Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 5240/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 24344 công văn

201

Công văn 5608/UBND-NC năm 2020 về phối hợp trong giải quyết thủ tục Đăng ký lại khai sinh giữa Cơ quan Công an và Cơ quan đăng ký hộ tịch do thành phố Hà Nội ban hành

5608/UBND-NC,Công văn 5608 2020,Thành phố Hà Nội,Phối hợp giải quyết thủ tục Đăng ký lại khai sinh Hà Nội,Đăng ký lại khai sinh giữa Cơ quan Công an và Cơ quan đăng ký hộ tịch,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2020

202

Công văn 2218/UBND-KGVX năm 2020 về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 do tỉnh Quảng Bình ban hành

2218/UBND-KGVX,Công văn 2218 2020,Tỉnh Quảng Bình,Tăng cường công tác phòng chống COVID-19,Quảng Bình công tác phòng chống Covid-19,Tiếp tục công tác phòng chống dịch Covid-19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 01/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2020

203

Công văn 5578/UBND-KT năm 2020 về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP và 139/NQ-CP do thành phố Hà Nội ban hành

5578/UBND-KT,Công văn 5578 2020,Thành phố Hà Nội,Tnh hình thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP,Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP Hà Nội,Thực hiện Nghị quyết 139/NQ-CP Hà Nội,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2020

204

Công văn 5440/UBND-KSTTHC năm 2020 về thực hiện Thông tư 01/2020/TT-VPCP do thành phố Hà Nội ban hành

5440/UBND-KSTTHC,Công văn 5440 2020,Thành phố Hà Nội,Hà Nội thực hiện Thông tư 01/2020/TT-VPCP,Thực hiện Thông tư Hệ thống thông tin báo cáo,Hệ thống thông tin báo cáo Hà Nội,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 23/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2020

205

Công văn 5414/UBND-KT năm 2020 về sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết do thành phố Hà Nội ban hành

5414/UBND-KT,Công văn 5414 2020,Thành phố Hà Nội,Sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh Hà Nội,Sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê Hà Nội,Sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh Hà Nội,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 18/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2020

206

Công văn 5373/UBND-SXD năm 2020 về công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và việc giải quyết hạn chế trong quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội

5373/UBND-SXD,Công văn 5373 2020,Thành phố Hà Nội,Công tác đảm bảo an ninh phòng cháy Hà Nội,Công tác đảm bảo trật tự phòng cháy Hà Nội,Quản lý vận hành nhà chung cư Hà Nội,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 13/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2020

207

Công văn 1633/VPCP-KGVX năm 2021 về Báo cáo quốc gia năm 2020: Tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững do Văn phòng Chính phủ ban hành

theo Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, định kỳ báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ biết, thực hiện./. Nơi nhận: - Như trên; - TTg, PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo); - Các Bộ, CQ ngang bộ, CQ thuộc CP; - UBND tỉnh,

Ban hành: 15/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2021

208

Công văn 5314/UBND-ĐT năm 2020 về thực hiện nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Văn bản 8336/VPCP-NC trong quản lý nhà nước ngành xây dựng do thành phố Hà Nội ban hành

5314/UBND-DT,Công văn 5314 2020,Thành phố Hà Nội,Thực hiện chỉ đạo tại Văn bản 8336/VPCP-NC Hà Nội,Quản lý nhà nước ngành xây dựng Hà Nội,Thực hiện chỉ đạo quản lý nhà nước ngành xây dựng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 10/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

209

Công văn 5269/UBND-SXD năm 2020 về tăng cường công tác kiểm tra, xác minh, xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng, đất đai theo nội dung phản ánh của báo chí do thành phố Hà Nội ban hành

5269/UBND-SXD,Công văn 5269 2020,Thành phố Hà Nội,Xử lý các vi phạm trật tự xây dựng,Xử lý các vi phạm đất đai Hà Nội,Kiểm tra xử lý vi phạm đất đai,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2020

210

Công văn 5151/UBND-KGVX năm 2020 về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do thành phố Hà Nội ban hành

5151/UBND-KGVX,Công văn 5151 2020,Thành phố Hà Nội,Công tác phòng chống Covid-19 tình hình mới,Hà Nội tăng cường phòng chống Covid-19,Hà Nội phòng chống COVID-19 tình hình mới,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 28/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2020

211

Công văn 7079/UBND-KTTC năm 2020 về chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả do bão số 9 gây ra do thành phố Đà Nẵng ban hành

7079/UBND-KTTC,Công văn 7079 2020,Thành phố Đà Nẵng,Chủ động ứng phó hậu quả do bão số 9 gây ra Đà Nẵng,Chủ động khắc phục hậu quả do bão số 9 gây ra Đà Nẵng,Chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả do bão số 9,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 27/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2020

212

Công văn 5126/UBND-NC năm 2020 thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế do thành phố Hà Nội ban hành

5126/UBND-NC,Công văn 5126 2020,Thành phố Hà Nội,Nghị quyết về biên chế sự nghiệp giáo dục Hà Nội,Giải pháp biên chế sự nghiệp giáo dục y tế Hà Nội,Thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP Hà Nội,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 26/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

213

Công văn 4996/UBND-ĐT năm 2020 về thực hiện giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa đối với cơ quan hành chính nhà nước, các đoàn thể chính trị xã hội và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố Hà Nội theo Chỉ thị 33/CT-TTg

4996/UBND-DT,Công văn 4996 2020,Thành phố Hà Nội,Giảm thiểu chất thải nhựa đối với cơ quan nhà nước,Giảm chất thải nhựa đối với cơ quan nhà nước Hà Nội,Giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 16/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2020

214

Công văn 5019/UBND-KT năm 2020 về xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn Thành phố Hà Nội

5019/UBND-KT,Công văn 5019 2020,Thành phố Hà Nội,Hà Nội xử lý vi phạm pháp luật về đê điều,Xử lý vi phạm pháp luật về đê điều,Quy định xử lý vi phạm pháp luật về đê điều,Vi phạm hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2020

215

Công văn 4982/UBND-KT năm 2020 về chi phí cách ly y tế tập trung đối với các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam do thành phố Hà Nội ban hành

4982/UBND-KT,Công văn 4982 2020,Thành phố Hà Nội,Hà Nội cách ly y tế đối với trường hợp nhập cảnh,Hà Nội cách ly y tế tập trung khi người nhập cảnh,Chi phí cách ly y tế tập trung khi nhập cảnh,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 15/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2020

216

Công văn 2506/UBND-TP năm 2020 về đính chính Quyết định 04/2020/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân Quận 8 thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2506/UBND-TP,Công văn 2506 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Đính chính Quyết định 04/2020/QĐ-UBND Quận 8,Đính chính Quy chế tổ chức Phòng Văn hóa Quận 8,Quy chế tổ chức hoạt động Phòng Văn hóa Quận 8,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 13/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2020

217

Công văn 4890/UBND-KT năm 2020 về thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về công tác phòng, chống thiên tai và xử lý một số vấn đề cấp bách phát sinh do thành phố Hà Nội ban hành

4890/UBND-KT,Công văn 4890 2020,Thành phố Hà Nội,Kết luận của Thủ tướng phòng chống thiên tai,Hà Nội tăng cường phòng chống thiên tai,Hà Nội xử lý một số vấn đề cấp bách phát sinh,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 09/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2020

218

Công văn 4889/UBND-NC năm 2020 về triển khai Thông tư 79/2020/TT-BCA do thành phố Hà Nội ban hành

4889/UBND-NC,Công văn 4889 2020,Thành phố Hà Nội,Hà Nội triển khai Thông tư 79/2020/TT-BCA,Hà Nội tạm hoãn xuất cảnh,Hà Nội hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2020

219

Công văn 4873/UBND-KT về triển khai nhiệm vụ quản lý và xây dựng đề án phí, lệ phí cuối năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành

4873/UBND-KT,Công văn 4873 2020,Thành phố Hà Nội,Xây dựng đề án phí lệ phí cuối năm 2020,Quản lý đề án phí lệ phí cuối năm 2020,Xây dựng đề án phí lệ phí Hà Nội,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2020

220

Công văn 3856/UBND-VX năm 2020 về thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3856/UBND-VX,Công văn 3856 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Hồ Chí Minh phòng chống Covid-19 tình hình mới,Công tác phòng chống Covid-19 tình hình mới,Thực hiện phòng chống Covid-19 tình hình mới,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 08/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.254.246
server251