Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 5240/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 223875 văn bản

1

Quyết định 5240/QĐ-UBND năm 2011 duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) khu dân cư và du lịch - văn hóa - giải trí (diện tích 30,1ha) thuộc khu dân cư Nam Rạch Chiếc (diện tích 90,31ha), phường An Phú, quận 2 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

5240/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ DUYỆT NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TỶ LỆ 1/2000 (QUY HOẠCH PHÂN KHU) KHU DÂN CƯ VÀ DU LỊCH - VĂN HÓA - GIẢI TRÍ (DIỆN TÍCH 30,1HA) THUỘC KHU DÂN CƯ NAM RẠCH CHIẾC (DIỆN TÍCH 90,31HA) PHƯỜNG AN PHÚ, QUẬN

Ban hành: 31/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2011

2

Quyết định 5240/QĐ-BYT năm 2016 về phê duyệt Tài liệu "Kế hoạch Hành động quốc gia về dự phòng và kiểm soát ung thư cổ tử cung giai đoạn 2016-2025" do Bộ Y tế ban hành

5240/QD-BYT,Quyết định 5240 2016,Bộ Y tế,Hành động quốc gia,Phòng chống bệnh ung thư,Kiểm soát,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5240/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm

Ban hành: 23/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2020

3

Quyết định 5240/QĐ-BCT năm 2010 về phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo bộ do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

5240/QD-BCT,Quyết định 5240 2010,Bộ Công thương,Phân công nhiệm vụ,Phân công nhiệm vụ lãnh đạo Bộ,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG THƯƠNG --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 5240/QĐ-BCT Hà Nội,

Ban hành: 08/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2010

4

Kế hoạch 5240/KH-VPCP năm 2013 đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tại Văn phòng Chính phủ

5240/KH-VPCP,Văn phòng Chính phủ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5240/KH-VPCP Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2013 KẾ HOẠCH ĐẨY

Ban hành: 28/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2013

5

Quyết định 2525/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2020

điều chỉnh, bổ sung mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2020 với các nội dung sau: 1. Đưa ra khỏi mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018 - 2020 địa điểm khu La Dương, phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều (được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 5240/QĐ-UBND ngày

Ban hành: 24/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2020

6

Quyết định 4488/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy mô công suất giết mổ thuộc mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2020

SUẤT GIẾT MỔ THUỘC MẠNG LƯỚI CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2018-2020 (Kèm theo Quyết định số 4488/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh) STT Loại cơ sở Quy mô công suất tại Quyết định số 5240/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh Quy

Ban hành: 24/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2019

7

Kế hoạch 16/KH-UBND năm 2018 về triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính (Par index) cấp tỉnh năm 2017 của tỉnh Lào Cai

định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Lào Cai; + Thành viên Tổ giúp việc xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Lào Cai. (theo Quyết định số 5240/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính (Par index) và Tổ giúp việc xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh

Ban hành: 15/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2018

8

Quyết định 5108/QĐ-UBND về điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

đất ở cho hộ gia đình cá nhân để thực hiện GPMB dự án trường Tiểu học Sài Sơn A ONT Hộ gia đình, cá nhân 0,014 Sài Sơn Quyết định 2381/QĐ-UBND ngày 06/7/2017; Quyết định số 5240/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 về việc Phê duyệt phương án

Ban hành: 31/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2017

9

Quyết định 5518/QĐ-UBND năm 2011 duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư và du lịch - văn hóa - giải trí (diện tích 30,1ha) thuộc khu dân cư Nam Rạch Chiếc (90,31ha) phường An Phú, quận 2 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc tại khu đất 12,5ha phường Bình Trưng Tây và khu 30ha Nam Rạch Chiếc, phường An Phú, quận 2; Căn cứ Quyết định số 5240/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000

Ban hành: 16/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2011

10

Quyết định 639/QĐ-UBND về phê duyệt chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2020

639/QD-UBND,Quyết định 639 2020,Tỉnh Bình Phước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 639/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 27 tháng 3 năm

Ban hành: 27/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2020

11

Quyết định 1607/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Nam Định

1607/QD-UBND,Quyết định 1607 2021,Tỉnh Nam Định,Công bố thủ tục hành chính của Sở Y tế tỉnh Nam Định,Danh mục thủ tục của Sở Y tế tỉnh Nam Định,Công bố Danh mục thủ tục của Sở Y tế tỉnh Nam Định,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 30/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2021

12

Quyết định 777/QĐ-UBND năm 2021 ban hành Quy chế về phát hiện, tiếp nhận, xử lý thông tin và chế độ báo cáo phục vụ chỉ đạo phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

777/QD-UBND,Quyết định 777 2021,Tỉnh Ninh Bình,Xử lý thông tin phục vụ chỉ đạo phòng thiên tai Ninh Bình,Phát hiện báo cáo phục vụ phòng chống thiên tai Ninh Bình,Báo cáo phục vụ chỉ đạo phòng chống thiên tai tỉnh Ninh Bình,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 26/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2021

13

Quyết định 441/QĐ-UBND năm 2021 thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

441/QD-UBND,Quyết định 441 2021,Tỉnh Gia Lai,Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng Gia Lai,Hỗ trợ lao động tự do gặp khó khăn do COVID 19 tỉnh Gia Lai,Hỗ trợ đối tượng đặc thù gặp khó khăn do COVID Gia Lai,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Ban hành: 25/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2021

14

Quyết định 3096/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Việc làm, Lao động - tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định

3096/QD-UBND,Quyết định 3096 2021,Tỉnh Bình Định,Giải quyết thủ tục của Sở Lao động tỉnh Bình Định,Giải quyết thủ tục về Việc làm Sở Lao động tỉnh Bình Định,Thủ tục về Lao động tiền lương Sở Lao động tỉnh Bình Định,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------

Ban hành: 24/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2021

15

Quyết định 1823/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận

1823/QD-UBND,Quyết định 1823 2021,Tỉnh Bình Thuận,Công bố thủ tục của Sở Thông tin tỉnh Bình Thuận,Công bố thủ tục về Xuất bản Sở Thông tin tỉnh Bình Thuận,Thủ tục về In và Phát hành Sở Thông tin tỉnh Bình Thuận,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 20/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2021

16

Quyết định 3601/QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

3601/QD-UBND,Quyết định 3601 2021,Thành phố Hà Nội,Kế hoạch sử dụng đất huyện Đông Anh thành phố Hà Nội,Bổ sung kế hoạch sử dụng đất huyện Đông Anh,Bổ sung kế hoạch sử dụng đất thành phố Hà Nội 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 19/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

17

Quyết định 1517/QĐ-UBND năm 2021 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ

1517/QD-UBND,Quyết định 1517 2021,Thành phố Cần Thơ,Đơn giản hóa thủ tục của Ban Quản lý khu chế xuất Cần Thơ,Đơn giản hóa thủ tục Đầu tư tại Việt Nam Cần Thơ,Thủ tục Đầu tư của Ban Quản lý khu chế xuất Cần Thơ,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 19/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

18

Quyết định 2341/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh

2341/QD-UBND,Quyết định 2341 2021,Tỉnh Quảng Ninh,Công bố thủ tục mới của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh,Công bố thủ tục sửa đổi Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh,Danh mục thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 19/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2021

19

Quyết định 569/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giám định tư pháp, công chứng, lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

569/QD-UBND,Quyết định 569 2021,Tỉnh Ninh Bình,Công bố thủ tục của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình 2021,Thủ tục về giám định tư pháp Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình,Thủ tục về công chứng lý lịch tư pháp Sở Tư pháp Ninh Bình,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 16/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

20

Quyết định 3567/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030

3567/QD-UBND,Quyết định 3567 2021,Thành phố Hà Nội,Chương trình phát triển tài sản trí tuệ Hà Nội,Phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ Hà Nội,Phát triển tài sản trí tuệ Hà Nội đến 2030,Sở hữu trí tuệ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 16/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.231.230.177