Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 5240/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 224335 văn bản

81

Quyết định 1795/QĐ-UBND năm 2021 quy định về số lượng cấp phó của người đứng đầu các sở, cơ quan ngang sở thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

1795/QD-UBND,Quyết định 1795 2021,Tỉnh Lâm Đồng,Số lượng cấp phó của người đứng đầu các sở,Số lượng cấp phó các sở thuộc Ủy ban tỉnh Lâm Đồng,Số lượng cấp phó cơ quan ngang sở thuộc Ủy ban Lâm Đồng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 13/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2021

82

Quyết định 1987/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

1987/QD-UBND,Quyết định 1987 2021,Thành phố Hải Phòng,Công bố thủ tục thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng,Thủ tục hành chính thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng,Danh mục thủ tục thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 13/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2021

83

Quyết định 2381/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai

2381/QD-UBND,Quyết định 2381 2021,Tỉnh Đồng Nai,Công bố thủ tục sửa đổi Sở Thông tin tỉnh Đồng Nai,Công bố thủ tục hành chính Sở Thông tin tỉnh Đồng Nai,Thủ tục được sửa đổi Sở Thông tin tỉnh Đồng Nai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 13/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2021

84

Quyết định 588/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

588/QD-UBND,Quyết định 588 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Đơn giá thu gom chất thải y tế có nguy cơ lây Covid 19,Vận chuyển chất thải y tế có nguy cơ lây nhiễm Covid 19,Xử lý chất thải y tế có nguy cơ lây Covid 19 tỉnh Quảng Ngãi,Tài nguyên - Môi trường,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------

Ban hành: 13/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2021

85

Quyết định 1645/QĐ-UBND năm 2021 công bố bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính (lĩnh vực năng lượng) thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Công thương tỉnh Sơn La

1645/QD-UBND,Quyết định 1645 2021,Tỉnh Sơn La,Công bố thủ tục của Sở Công thương tỉnh Sơn La,Công bố thủ tục về năng lượng Sở Công thương Sơn La,Thủ tục lĩnh vực năng lượng Sở Công thương tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 12/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2021

86

Quyết định 2940/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025

2940/QD-UBND,Quyết định 2940 2021,Tỉnh Bình Định,Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Định,Thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Định,Kế hoạch phát triển đô thị tỉnh Bình Định 2021,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2021

87

Quyết định 1413/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế hoạt động của Ban Thu hút đầu tư tỉnh Hà Giang

1413/QD-UBND,Quyết định 1413 2021,Tỉnh Hà Giang,Ban Thu hút đầu tư tỉnh Hà Giang,Quy chế hoạt động của Ban Thu hút đầu tư tỉnh Hà Giang,Ban hành Quy chế của Ban Thu hút đầu tư tỉnh Hà Giang,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 12/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2021

88

Quyết định 1474/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Nam Định

1474/QD-UBND,Quyết định 1474 2021,Tỉnh Nam Định,Nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Nam Định,Cơ quan thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử,Tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 12/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

89

Quyết định 2912/QĐ-UBND năm 2021 quy định về số lượng cấp phó của người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

2912/QD-UBND,Quyết định 2912 2021,Tỉnh Bình Định,Số lượng cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn,Số lượng cấp phó cơ quan thuộc Ủy ban tỉnh Bình Định,Số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn Bình Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 12/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

90

Quyết định 1295/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau

1295/QD-UBND,Quyết định 1295 2021,Tỉnh Cà Mau,Công bố thủ tục của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau 2021,Công bố thủ tục Chính quyền địa phương Sở Nội vụ Cà Mau,Thủ tục về Chính quyền địa phương Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2021

91

Quyết định 1781/QĐ-UBND năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng

1781/QD-UBND,Quyết định 1781 2021,Tỉnh Lâm Đồng,Chức năng Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,Nhiệm vụ Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Chất lượng,Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2021

92

Quyết định 1625/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025

1625/QD-UBND,Quyết định 1625 2021,Tỉnh Bến Tre,Phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Bến Tre,Chương trình khuyến công tỉnh Bến Tre 2021 2025,Chương trình khuyến công giai đoạn 2021 2025,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 12/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2021

93

Quyết định 1626/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025

1626/QD-UBND,Quyết định 1626 2021,Tỉnh Bến Tre,Phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Bến Tre,Xúc tiến thương mại tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 2025,Chương trình Xúc tiến thương mại 2021,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 12/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2021

94

Quyết định 1640/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

1640/QD-UBND,Quyết định 1640 2021,Tỉnh Bến Tre,Công bố thủ tục của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre,Công bố thủ tục Thương mại quốc tế tỉnh Bến Tre,Thủ tục Thương mại quốc tế Sở Công Thương tỉnh Bến Tre,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2021

95

Quyết định 1929/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện lĩnh vực Biển, Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam

1929/QD-UBND,Quyết định 1929 2021,Tỉnh Quảng Nam,Giải quyết thủ tục của Sở Tài nguyên tỉnh Quảng Nam,Thủ tục về Biển của Sở Tài nguyên tỉnh Quảng Nam,Thủ tục về Hải đảo Sở Tài nguyên tỉnh Quảng Nam,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 12/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2021

96

Quyết định 2113/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành hoặc bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giám định tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình

2113/QD-UBND,Quyết định 2113 2021,Tỉnh Quảng Bình,Công bố thủ tục Giám định tư pháp Sở Tư pháp Quảng Bình,Công bố thủ tục của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình,Thủ tục Giám định tư pháp Ủy ban tỉnh Quảng Bình,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 12/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2021

97

Quyết định 2114/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới hoặc bị bãi bỏ trong lĩnh vực Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình

2114/QD-UBND,Quyết định 2114 2021,Tỉnh Quảng Bình,Công bố thủ tục lĩnh vực Công chứng Sở Tư pháp Quảng Bình,Công bố thủ tục về Công chứng Ủy ban tỉnh Quảng Bình,Công bố thủ tục của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 12/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2021

98

Quyết định 2115/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình

2115/QD-UBND,Quyết định 2115 2021,Tỉnh Quảng Bình,Công bố thủ tục của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình,Công bố thủ tục Lý lịch tư pháp Sở Tư pháp Quảng Bình,Thủ tục về Lý lịch tư pháp Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 12/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2021

99

Quyết định 820/QĐ-UBND năm 2021 về sáp nhập các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu

820/QD-UBND,Quyết định 820 2021,Tỉnh Lai Châu,Sáp nhập các phòng chuyên môn Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu,Sáp nhập các phòng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu,Sáp nhập các phòng nghiệp vụ Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 09/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2021

100

Quyết định 1414/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang

1414/QD-UBND,Quyết định 1414 2021,Tỉnh Bắc Giang,Thủ tục về năng lượng nguyên tử Sở Khoa học Bắc Giang,Thủ tục an toàn bức xạ hạt nhân Sở Khoa học tỉnh Bắc Giang,Công bố thủ tục của Sở Khoa học tỉnh Bắc Giang 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 09/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.84.188