Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 5240/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 224478 văn bản

61

Quyết định 1330/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, thay thế, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau

1330/QD-UBND,Quyết định 1330 2021,Tỉnh Cà Mau,Công bố thủ tục của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau 2021,Công bố thủ tục về nhà ở Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau,Thủ tục kinh doanh bất động sản Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 15/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2021

62

Quyết định 1252/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính được thay thế, sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng; lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản; lĩnh vực vật liệu xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên

1252/QD-UBND,Quyết định 1252 2021,Tỉnh Điện Biên,Công bố thủ tục hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Điện Biên,Công bố thủ tục về nhà ở Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên,Thủ tục kinh doanh bất động sản Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên,Bất động sản,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------

Ban hành: 15/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2021

63

Quyết định 2194/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt phương án đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê đối với diện tích đất 33.904,3 m2 để thực hiện dự án Khu dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng tại xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

2194/QD-UBND,Quyết định 2194 2021,Tỉnh Quảng Bình,Đấu giá tài sản trên đất thực hiện dự án Khu du lịch,Khu du lịch nghỉ dưỡng tại xã Quang Phú tỉnh Quảng Bình,Chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê tỉnh Quảng Bình,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 15/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2021

64

Quyết định 1012/QĐ-UBND năm 2021 về phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

1012/QD-UBND,Quyết định 1012 2021,Tỉnh Đắk Nông,Phân công nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban tỉnh Đắk Nông,Phân công nhiệm vụ Ủy viên Ủy ban tỉnh Đắk Nông,Phân công nhiệm vụ các Phó Chủ tịch Ủy ban tỉnh Đắk Nông,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2021

65

Quyết định 1970/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU về định hướng phát triển vùng Đông Nam của tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

1970/QD-UBND,Quyết định 1970 2021,Tỉnh Quảng Nam,Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU tỉnh Quảng Nam,Kế hoạch phát triển vùng Đông Nam tỉnh Quảng Nam,Thực hiện định hướng phát triển vùng Đông Nam,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 15/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2021

66

Quyết định 868/QĐ-UBND năm 2021 về phân công nhiệm vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021-2026

868/QD-UBND,Quyết định 868 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Phân công nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban tỉnh Tuyên Quang,Phân công nhiệm vụ Phó Chủ tịch Ủy ban tỉnh Tuyên Quang,Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 15/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2021

67

Quyết định 1972/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện công tác hội nhập quốc tế tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030

1972/QD-UBND,Quyết định 1972 2021,Tỉnh Quảng Nam,Kế hoạch thực hiện hội nhập quốc tế tỉnh Quảng Nam,Công tác hội nhập quốc tế tỉnh Quảng Nam,Thực hiện hội nhập quốc tế tỉnh Quảng Nam 2021 2025,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 15/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2021

68

Quyết định 1707/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong Lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La

1707/QD-UBND,Quyết định 1707 2021,Tỉnh Sơn La,Giải quyết thủ tục của Sở Khoa học tỉnh Sơn La,Giải quyết thủ tục an toàn bức xạ Sở Khoa học tỉnh Sơn La,Thủ tục an toàn bức xạ và hạt nhân Sở Khoa học Sơn La,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2021

69

Quyết định 1396/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong các lĩnh vực: Lý lịch tư pháp, Công chứng thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái

1396/QD-UBND,Quyết định 1396 2021,Tỉnh Yên Bái,Công bố thủ tục của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái,Công bố thủ tục về Công chứng Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái,Thủ tục về Lý lịch tư pháp Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2021

70

Quyết định 1723/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lữ hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế

1723/QD-UBND,Quyết định 1723 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Công bố thủ tục của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế,Công bố thủ tục về Lữ hành Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế,Thủ tục lĩnh vực Lữ hành Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------

Ban hành: 14/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2021

71

Quyết định 1492/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam Định

1492/QD-UBND,Quyết định 1492 2021,Tỉnh Nam Định,Công bố thủ tục của Sở Giao thông tỉnh Nam Định,Danh mục thủ tục của Sở Giao thông tỉnh Nam Định,Công bố danh mục thủ tục Sở Giao thông tỉnh Nam Định,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 14/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

72

Quyết định 865/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 101 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang

865/QD-UBND,Quyết định 865 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Công bố thủ tục của Sở Tài nguyên tỉnh Tuyên Quang,Công bố Danh mục thủ tục Sở Tài nguyên Tuyên Quang,Danh mục thủ tục của Sở Tài nguyên tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA

Ban hành: 14/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2021

73

Quyết định 1243/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch cấp nước an toàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025

1243/QD-UBND,Quyết định 1243 2021,Tỉnh Điện Biên,Phê duyệt Kế hoạch cấp nước an toàn tỉnh Điện Biên,Kế hoạch cấp nước an toàn tỉnh Điện Biên 2021 2025,Cấp nước an toàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 2025,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 14/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2021

74

Quyết định 605/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt 01 Quy trình nội bộ; bãi bỏ 06 Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai

605/QD-UBND,Quyết định 605 2021,Tỉnh Gia Lai,Quy trình giải quyết thủ tục của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai,Thủ tục lĩnh vực công chứng Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai,Giải quyết thủ tục về công chứng Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 14/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2021

75

Quyết định 582/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận; 19 thủ tục hành chính chuẩn hóa; 22 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai

582/QD-UBND,Quyết định 582 2021,Tỉnh Gia Lai,Công bố thủ tục của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai,Công bố thủ tục lĩnh vực công chứng Sở Tư pháp Gia Lai,Thủ tục lĩnh vực công chứng Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 14/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2021

76

Quyết định 1464/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

1464/QD-UBND,Quyết định 1464 2021,Tỉnh Bắc Giang,Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID 19 tỉnh Bắc Giang,Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID 19 tỉnh Bắc Giang,Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID 19 tỉnh Bắc Giang,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2021

77

Quyết định 604/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai

604/QD-UBND,Quyết định 604 2021,Tỉnh Gia Lai,Công bố thủ tục của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai,Công bố thủ tục lý lịch tư pháp Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai,Thủ tục lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2021

78

Quyết định 1956/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định 23/2021/-TTg quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa

1956/QD-UBND,Quyết định 1956 2021,Tỉnh Quảng Nam,Hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do COVID 19 Quảng Nam,Hỗ trợ lao động gặp khó khăn do dịch COVID 19 Quảng Nam,Hỗ trợ người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid 19,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 14/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2021

79

Quyết định 1962/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025

1962/QD-UBND,Quyết định 1962 2021,Tỉnh Quảng Nam,Phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Nam,Kế hoạch phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Nam,Phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 2025,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 14/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2021

80

Quyết định 1848/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang

1848/QD-UBND,Quyết định 1848 2021,Tỉnh Tiền Giang,Công bố thủ tục của Sở Thông tin tỉnh Tiền Giang,Công bố thủ tục về xuất bản Sở Thông tin tỉnh Tiền Giang,Thủ tục về in và phát hành Sở Thông tin tỉnh Tiền Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 13/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.226.244.254