Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 5240/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 224465 văn bản

101

Quyết định 1640/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

1640/QD-UBND,Quyết định 1640 2021,Tỉnh Bến Tre,Công bố thủ tục của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre,Công bố thủ tục Thương mại quốc tế tỉnh Bến Tre,Thủ tục Thương mại quốc tế Sở Công Thương tỉnh Bến Tre,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2021

102

Quyết định 1929/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện lĩnh vực Biển, Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam

1929/QD-UBND,Quyết định 1929 2021,Tỉnh Quảng Nam,Giải quyết thủ tục của Sở Tài nguyên tỉnh Quảng Nam,Thủ tục về Biển của Sở Tài nguyên tỉnh Quảng Nam,Thủ tục về Hải đảo Sở Tài nguyên tỉnh Quảng Nam,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 12/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2021

103

Quyết định 2114/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới hoặc bị bãi bỏ trong lĩnh vực Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình

2114/QD-UBND,Quyết định 2114 2021,Tỉnh Quảng Bình,Công bố thủ tục lĩnh vực Công chứng Sở Tư pháp Quảng Bình,Công bố thủ tục về Công chứng Ủy ban tỉnh Quảng Bình,Công bố thủ tục của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 12/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2021

104

Quyết định 2113/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành hoặc bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giám định tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình

2113/QD-UBND,Quyết định 2113 2021,Tỉnh Quảng Bình,Công bố thủ tục Giám định tư pháp Sở Tư pháp Quảng Bình,Công bố thủ tục của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình,Thủ tục Giám định tư pháp Ủy ban tỉnh Quảng Bình,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 12/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2021

105

Quyết định 2115/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình

2115/QD-UBND,Quyết định 2115 2021,Tỉnh Quảng Bình,Công bố thủ tục của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình,Công bố thủ tục Lý lịch tư pháp Sở Tư pháp Quảng Bình,Thủ tục về Lý lịch tư pháp Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 12/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2021

106

Quyết định 2379/QĐ-UBND năm 2021 thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo quy định tại Khoản 12 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP

2379/QD-UBND,Quyết định 2379 2021,Tỉnh Đồng Nai,Hỗ trợ lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng COVID Đồng Nai,Hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do COVID 19 Đồng Nai,Hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng COVID,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG

Ban hành: 12/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2021

107

Quyết định 820/QĐ-UBND năm 2021 về sáp nhập các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu

820/QD-UBND,Quyết định 820 2021,Tỉnh Lai Châu,Sáp nhập các phòng chuyên môn Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu,Sáp nhập các phòng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu,Sáp nhập các phòng nghiệp vụ Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 09/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2021

108

Quyết định 1414/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang

1414/QD-UBND,Quyết định 1414 2021,Tỉnh Bắc Giang,Thủ tục về năng lượng nguyên tử Sở Khoa học Bắc Giang,Thủ tục an toàn bức xạ hạt nhân Sở Khoa học tỉnh Bắc Giang,Công bố thủ tục của Sở Khoa học tỉnh Bắc Giang 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 09/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2021

109

Quyết định 1465/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ

1465/QD-UBND,Quyết định 1465 2021,Thành phố Cần Thơ,Công bố thủ tục hành chính Sở Tư pháp Cần Thơ,Danh mục thủ tục hành chính Sở Tư pháp Cần Thơ,Công bố Danh mục thủ tục Sở Tư pháp Cần Thơ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 09/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2021

110

Quyết định 1732/QĐ-UBND phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 triển khai trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

1732/QD-UBND,Quyết định 1732 2021,Tỉnh Bình Thuận,Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Thuận,Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tỉnh Bình Thuận,Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tỉnh Bình Thuận,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 09/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2021

111

Quyết định 1731/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 theo Quyết định 1520/-TTg trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

1731/QD-UBND,Quyết định 1731 2021,Tỉnh Bình Thuận,Chiến lược phát triển chăn nuôi tỉnh Bình Thuận,Phát triển chăn nuôi tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 2030,KKế hoạch thực hiện phát triển chăn nuôi tỉnh Bình Thuận ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 09/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2021

112

Quyết định 1736/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp, hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

1736/QD-UBND,Quyết định 1736 2021,Tỉnh Bình Thuận,Quy chế phối hợp xử lý đối với trẻ em bị bạo lực Bình Thuận,Hỗ trợ xử lý đối với trẻ em bị xâm hại tỉnh Bình Thuận,Hỗ trợ can thiệp xử lý đối với trẻ em bị bị bạo lực Bình Thuận,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 09/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2021

113

Quyết định 1464/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định

1464/QD-UBND,Quyết định 1464 2021,Tỉnh Nam Định,Công bố Danh mục thủ tục của Sở Thông tin tỉnh Nam Định,Công bố thủ tục sửa đổi Sở Thông tin tỉnh Nam Định,Công bố thủ tục bổ sung Sở Thông tin tỉnh Nam Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 09/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

114

Quyết định 1614/QĐ-UBND năm 2021 công bố 04 quy trình nội bộ mới và 04 quy trình nội bộ sửa đổi trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre

1614/QD-UBND,Quyết định 1614 2021,Tỉnh Bến Tre,Quy trình giải quyết thủ tục về nhà ở Sở Xây dựng Bến Tre,Thủ tục lĩnh vực nhà ở Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre,Giải quyết thủ tục về nhà ở Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 09/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2021

115

Quyết định 1179/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn

1179/QD-UBND,Quyết định 1179 2021,Tỉnh Bắc Kạn,Thủ tục đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch tỉnh Bắc Kạn,Giải quyết thủ tục của Sở Kế hoạch tỉnh Bắc Kạn,Giải quyết thủ tục Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch Bắc Kạn,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 09/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2021

116

Quyết định 963/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk

963/QD-UBND,Quyết định 963 2021,Tỉnh Đắk Nông,Công bố thủ tục của Sở Kế hoạch tỉnh Đắk Nông,Công bố thủ tục Vốn ODA Sở Kế hoạch tỉnh Đắk Nông,Thủ tục viện trợ không hoàn lại Sở Kế hoạch tỉnh Đắk Nông,Doanh nghiệp,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 09/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2021

117

Quyết định 1221/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường và lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên

1221/QD-UBND,Quyết định 1221 2021,Tỉnh Điện Biên,Giải quyết thủ tục của Sở Tài nguyên tỉnh Điện Biên,Thủ tục về Bảo vệ môi trường Sở Tài nguyên tỉnh Điện Biên,Thủ tục về tài nguyên nước Sở Tài nguyên tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG

Ban hành: 09/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2021

118

Quyết định 1395/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, chuẩn hoá, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực công chứng, tư vấn pháp luật, lý lịch tư pháp, giám định tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang

1395/QD-UBND,Quyết định 1395 2021,Tỉnh Bắc Giang,Công bố thủ tục về công chứng Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang,Thủ tục về tư vấn pháp luật Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang,Thủ tục về giám định tư pháp Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 08/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2021

119

Quyết định 1401/QĐ-UBND năm 2021 công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang

1401/QD-UBND,Quyết định 1401 2021,Tỉnh Bắc Giang,Công bố thủ tục chuẩn hóa Sở Giáo dục tỉnh Bắc Giang,Công bố thủ tục của Sở Giáo dục tỉnh Bắc Giang 2021,Thủ tục hành chính chuẩn hóa Sở Giáo dục tỉnh Bắc Giang,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 08/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2021

120

Quyết định 1400/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang

1400/QD-UBND,Quyết định 1400 2021,Tỉnh Bắc Giang,Công bố thủ tục đấu thầu Sở Kế hoạch tỉnh Bắc Giang,Công bố thủ tục của Sở Kế hoạch tỉnh Bắc Giang 2021,Thủ tục theo đối tác công tư Sở Kế hoạch tỉnh Bắc Giang,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 08/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.64