Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 5240/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 221231 văn bản

1

Quyết định 5240/QĐ-UBND năm 2011 duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) khu dân cư và du lịch - văn hóa - giải trí (diện tích 30,1ha) thuộc khu dân cư Nam Rạch Chiếc (diện tích 90,31ha), phường An Phú, quận 2 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

5240/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ DUYỆT NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TỶ LỆ 1/2000 (QUY HOẠCH PHÂN KHU) KHU DÂN CƯ VÀ DU LỊCH - VĂN HÓA - GIẢI TRÍ (DIỆN TÍCH 30,1HA) THUỘC KHU DÂN CƯ NAM RẠCH CHIẾC (DIỆN TÍCH 90,31HA) PHƯỜNG AN PHÚ, QUẬN

Ban hành: 31/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2011

2

Quyết định 5240/QĐ-BYT năm 2016 về phê duyệt Tài liệu "Kế hoạch Hành động quốc gia về dự phòng và kiểm soát ung thư cổ tử cung giai đoạn 2016-2025" do Bộ Y tế ban hành

5240/QD-BYT,Quyết định 5240 2016,Bộ Y tế,Hành động quốc gia,Phòng chống bệnh ung thư,Kiểm soát,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5240/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm

Ban hành: 23/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2020

3

Quyết định 5240/QĐ-BCT năm 2010 về phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo bộ do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

5240/QD-BCT,Quyết định 5240 2010,Bộ Công thương,Phân công nhiệm vụ,Phân công nhiệm vụ lãnh đạo Bộ,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG THƯƠNG --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 5240/QĐ-BCT Hà Nội,

Ban hành: 08/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2010

4

Kế hoạch 5240/KH-VPCP năm 2013 đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tại Văn phòng Chính phủ

5240/KH-VPCP,Văn phòng Chính phủ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5240/KH-VPCP Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2013 KẾ HOẠCH ĐẨY

Ban hành: 28/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2013

5

Quyết định 2525/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2020

điều chỉnh, bổ sung mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2020 với các nội dung sau: 1. Đưa ra khỏi mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018 - 2020 địa điểm khu La Dương, phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều (được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 5240/QĐ-UBND ngày

Ban hành: 24/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2020

6

Quyết định 4488/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy mô công suất giết mổ thuộc mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2020

SUẤT GIẾT MỔ THUỘC MẠNG LƯỚI CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2018-2020 (Kèm theo Quyết định số 4488/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh) STT Loại cơ sở Quy mô công suất tại Quyết định số 5240/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh Quy

Ban hành: 24/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2019

7

Kế hoạch 16/KH-UBND năm 2018 về triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính (Par index) cấp tỉnh năm 2017 của tỉnh Lào Cai

định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Lào Cai; + Thành viên Tổ giúp việc xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Lào Cai. (theo Quyết định số 5240/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính (Par index) và Tổ giúp việc xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh

Ban hành: 15/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2018

8

Quyết định 5108/QĐ-UBND về điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

đất ở cho hộ gia đình cá nhân để thực hiện GPMB dự án trường Tiểu học Sài Sơn A ONT Hộ gia đình, cá nhân 0,014 Sài Sơn Quyết định 2381/QĐ-UBND ngày 06/7/2017; Quyết định số 5240/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 về việc Phê duyệt phương án

Ban hành: 31/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2017

9

Quyết định 5518/QĐ-UBND năm 2011 duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư và du lịch - văn hóa - giải trí (diện tích 30,1ha) thuộc khu dân cư Nam Rạch Chiếc (90,31ha) phường An Phú, quận 2 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc tại khu đất 12,5ha phường Bình Trưng Tây và khu 30ha Nam Rạch Chiếc, phường An Phú, quận 2; Căn cứ Quyết định số 5240/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000

Ban hành: 16/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2011

10

Quyết định 639/QĐ-UBND về phê duyệt chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2020

639/QD-UBND,Quyết định 639 2020,Tỉnh Bình Phước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 639/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 27 tháng 3 năm

Ban hành: 27/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2020

11

Quyết định 610/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang

610/QD-UBND,Quyết định 610 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Công bố thủ tục quản lý công trình Sở Xây dựng Tuyên Quang,Công bố thủ tục của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang,Thủ tục về công trình xây dựng Sở Xây dựng Tuyên Quang,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 10/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

12

Quyết định 1415/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long

1415/QD-UBND,Quyết định 1415 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Công bố thủ tục về văn bằng Sở Giáo dục tỉnh Vĩnh Long,Công bố thủ tục về chứng chỉ Sở Giáo dục tỉnh Vĩnh Long,Công bố thủ tục của Sở Giáo dục tỉnh Vĩnh Long 2021,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 10/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

13

Quyết định 1563/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc chức năng giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam

1563/QD-UBND,Quyết định 1563 2021,Tỉnh Quảng Nam,Công bố thủ tục bảo trợ xã hội Sở Lao động Quảng Nam,Công bố thủ tục của Sở Lao động Quảng Nam 2021,Thủ tục về bảo trợ xã hội Sở Lao động Quảng Nam,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 09/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2021

14

Quyết định 2288/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định

2288/QD-UBND,Quyết định 2288 2021,Tỉnh Bình Định,Thủ tục năng lượng nguyên tử Sở Khoa học Bình Định,Thủ tục an toàn bức xạ và hạt nhân Sở Khoa học Bình Định,Công bố thủ tục về bức xạ hạt nhân Sở Khoa học Bình Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 09/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

15

Quyết định 1132/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái

1132/QD-UBND,Quyết định 1132 2021,Tỉnh Yên Bái,Công bố thủ tục tài nguyên nước Sở Tài nguyên tỉnh Yên Bái,Công bố thủ tục của Sở Tài nguyên tỉnh Yên Bái 2021,Thủ tục về lĩnh vực tài nguyên nước Sở Tài nguyên Yên Bái,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI -------

Ban hành: 08/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2021

16

Quyết định 1546/QĐ-UBND năm 2021 bổ sung danh mục trong bảng phân tuyến tuyển sinh lớp 10 vào các trường trung học phổ thông công lập năm học 2020-2021 do tỉnh Quảng Nam ban hành

1546/QD-UBND,Quyết định 1546 2021,Tỉnh Quảng Nam,Bổ sung danh mục trong bảng phân tuyến tuyển sinh lớp 10,Danh mục phân tuyến tuyển sinh lớp 10 Quảng Nam,Tuyển sinh vào trường phổ thông công lập Quảng Nam,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2021

17

Quyết định 2268/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định

2268/QD-UBND,Quyết định 2268 2021,Tỉnh Bình Định,Công bố thủ tục của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định 2021,Công bố thủ tục Chính quyền địa phương Sở Nội vụ Bình Định,Thủ tục về Chính quyền địa phương Sở Nội vụ Bình Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 08/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

18

Quyết định 1264/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre

1264/QD-UBND,Quyết định 1264 2021,Tỉnh Bến Tre,Công bố thủ tục về văn bằng Sở Giáo dục tỉnh Bến Tre,Công bố thủ tục về chứng chỉ Sở Giáo dục tỉnh Bến Tre,Công bố thủ tục của Sở Giáo dục tỉnh Bến Tre 2021,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 08/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

19

Quyết định 1952/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa

1952/QD-UBND,Quyết định 1952 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Công bố thủ tục quản lý công trình Sở Xây dựng Thanh Hóa,Thủ tục về chất lượng công trình Sở Xây dựng Thanh Hóa,Thủ tục về xây dựng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------

Ban hành: 08/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

20

Quyết định 1239/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang

1239/QD-UBND,Quyết định 1239 2021,Tỉnh An Giang,Công bố thủ tục đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch An Giang,Công bố thủ tục của Sở Kế hoạch tỉnh An Giang 2021,Thủ tục đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch tỉnh An Giang,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 08/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116