Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 5240/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 24344 công văn

61

Công văn 2473/UBND-ĐT năm 2021 về công trình trọng điểm, cấp bách tiếp tục thi công xây dựng trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND do Thành phố Hà Nội ban hành

2473/UBND-DT,Công văn 2473 2021,Thành phố Hà Nội,Công trình trọng điểm tiếp tục thi công xây dựng Hà Nội,Công trình cấp bách tiếp tục thi công xây dựng Hà Nội,Công trình trọng điểm tiếp tục thi công thực hiện Chỉ thị 17,Xây dựng - Đô thị,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG

Ban hành: 01/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2021

62

Công văn 2472/UBND-KGVX năm 2021 về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19 do Thành phố Hà Nội ban hành

2472/UBND-KGVX,Công văn 2472 2021,Thành phố Hà Nội,Biện pháp cấp bách phòng chống COVID19 Hà Nội,Biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID19,Phòng chống dịch bệnh COVID19 Hà Nội,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 01/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2021

63

Công văn 2556/UBND-VX năm 2021 về tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội toàn Thành phố Hồ Chí Minh để phòng, chống dịch COVID-19

2556/UBND-VX,Công văn 2556 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID 19 Hà Nội,Hồ Chí Minh giãn cách xã hội,Thực hiện giãn cách xã hội,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2021

64

Công văn 4817/UBND-KGVX năm 2021 về mẫu Giấy đi đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội do thành phố Đà Nẵng ban hành

4817/UBND-KGVX,Công văn 4817 2021,Thành phố Đà Nẵng,Mẫu Giấy đi đường khi giãn cách xã hội Đà Nẵng,Mẫu Giấy đi đường trong thời gian giãn cách Đà Nẵng,Mẫu Giấy đi đường khi thực hiện giãn cách xã hội Đà Nẵng,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 31/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2021

65

Công văn 2470/UBND-ĐT năm 2021 về cấp mã xác nhận cho phương tiện vận chuyển chuyên gia, công nhân do thành phố Hà Nội ban hành

2470/UBND-DT,Công văn 2470 2021,Thành phố Hà Nội,Cấp mã xác nhận cho phương tiện vận chuyển chuyên gia,Cấp mã xác nhận cho phương tiện vận chuyển công nhân,Cấp mã xác nhận cho phương tiện vận chuyển Hà Nội,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 31/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2021

66

Công văn 2551/UBND-VX về không tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đợt 2 do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2551/UBND-VX,Công văn 2551 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Không tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông,Không tổ chức kỳ thi tốt nghiệp phổ thông Hồ Chí Minh,Không tổ chức kỳ thi tốt nghiệp phổ thông đợt 2,Giáo dục,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 31/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2021

67

Công văn 2468/UBND-KGVX năm 2021 thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND do thành phố Hà Nội ban hành

2468/UBND-KGVX,Công văn 2468 2021,Thành phố Hà Nội,Thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND thành phố Hà Nội,Giãn cách xã hội để phòng chống COVID 19 Hà Nội,Phòng chống dịch COVID 19 thành phố Hà Nội,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 31/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2021

68

Công văn 2453/UBND-ĐT năm 2021 về vận chuyển công nhân, chuyên gia và triển khai Phương án tổ chức giao thông "Luồng xanh" cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa có nhu cầu đi qua và ra vào Thành phố Hà Nội

2453/UBND-DT,Công văn 2453 2021,Thành phố Hà Nội,Vận chuyển chuyên gia cho các phương tiện Hà Nội,Vận chuyển công nhân cho các phương tiện Hà Nội,Phương án tổ chức giao thông Luồng xanh cho phương tiện,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 30/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2021

69

Công văn 2456/UBND-KGVX năm 2021 thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội

2456/UBND-KGVX,Công văn 2456 2021,Thành phố Hà Nội,Thực hiện giãn cách xã hội Thành phố Hà Nội,Thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội Hà Nội,Giãn cách xã hội Thành phố Hà Nội,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 30/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2021

70

Công văn 2438/UBND-KT năm 2021 về siết chặt công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn Thành phố Hà Nội

định./. Nơi nhận: - Như trên; - Đồng chí Bí thư Thành ủy; - Chủ tịch UBND Thành phố; - Các PCT UBND Thành phố; - Ban Tuyên giáo Thành ủy; - Công an Thành phố; - Các Sở: YT, GTVT, TT&TT; - Các cơ quan Báo, đài Thành phố; - VPUB: CVP, PCVP V.T.Anh, Đ.Q.Hùng; các phòng: KGVX, KT, ĐT,

Ban hành: 29/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2021

71

Công văn 2434/UBND-KT năm 2021 thống nhất mẫu giấy tờ sử dụng cho một số đối tượng đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong thời gian giãn cách xã hội

Đồng chí Bí thư Thành ủy; - Chủ tịch UBND Thành phố; - Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố; - Ban Tuyên giáo Thành ủy; - Sở Thông tin và Truyền thông; - Các cơ quan Báo, đài Thành phố; - VPUB: CVP, PCVP Đ.Q.Hùng, V.T.Anh; các phòng: KGVX, KT, ĐT, TKBT, - Lưu: VT,KTv. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH

Ban hành: 29/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2021

72

Công văn 2431/UBND-DT năm 2021 công bố phương án tổ chức giao thông trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 do Thành phố Hà Nội ban hành

2431/UBND-DT,Công văn 2431 2021,Thành phố Hà Nội,Công bố phương án tổ chức giao thông Hà Nội,Tổ chức giao thông trong thời kỳ dịch bệnh Covid 19 Hà Nội,Phương án tổ chức giao thông trong dịch Covid 19 Hà Nội,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 29/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2021

73

Công văn 2523/UBND-VX năm 2021 về đề nghị thay đổi phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị nhà nước trong thời gian Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường mạnh mẽ biện pháp thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố

2523/UBND-VX,Công văn 2523 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Thay đổi phương thức làm việc của cơ quan khi giãn cách,Thay đổi phương thức làm việc khi giãn cách Hồ Chí Minh,Thay đổi phương thức làm việc của đơn vị khi giãn cách xã hội,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------

Ban hành: 28/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2021

74

Công văn 2419/UBND-KT năm 2021 về tăng cường các giải pháp đảm bảo cung ứng hàng hóa và công tác phòng chống dịch trong lưu thông phân phối khi thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND trên địa bàn Thành phố Hà Nội

2419/UBND-KT,Công văn 2419 2021,Thành phố Hà Nội,Tăng cường giải pháp đảm bảo cung ứng hàng hóa Hà Nội,Công tác phòng chống dịch trong lưu thông Hà Nội,Lưu thông phân phối khi thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND Hà Nội,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG

Ban hành: 28/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2021

75

Công văn 2512/UBND-VX năm 2021 triển khai một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2512/UBND-VX,Công văn 2512 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do Covid 19 Hồ Chí Minh,Hỗ trợ người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid 19,Hỗ trợ lao động gặp khó khăn do dịch Covid 19 Hồ Chí Minh,Doanh nghiệp,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban hành: 28/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2021

76

Công văn 2522/UBND-VX năm 2021 về kiểm soát việc di chuyển trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2522/UBND-VX,Công văn 2522 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Kiểm soát việc di chuyển trong thời gian giãn cách xã hội,Kiểm soát di chuyển giãn cách xã hội Hồ Chí Minh,Kiểm soát việc di chuyển thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------

Ban hành: 28/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2021

77

Công văn 2510/UBND-VX năm 2021 về phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị nhà nước trong thời gian Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường mạnh mẽ các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg

2510/UBND-VX,Công văn 2510 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Phương thức làm việc trong giãn cách xã hội Hồ Chí Minh,Phương thức làm việc của cơ quan trong giãn cách xã hội,Làm việc trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------

Ban hành: 27/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2021

78

Công văn 2401/UBND-ĐT năm 2021 về tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, phục vụ công tác phòng chống dịch, công vụ, ngoại giao, vận chuyển công nhân, chuyên gia được lưu thông khi đi, đến hoặc đi qua thành phố Hà Nội

2401/UBND-DT,Công văn 2401 2021,Thành phố Hà Nội,Tạo điều kiện cho phương tiện vận chuyển hàng thiết yếu,Tạo điều kiện cho phương tiện phục vụ chống dịch Hà Nội,Tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện vận chuyển công nhân,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------

Ban hành: 27/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2021

79

Công văn 2508/UBND-ĐT năm 2021 về tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện được ưu tiên lưu thông trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2508/UBND-DT,Công văn 2508 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Tạo điều kiện phương tiện được ưu tiên lưu thông,Tạo điều kiện lưu thông thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg,Tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện lưu thông Hồ Chí Minh,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------

Ban hành: 27/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2021

80

Công văn 2495/UBND-VX về đề xuất xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 cho các thí sinh thi đợt 2 của Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

2495/UBND-VX,Công văn 2495 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Đề xuất xét đặc cách tốt nghiệp Hồ Chí Minh,Xét đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh thi đợt 2 Hồ Chí Minh,Xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông Hồ Chí Minh,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 27/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.55.22
server250