Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 5240/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 227880 văn bản

141

Quyết định 1657/QĐ-UBND năm 2021 về quy trình tiếp nhận, cách ly người về từ vùng dịch, người có yếu tố dịch tễ và F1 tại các cơ sở cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

1657/QD-UBND,Quyết định 1657 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Tiếp nhận người có yếu tố dịch tễ tỉnh Ninh Thuận,Cách ly người về từ vùng dịch tỉnh Ninh Thuận,Cách ly F1 tại các cơ sở cách ly y tế tập trung Ninh Thuận,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 27/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2021

142

Quyết định 1656/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Ninh Thuận

1656/QD-UBND,Quyết định 1656 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Công bố thủ tục hành chính của Thanh tra tỉnh Ninh Thuận,Công bố thủ tục về khiếu nại của Thanh tra tỉnh Ninh Thuận,Thủ tục giải quyết khiếu nại của Thanh tra tỉnh Ninh Thuận,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HOÀ

Ban hành: 27/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2021

143

Quyết định 2953/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai

2953/QD-UBND,Quyết định 2953 2021,Tỉnh Đồng Nai,Thủ tục hành chính ngành Kế hoạch và Đầu tư,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Đồng Nai,Công bố thủ tục hành chính Đầu tư tỉnh Đồng Nai,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 27/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2021

144

Quyết định 1670/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hậu Giang

1670/QD-UBND,Quyết định 1670 2021,Tỉnh Hậu Giang,Thủ tục tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công Hậu Giang,Thủ tục phê duyệt tại Trung tâm hành chính công Hậu Giang,Thủ tục trả kết quả tại Trung tâm hành chính công Hậu Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 27/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2021

145

Quyết định 506/QĐ-UBND năm 2021 về Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại trà tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025

506/QD-UBND,Quyết định 506 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Nâng cao chất lượng giáo dục đại trà tỉnh Tuyên Quang,Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại trà Tuyên Quang,Nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Tuyên Quang 2021 2025,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 26/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2021

146

Quyết định 1297/QĐ-UBND năm 2021 về điều chỉnh, bổ sung số lượng người làm việc đối với các đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình sau điều chỉnh địa giới chính do tỉnh Tuyên Quang ban hành

1297/QD-UBND,Quyết định 1297 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Số người làm việc sau điều chỉnh địa giới chính Tuyên Quang,Số lượng người làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục,Người làm đối với đơn vị sự nghiệp công giáo dục Tuyên Quang,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Ban hành: 26/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2021

147

Quyết định 2163/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận

2163/QD-UBND,Quyết định 2163 2021,Tỉnh Bình Thuận,Công bố thủ tục của Sở Nông nghiệp tỉnh Bình Thuận,Công bố thủ tục sửa đổi của Sở Nông nghiệp Bình Thuận,Thủ tục bổ sung của Sở Nông nghiệp tỉnh Bình Thuận,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 26/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2021

148

Quyết định 3289/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thanh Hóa

3289/QD-UBND,Quyết định 3289 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Công bố thủ tục của Ủy ban cấp xã tỉnh Thanh Hóa,Công bố thủ tục về thiên tai của Ủy ban cấp xã Thanh Hóa,Thủ tục Phòng chống thiên tai của cấp xã tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG

Ban hành: 26/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2021

149

Quyết định 2164/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận

2164/QD-UBND,Quyết định 2164 2021,Tỉnh Bình Thuận,Công bố thủ tục hành chính của Sở Văn hóa tỉnh Bình Thuận,Công bố thủ tục mới của Sở Văn hóa tỉnh Bình Thuận,Công bố thủ tục sửa đổi của Sở Văn hóa tỉnh Bình Thuận,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 26/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2021

150

Quyết định 2949/QĐ-UBND năm 2021 sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 1 Quyết định 2379/QĐ-UBND thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo quy định tại Khoản 12 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP

2949/QD-UBND,Quyết định 2949 2021,Tỉnh Đồng Nai,Sửa đổi Quyết định 2379/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai,Hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do COVID 19 Đồng Nai,Hỗ trợ lao động gặp khó khăn do COVID 19 tỉnh Đồng Nai,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 26/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2021

151

Quyết định 768/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025

768/QD-UBND,Quyết định 768 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi,Cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 2025,Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 2025,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 26/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2021

152

Quyết định 2757/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thành phố Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030 do tỉnh Thái Nguyên ban hành

2757/QD-UBND,Quyết định 2757 2021,Tỉnh Thái Nguyên,Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thành phố Thái Nguyên,Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất tỉnh Thái Nguyên 2021 2030,Quy hoạch sử dụng đất thành phố Thái Nguyên,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 26/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2021

153

Quyết định 2071/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Phòng, chống thiên tai; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Thú y; bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên

2071/QD-UBND,Quyết định 2071 2021,Tỉnh Hưng Yên,Thủ tục Bảo vệ thực vật của Sở Nông nghiệp tỉnh Hưng Yên,Công bố thủ tục Chăn nuôi của Sở Nông nghiệp Hưng Yên,Công bố thủ tục Thú y của Sở Nông nghiệp tỉnh Hưng Yên,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG

Ban hành: 26/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2021

154

Quyết định 3528/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định

3528/QD-UBND,Quyết định 3528 2021,Tỉnh Bình Định,Công bố thủ tục của Sở Giao thông tỉnh Bình Định,Công bố thủ tục về Đường bộ của Sở Giao thông Bình Định,Thủ tục lĩnh vực Đường bộ của Sở Giao thông tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG

Ban hành: 25/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2021

155

Quyết định 1831/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái

1831/QD-UBND,Quyết định 1831 2021,Tỉnh Yên Bái,Công bố thủ tục của Ban Quản lý khu công nghiệp Yên Bái,Thủ tục đầu tư tại Việt Nam của Ban Quản lý khu công nghiệp,Công bố thủ tục đầu tư tại Việt Nam của tỉnh Yên Bái,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 25/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2021

156

Quyết định 1830/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định

1830/QD-UBND,Quyết định 1830 2021,Tỉnh Nam Định,Bản mô tả công việc của Sở Khoa học tỉnh Nam Định,Khung năng lực vị trí việc làm của Sở Khoa học tỉnh Nam Định,Vị trí việc làm của Sở Khoa học tỉnh Nam Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 25/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2021

157

Quyết định 1829/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định

1829/QD-UBND,Quyết định 1829 2021,Tỉnh Nam Định,Bản mô tả công việc Ban Quản lý khu công nghiệp Nam Định,Khung năng lực vị trí việc làm của Ban Quản lý khu công nghiệp,Vị trí việc làm của Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Nam Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 25/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2021

158

Quyết định 2077/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình

2077/QD-UBND,Quyết định 2077 2021,Tỉnh Thái Bình,Công bố thủ tục của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Thái Bình,Công bố thủ tục của Ban Quản lý khu công nghiệp Thái Bình,Thủ tục hành chính của Ban Quản lý khu kinh tế Thái Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 25/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2021

159

Quyết định 933/QĐ-UBND năm 2021 về Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

933/QD-UBND,Quyết định 933 2021,Tỉnh Ninh Bình,Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ tỉnh Ninh Bình,Báo cáo thống kê về kinh tế phục vụ chỉ đạo tỉnh Ninh Bình,Báo cáo thống kê phục vụ chỉ đạo điều hành tỉnh Ninh Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 25/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2021

160

Quyết định 1887/QĐ-UBND năm 2021 phê quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ

1887/QD-UBND,Quyết định 1887 2021,Thành phố Cần Thơ,Giải quyết thủ tục của Ban quản lý khu chế xuất Cần Thơ,Giải quyết thủ tục của Ban quản lý khu công nghiệp Cần Thơ,Thủ tục của Ban quản lý khu chế xuất công nghiệp Cần Thơ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 25/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.13.53
server251