Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 5240/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 223869 văn bản

161

Quyết định 689/QĐ-UBND năm 2021 công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang

689/QD-UBND,Quyết định 689 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Giải quyết thủ tục về công trình xây dựng Tuyên Quang,Thủ tục chất lượng công trình Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang,Thủ tục công trình xây dựng Sở Xây dựng Tuyên Quang,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 24/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2021

162

Quyết định 1869/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương

1869/QD-UBND,Quyết định 1869 2021,Tỉnh Hải Dương,Công bố thủ tục hành chính Sở Tài nguyên tỉnh Hải Dương,Danh mục thủ tục hành chính Sở Tài nguyên tỉnh Hải Dương,Quy trình giải quyết thủ tục Sở Tài nguyên tỉnh Hải Dương,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG -------

Ban hành: 24/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2021

163

Quyết định 374/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang

374/QD-UBND,Quyết định 374 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin Tuyên Quang,Tổ chức lại cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin Tuyên Quang,Sắp xếp lại Sở Thông tin tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 24/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2021

164

Quyết định 1705/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1705/QD-UBND,Quyết định 1705 2021,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Công bố thủ tục của Ban Quản lý Khu công nghiệp Vũng Tàu,Thủ tục Đầu tư tại Việt Nam Ban Quản lý khu công nghiệp,Thủ tục Đầu tư của Ban Quản lý Khu công nghiệp Vũng Tàu,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------

Ban hành: 24/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2021

165

Quyết định 1519/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc ngành Ngoại vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

1519/QD-UBND,Quyết định 1519 2021,Tỉnh Kiên Giang,Công bố thủ tục ngành Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang,Thủ tục được chuẩn hóa ngành Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang,Danh mục thủ tục ngành Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 24/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2021

166

Quyết định 1520/QĐ-UBND năm 2021 công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc ngành Ngoại vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

1520/QD-UBND,Quyết định 1520 2021,Tỉnh Kiên Giang,Quy trình giải quyết thủ tục ngành Ngoại vụ Kiên Giang,Giải quyết thủ tục ngành Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang,Thủ tục hành chính ngành Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 24/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2021

167

Quyết định 1719/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025

1719/QD-UBND,Quyết định 1719 2021,Tỉnh Khánh Hòa,Kế hoạch triển khai phát triển nguồn nhân lực Khánh Hòa,Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa 2021,Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 24/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2021

168

Quyết định 1722/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

1722/QD-UBND,Quyết định 1722 2021,Tỉnh Khánh Hòa,Giải quyết thủ tục về Lao động Ủy ban tỉnh Khánh Hòa,Thủ tục về Lao động tiền lương Ủy ban tỉnh Khánh Hòa,Quy trình Giải quyết thủ tục của Ủy ban tỉnh Khánh Hòa,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 24/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2021

169

Quyết định 1364/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được giao tiếp nhận tại bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang

1364/QD-UBND,Quyết định 1364 2021,Tỉnh An Giang,Công bố thủ tục tại bộ phận một cửa Ủy ban tỉnh An Giang,Danh mục thủ tục tại bộ phận một cửa Ủy ban tỉnh An Giang,Công bố thủ tục tại bộ phận một cửa tỉnh An Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 24/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2021

170

Quyết định 1456/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 22 thủ tục hành chính mới, 25 thủ tục hành chính được bãi bỏ lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre

1456/QD-UBND,Quyết định 1456 2021,Tỉnh Bến Tre,Công bố thủ tục của Sở Kế hoạch tỉnh Bến Tre 2021,Công bố thủ tục Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch Bến Tre,Thủ tục Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch tỉnh Bến Tre,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 24/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

171

Quyết định 1617/QĐ-UBND năm 2021 về điều chỉnh Quyết định 394/QĐ-UBND về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử/Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

1617/QD-UBND,Quyết định 1617 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Điều chỉnh Quyết định 394/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Long,Kế hoạch ứng dụng công nghệ trong cơ quan tỉnh Vĩnh Long,Bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Vĩnh Long,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 23/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2021

172

Quyết định 318/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính Ngành Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

318/QD-UBND,Quyết định 318 2021,Tỉnh Kon Tum,Công bố thủ tục hành chính ngành Tài nguyên,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum,Thủ tục hành chính Ngành Tài nguyên tỉnh Kon Tum,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 23/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2021

173

Quyết định 1697/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1697/QD-UBND,Quyết định 1697 2021,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Công bố thủ tục công trình xây dựng Sở Xây dựng Vũng Tàu,Công bố thủ tục của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Thủ tục về công trình xây dựng Sở Xây dựng Vũng Tàu,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------

Ban hành: 23/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2021

174

Quyết định 955/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

955/QD-UBND,Quyết định 955 2021,Tỉnh Bắc Kạn,Thủ tục tiếp nhận qua bưu chính công ích tỉnh Bắc Kạn,Phê duyệt thủ tục qua bưu chính công ích tỉnh Bắc Kạn,Thủ tục qua bưu chính công ích của sở ban ngành Bắc Kạn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 23/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2021

175

Quyết định 1287/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định

1287/QD-UBND,Quyết định 1287 2021,Tỉnh Nam Định,Công bố thủ tục hành chính Sở Kế hoạch tỉnh Nam Định,Danh mục thủ tục hành chính Sở Kế hoạch tỉnh Nam Định,Công bố Danh mục thủ tục Sở Kế hoạch tỉnh Nam Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 22/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

176

Quyết định 752/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025

752/QD-UBND,Quyết định 752 2021,Tỉnh Bắc Ninh,Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa,Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh,Chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Bắc Ninh,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 22/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2021

177

Quyết định 190/QĐ-UBND năm 2021 Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

190/QD-UBND,Quyết định 190 2021,Tỉnh Bắc Ninh,Quy chế giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài tỉnh Bắc Ninh,Giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài tỉnh Bắc Ninh,Phối hợp giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 22/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2021

178

Quyết định 1589/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long

1589/QD-UBND,Quyết định 1589 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Công bố thủ tục của Ban Quản lý khu công nghiệp Vĩnh Long,Thủ tục Đầu tư tại Việt Nam Ban Quản lý khu công nghiệp,Thủ tục về Đầu tư Ban Quản lý khu công nghiệp Vĩnh Long,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 22/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2021

179

Quyết định 2703/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực: Thi, tuyển sinh; Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội

2703/QD-UBND,Quyết định 2703 2021,Thành phố Hà Nội,Công bố thủ tục về Thi tuyển sinh Sở Giáo dục Hà Nội,Công bố thủ tục của Sở Giáo dục Hà Nội 2021,Thủ tục về văn bằng chứng chỉ Sở Giáo dục Hà Nội,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 22/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2021

180

Quyết định 1319/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã, thành phố Cần Thơ

1319/QD-UBND,Quyết định 1319 2021,Thành phố Cần Thơ,Công bố thủ tục hành chính Sở Lao động Cần Thơ,Công bố thủ tục hành chính Ủy ban cấp huyện Cần Thơ,Công bố thủ tục hành chính Ủy ban cấp xã Cần Thơ,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 22/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.36.94