Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 5240/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 24344 công văn

181

Công văn 324/UBND-VX năm 2021 về cho học sinh, sinh viên, học viên Thành phố Hồ Chí Minh ngừng đến trường nhằm đảm bảo phòng chống dịch Covid-19

324/UBND-VX,Công văn 324 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Hồ Chí Minh cho học sinh ngừng đến trường từ 2/2/2021,Cho học sinh ngừng đến trường phòng chống Covid-19,Cho sinh viên ngừng đến trường để phòng chống Covid-19,Giáo dục,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 01/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2021

182

Công văn 336/UBND-KGVX năm 2021 về cho học sinh, sinh viên nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do thành phố Hà Nội ban hành

336/UBND-KGVX,Công văn 336 2021,Thành phố Hà Nội,Hà Nội cho học sinh nghỉ học phòng chống Covid-19,Hà Nội cho sinh viên nghỉ học phòng chống Covid-19,Hà Nội tăng cường phòng chống Covid-19,Giáo dục,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 31/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2021

183

Công văn 322/UBND-VX năm 2021 về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

322/UBND-VX,Công văn 322 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Hồ Chí Minh thực hiện phòng chống Covid-19,Thực hiện công tác phòng chống Covid-19,Công tác phòng chống Covid-19 Hồ Chí Minh,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 30/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2021

184

Công văn 289/UBND-VP về cho phép học sinh, sinh viên, học viên trong tỉnh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 từ ngày 29/01/2021 do tỉnh Hải Dương ban hành

289/UBND-VP,Công văn 289 2021,Tỉnh Hải Dương,Cho phép học sinh nghỉ học phòng chống COVID19,Cho phép sinh viên nghỉ học phòng chống COVID19,Học sinh nghỉ học phòng chống COVID19 Hải Dương,Giáo dục,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 28/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2021

185

Công văn 395/UBND-KGVX năm 2021 về thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do tỉnh Bắc Giang ban hành

395/UBND-KGVX,Công văn 395 2021,Tỉnh Bắc Giang,Bắc Giang thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg,Biện pháp phòng chống Covid-19 Bắc Giang,Thực hiện Chỉ thị phòng chống Covid-19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

186

Công văn 275/UBND-VP năm 2021 về tạm dừng việc chấp thuận cho người lao động nước ngoài nhập cảnh và cách ly tại các khách sạn trên địa bàn tỉnh Hải Dương

275/UBND-VP,Công văn 275 2021,Tỉnh Hải Dương,Tạm dừng cho người lao động nước ngoài nhập cảnh,Cách ly tại các khách sạn tỉnh Hải Dương,Phòng chống dịch bệnh Covid-19,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 27/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

187

Công văn 98/UBND-NC năm 2021 về tiếp tục thực hiện việc tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; việc tiếp nhận, xác minh thông tin phản ánh về công tác tổ chức cán bộ trên địa bàn Thành phố Hà Nội

98/UBND-NC,Công văn 98 2021,Thành phố Hà Nội,Tăng cường thanh tra công tác tổ chức cán bộ Hà Nội,Tăng cường kiểm tra công tác tổ chức cán bộ Hà Nội,Tăng cường thanh tra kiểm tra công tác tổ chức cán bộ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2021

188

Công văn 90/UBND-VX năm 2021 về tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

90/UBND-VX,Công văn 90 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập Hồ Chí Minh,Xử lí cơ sở giáo dục ngoài công lập hoạt động không phép Hồ Chí Minh,Quản lý cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 09/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

189

Công văn 53/UBND-ĐT năm 2021 về triển khai biện pháp cải thiện Chỉ số chất lượng không khí AQI trên địa bàn Thành phố Hà Nội

53/UBND-DT,Công văn 53 2021,Thành phố Hà Nội,Cải thiện chỉ số chất lượng không khí AQI Hà Nội,Biện pháp cải thiện Chỉ số chất lượng không khí,Triển khai biện pháp cải thiện AQI Hà Nội,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

190

Công văn 5949/UBND-KT năm 2020 thực hiện Nghị quyết 161/NQ-CP do thành phố Hà Nội ban hành

5949/UBND-KT,Công văn 5949 2020,Thành phố Hà Nội,Thực hiện Nghị quyết 161/NQ-CP Hà Nội,Nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước,Đổi mới nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2021

191

Công văn 13897/SYT-NVY năm 2021 về chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng phòng chống dịch COVID-19 tại tuyến Y tế cơ sở do Sở Y tế thành phố Hà Nội ban hành

13897/SYT-NVY,Công văn 13897 2021,Thành phố Hà Nội,Chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng phòng chống COVID 19 Hà Nội,Chuẩn bị phòng chống dịch COVID 19 Hà Nội,Phòng chống COVID 19 tại tuyến Y tế cơ sở Hà Nội,Thể thao - Y tế UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 06/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2021

192

Công văn 5855/UBND-KGVX năm 2020 về bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

5855/UBND-KGVX,Công văn 5855 2020,Thành phố Hà Nội,Hà Nội bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch,Hà Nội bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2021,Hà Nội bắn pháo hoa tầm cao Tết Dương lịch 2021,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 24/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2020

193

Công văn 7376/UBND-KGVX năm 2020 về đính chính Quyết định 30/2020/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Cà Mau

7376/UBND-KGVX,Công văn 7376 2020,Tỉnh Cà Mau,Đính chính Quyết định 30/2020/QĐ-UBND Cà Mau,Mức hỗ trợ khám bệnh cho người nghèo tỉnh Cà Mau,Mức hỗ trợ chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Cà Mau,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 23/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2020

194

Công văn 5764/UBND-NC năm 2020 thực hiện Dự án sản xuất, cấp, quản lý thẻ căn cước công dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội

5764/UBND-NC,Công văn 5764 2020,Thành phố Hà Nội,Dự án quản lý thẻ căn cước công dân Hà Nội,Dự án sản xuất thẻ căn cước công dân Hà Nội,Cấp thẻ căn cước công dân Hà Nội,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 14/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2021

195

Công văn 5755/UBND-KGVX năm 2020 về tăng cường thực hiện giải pháp thu hồi nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội

5755/UBND-KGVX,Công văn 5755 2020,Thành phố Hà Nội,Giải pháp thu hồi nợ đóng bảo hiểm xã hội,Công tác đôn đốc thu nợ bảo hiểm xã hội,Hà Nội thu hồi nợ đóng bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2020

196

Công văn 5748/UBND-KT về đẩy mạnh nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội những tháng cuối năm 2020 và kế hoạch triển khai năm 2021

5748/UBND-KT,Công văn 5748 2020,Thành phố Hà Nội,Hỗ trợ thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp,Thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp Hà Nội,Tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2020

197

Công văn 5635/UBND-KGVX năm 2020 về tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các Quy tắc ứng xử của Thành phố Hà Nội

5635/UBND-KGVX,Công văn 5635 2020,Thành phố Hà Nội,Thực hiện Quy tắc ứng xử Thành phố Hà Nội,Triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử Hà Nội,Đẩy mạnh triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2020

198

Công văn 5420/UBND-KTN năm 2020 về đính chính hiệu lực thi hành tại Điều 2 Quyết định 23/2020/QĐ-UBND do tỉnh Phú Thọ ban hành

5420/UBND-KTN,Công văn 5420 2020,Tỉnh Phú Thọ,Đính chính hiệu lực Quyết định 23/2020/QĐ-UBND,Đính chính Quyết định 23/2020/QĐ-UBND Phú Thọ,Đính chính Quyết định khai thác đất đắp nền công trình,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 03/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2020

199

Công văn 4616/UBND-VX năm 2020 về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

4616/UBND-VX,Công văn 4616 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Công tác phòng chống Covid-19 Hồ Chí Minh,Thực hiện công tác phòng chống Covid-19,Phòng chống Covid-19 Hồ Chí Minh,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2020

200

Công văn 5628/UBND-KGVX năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

5628/UBND-KGVX,Công văn 5628 2020,Thành phố Hà Nội,Hà Nội tăng cường phòng chống Civo-19,Công tác phòng chống dịch Covid-19,Tăng cường công tác phòng chống COVID-19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.144.31
server250