Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 522/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 34409 công văn

1

Công văn 522/TTg-TH năm 2018 về yêu cầu các Bộ triển khai ngay nhiệm vụ Chính phủ giao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

522/TTg-TH,Công văn 522 2018,Thủ tướng Chính phủ,Triển khai,Giao nhiệm vụ,Chính phủ,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 522/TTg-TH V/v yêu cầu các Bộ triển khai ngay

Ban hành: 20/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2018

2

Công văn 522/TTg-KTN về lập quy hoạch xây dựng hai bên tuyến đường Nhật Tân- Nội Bài, thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

522/TTg-KTN,Công văn 522,Thủ tướng Chính phủ,Xây dựng- Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 522/TTg-KTN V/v lập quy hoạch xây dựng hai bên tuyến đường Nhật Tân- Nội Bài, thành phố Hà Nội

Ban hành: 08/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2011

3

Công văn số 522/TTg-DK về việc dự án chế tạo giàn khoan dầu khí do Thủ tướng Chính phủ ban hành

522/TTg-DK,Công văn 522 2008,Thủ tướng Chính phủ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 522/TTg-DK V/v Dự án chế tạo giàn khoan dầu khí. Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm

Ban hành: 07/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2008

4

Công văn 522/VPCP-CN năm 2021 về thông tin VTV phản ánh đề nghị giảm tối đa nhập khẩu than trong phát triển năng lượng quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

522/VPCP-CN,Công văn 522 2021,Văn phòng Chính phủ,Nhập khẩu than trong phát triển năng lượng quốc gia,Giảm tối đa nhập khẩu than trong phát triển năng lượng,Đề nghị giảm nhập khẩu than phát triển năng lượng,Xuất nhập khẩu,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

5

Công văn 522/BTP-PBGDPL năm 2016 tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân do Bộ Tư pháp ban hành

522/BTP-PBGDPL,Công văn 522,Bộ Tư pháp,Triển khai đợt cao điểm hành động ,Luật Bầu cử,Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội,Luật bầu cử Hội đồng nhân dân,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 26/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2017

6

Công văn 522/GSQL-TH năm 2014 về không ghi xuất xứ hàng hóa nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

522/GSQL-TH,Công văn 522 2014,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Xuất xứ hàng hóa,Xuất xứ hàng hóa nhập khẩu,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 522

Ban hành: 06/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2014

7

Công văn 522/BNN-KHCN năm 2014 đăng ký tham gia xét chọn nhiệm vụ thuộc Chương tình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thực hiện từ năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

522/BNN-KHCN,Công văn 522 2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,xét chọn phát triển nông nghiệp công nghệ cao,xét chọn phát triển NN công nghệ cao,Công nghệ thông tin,Văn hóa - Xã hội BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 18/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2014

8

Công văn 522/CT-TTHT năm 2014 về nguyên tắc lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

522/CT-TTHT,Công văn 522,Cục thuế TP Hồ Chí Minh,Nguyên tắc lập hóa đơn,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 20/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2014

9

Công văn 522/BXD-VLXD cho phép xuất khẩu đá hoa trắng dạng khối tồn kho do Bộ Xây dựng ban hành

522/BXD-VLXD,Công văn 522 2013,Bộ Xây dựng,Xuất khẩu đá hoa trắng ,Xuất khẩu đá hoa trắng tồn kho ,Xin xuất khẩu hàng tồn kho,Xuất khẩu đá hoa,Doanh nghiệp,Xuất nhập khẩu BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 01/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2013

10

Công văn 522/TCHQ-GSQL thực hiện công văn 241/VPCP-KTTH do Tổng cục Hải quan ban hành

Số: 522/TCHQ-GSQL V/v thực hiện công văn số 241/VPCP-KTTH Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013 Kính gửi: Bộ Công Thương. Ngày 08/1/2013, Văn phòng Chính phủ có công văn số 241/VPCP-KTTH về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg. Qua nghiên cứu nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung

Ban hành: 22/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2013

11

Công văn 522/BTC-TTr thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành

522/BTC-TTr,Công văn 522 2013,Bộ Tài chính,Thực hành tiết kiệm chống lãng phí,Tiết kiệm chống lãng phí 2013,Công tác tiết kiệm 2013,Chống lãng phí,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2013

12

Công văn 522/BHXH-CSYT hướng dẫn thanh toán thủy tinh thể nhân tạo do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

522/BHXH-CSYT,Công văn 522 2011,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Thủy tinh thể nhân tạo ,Thanh toán chi phí,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 522/BHXH-CSYT V/v hướng dẫn

Ban hành: 08/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2011

13

Công văn 522/TCHQ-TXNK về giá thành thuế phần mềm nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

522/TCHQ-TXNK,Công văn 522 2011,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 522/TCHQ-TXNK V/v: Giá thành thuế phần mềm nhập khẩu

Ban hành: 29/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2011

14

Công văn 522/VPCP-KTN về quản lý, cấp phép khai thác vàng trên địa bàn tỉnh Hà Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

522/VPCP-KTN,Công văn 522,Văn phòng Chính phủ,Tài nguyên- Môi trường VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 522/VPCP-KTN V/v quản lý, cấp phép khai thác vàng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 25/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2011

15

Công văn 522/GSQL-GQ2 về thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

522/GSQL-GQ2,Công văn 522 2012,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Thủ tục hải quan,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 522/GSQL-GQ2 V/v thủ tục hải quan.

Ban hành: 09/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2012

16

Công văn số 522/BXD-HĐXD về việc trả lời văn bản số 515/SXD của Sở Xây dựng Kon Tum do Bộ Xây dựng ban hành

522/BXD-HDXD,Công văn 522 2008,Bộ Xây dựng,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 522/BXD-HĐXD V/v: Trả lời văn bản số 515/SXD của Sở Xây dựng Kon Tum Hà Nội,

Ban hành: 11/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2008

17

Công văn số 522/TCT-HT về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

522/TCT-HT,Công văn 522 2008,Tổng cục Thuế,Doanh nghiệp,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------- Số: 522/TCT-HT V/v: thuế suất thuế GTGT

Ban hành: 18/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2008

18

Công văn số 522/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc Giá tính thuế mặt hàng xe máy

522/TCHQ-KTTT,Công văn 522 2007,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 522/TCHQ-KTTT V/v: Giá tính thuế mặt hàng xe máy Hà Nội, ngày

Ban hành: 23/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2007

19

Công văn số 522/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xin giải tỏa cưỡng chế

522/TCHQ-KTTT,Công văn 522 2006,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 522/TCHQ-KTTT V/v: Xử lý nợ thuế Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2006 Kính gửi: - Công ty XNK vật tư

Ban hành: 10/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

20

Công văn số 522/CP-CN ngày 16/04/2004 của Chính phủ về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 9 và số 10 dự án Tổ hợp đồng Sin Quyền, Lào Cai

522/CP-CN, Công văn 522, Chính phủ, Xây dựng- Đô thị CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 522/CP-CN V/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 9 và số 10 dự án Tổ hợp đồng Sin Quyền, Lào Cai Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2004

Ban hành: 16/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.88.35