/UBND-VX,Công văn 2292 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Hướng dẫn Công văn 2279/UBND-VX Hồ Chí Minh,Phòng chống dịch COVID 19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg,Phòng chống COVID 19 theo Chỉ thị 16 Hồ Chí Minh,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 09/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2021

95

Công văn 2279/UBND-VX năm 2021 về áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần nội dung Chỉ thị 16/CT-TTg do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2279/UBND-VX,Công văn 2279 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Áp dụng biện pháp phòng chống COVID 19 Hồ Chí Minh,Phòng chống COVID 19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg Hồ Chí Minh,Áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg Hồ Chí Minh,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2021

96

Công văn 2271/UBND-VX năm 2021 về thay đổi phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị nhà nước trong thời gian áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần nội dung Chỉ thị 16/CT-TTg do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2271/UBND-VX,Công văn 2271 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Thay đổi phương thức làm việc để phòng chống dịch COVID,Phương thức làm việc để phòng chống COVID Hồ Chí Minh,Thay đổi cách làm việc để chống dịch COVID 19 Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------

Ban hành: 08/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2021

97

Công văn 2149/UBND-KGVX năm 2021 về điều chỉnh biện pháp phòng để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

- Như trên; - BCĐ QG phòng, chống dịch COVID-19; - Đồng chí Bí thư Thành ủy; - Thường trực Thành ủy; - Chủ tịch UBND Thành phố; - Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố; - Ban Tuyên giáo Thành ủy; - Các cơ quan Báo, đài Thành phố; - VPUBTP: CVP, PCVP Đ.Q.Hùng; các phòng: KGVX, TKBT, - Lưu: VT,

Ban hành: 08/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2021

98

Công văn 4491/UBND-VX năm 2021 về kiểm soát chặt chẽ người về từ các địa phương đang có dịch do thành phố Hải Phòng ban hành

4491/UBND-VX,Công văn 4491 2021,Thành phố Hải Phòng,Kiểm soát chặt chẽ người về từ các địa phương đang có dịch,Kiểm soát người về từ địa phương đang có dịch,Kiểm soát người về từ địa phương có dịch Hải Phòng,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 07/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2021

99

Công văn 2113/UBND-KGVX năm 2021 về đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng năm học 2021-2022 tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội

2113/UBND-KGVX,Công văn 2113 2021,Thành phố Hà Nội,Phòng chống COVID19 trong kỳ tuyển sinh đại học Hà Nội,Phòng chống COVID19 trong kỳ tuyển sinh cao đẳng Hà Nội,Phòng chống COVID 19 trong kỳ tuyển sinh Hà Nội,Giáo dục,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 05/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2021

100

Công văn 2105/UBND-KGVX năm 2021 về rà soát, đăng ký tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đối với người dân trên địa bàn các quận, huyện, thị xã, thành phố Hà Nội

cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. Nơi nhận: - Như trên; - Chủ tịch UBND Thành phố; - Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng; - Sở Y tế; - VPUB: CVP, PCVP Đ.Q.Hùng; - Phòng KGVX, TKBT; - Lưu VT, KGVXAn. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH

Ban hành: 02/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.144.31
server250