Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 522/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 197875 văn bản

81

Quyết định 524/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án "Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

524/QD-TTg,Quyết định 524 2021,Thủ tướng Chính phủ,Đề án Trồng một tỷ cây xanh,Đề án Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 2025,Phê duyệt Đề án Trồng một tỷ cây xanh,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2021

82

Quyết định 531/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

531/QD-TTg,Quyết định 531 2021,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt Chiến lược phát triển khu vực dịch vụ,Chiến lược phát triển khu vực dịch vụ Việt Nam,Phát triển khu vực dịch vụ Việt Nam,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2021

83

Quyết định 530/QĐ-TTg năm 2021 công nhận xã đảo thuộc thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

530/QD-TTg,Quyết định 530 2021,Thủ tướng Chính phủ,Công nhận xã đảo thuộc thành phố Hồ Chí Minh,Công nhận xã đảo thuộc Hồ Chí Minh,Công nhận xã Thạnh An Cần Giờ là xã đảo,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2021

84

Quyết định 510/QĐ-TTg năm 2021 về Ngày Thống kê Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

510/QD-TTg,Quyết định 510 2021,Thủ tướng Chính phủ,Ngày Thống kê Việt Nam,Ngày 06 là Ngày Thống kê Việt Nam,Tổ chức kỷ niệm Ngày Thống kê Việt Nam,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2021

85

Quyết định 507/QĐ-TTg năm 2021 về bổ sung kinh phí mua và tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

507/QD-TTg,Quyết định 507 2021,Thủ tướng Chính phủ,Bổ sung kinh phí mua vắc xin phòng bệnh Covid 19,Kinh phí tiêm vắc xin phòng bệnh Covid 19,Kinh phí mua và tiêm vắc xin phòng bệnh Covid 19,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2021

86

Quyết định 512/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

512/QD-TTg,Quyết định 512 2021,Thủ tướng Chính phủ,Thành lập Hội đồng kiểm tra nghiệm thu công trình xây dựng,Thành lập Hội đồng công tác nghiệm thu công trình xây dựng,Hội đồng kiểm tra về nghiệm thu công trình xây dựng,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 31/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2021

87

Quyết định 515/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Đại An, thuộc địa bàn xã Tân Quang, thị trấn Như Quỳnh thuộc huyện Văn Lâm và xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

515/QD-TTg,Quyết định 515 2021,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Đại An,Chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Đại An Hưng Yên,Dự án Khu đô thị Đại An tỉnh Hưng Yên,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2021

88

Quyết định 508/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt tổng mức kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và phân bổ kinh phí (đợt 2) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

508/QD-TTg,Quyết định 508 2021,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt tổng mức kinh phí bầu cử Quốc hội khóa XV,Tổng mức kinh phí bầu cử Quốc hội khóa XV 2021 2026,Kinh phí đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp2021 2026,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 31/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2021

89

Quyết định 509/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

509/QD-TTg,Quyết định 509 2021,Thủ tướng Chính phủ,Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao,Thành lập Khu lâm nghiệp vùng Bắc Trung Bộ,Thành lập Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2021

90

Quyết định 501/QĐ-TTg về giao dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

501/QD-TTg,Quyết định 501 2021,Thủ tướng Chính phủ,Giao dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm,Dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế,Giao dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế,Bảo hiểm,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 30/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2021

91

Quyết định 496/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án Nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức bộ máy, mạng lưới và cơ chế phối hợp liên ngành làm công tác dân số và phát triển các cấp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

496/QD-TTg,Quyết định 496 2021,Thủ tướng Chính phủ,Xây dựng mô hình phối hợp làm công tác dân số,Nghiên cứu mô hình phối hợp làm công tác dân số,Cơ chế phối hợp liên ngành làm công tác dân số,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 30/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2021

92

Quyết định 495/QĐ-TTg về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Y khoa Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

495/QD-TTg,Quyết định 495 2021,Thủ tướng Chính phủ,Quy chế tổ chức của Hội đồng Y khoa Quốc gia,Quy chế hoạt động của Hội đồng Y khoa Quốc gia,Tổ chức hoạt động của Hội đồng Y khoa Quốc gia,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 30/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2021

93

Quyết định 500/QĐ-TTg về giao dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

500/QD-TTg,Quyết định 500 2021,Thủ tướng Chính phủ,Giao dự toán thu chi bảo hiểm xã hội y tế thất nghiệp,Chi phí quản lý bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế năm 2021,Chi phí quản lý bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp 2021,Bảo hiểm,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 30/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2021

94

Quyết định 493/QĐ-TTg bổ sung vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 cho tỉnh Thái Nguyên để thực hiện Dự án khắc phục khẩn cấp tình trạng sạt lở bờ sông bảo vệ khu dân cư xã Tân Phú, thị xã Phổ Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

493/QD-TTg,Quyết định 493 2021,Thủ tướng Chính phủ,Bổ sung vốn từ nguồn dự phòng cho Thái Nguyên,Khắc phục sạt lở bờ sông xã Tân Phú Thái Nguyên,Khắc phục sạt lở bảo vệ khu dân cư xã Tân Phú,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 30/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2021

95

Quyết định 486/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Điều chỉnh cục bộ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

486/QD-TTg,Quyết định 486 2021,Thủ tướng Chính phủ,Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc,Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc,Quy hoạch xây dựng đảo Phú Quốc Kiên Giang,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2021

96

Quyết định 492/QĐ-TTg bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

492/QD-TTg,Quyết định 492 2021,Thủ tướng Chính phủ,Bổ sung dự toán ngân sách nhà nước của Viện kiểm sát,Bổ sung dự toán ngân sách của Viện kiểm sát nhân dân,Dự toán ngân sách của Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 30/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2021

97

Quyết định 480/QĐ-TTg năm 2021 về kết thúc hoạt động Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

480/QD-TTg,Quyết định 480 2021,Thủ tướng Chính phủ,Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam,Hoạt động Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư,Kết thúc Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 29/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2021

98

Quyết định 481/QĐ-TTg năm 2021 về tạm cấp kinh phí hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

481/QD-TTg,Quyết định 481 2021,Thủ tướng Chính phủ,Tạm cấp kinh phí hỗ trợ phòng chống Covid19,Kinh phí hỗ trợ phòng chống Covid19 cho Hải Dương,Hỗ trợ phòng chống dịch bệnh Covid19 cho Hải Dương,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 29/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2021

99

Quyết định 483/QĐ-TTg năm 2021 về cấp tín dụng vượt giới hạn của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và người có liên quan để thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

483/QD-TTg,Quyết định 483 2021,Thủ tướng Chính phủ,Cấp tín dụng vượt giới hạn thực hiện nhà máy Quảng Trạch 1,Cấp tín dụng thực hiện nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1,Cấp tín dụng vượt giới hạn dự án nhiệt điện Quảng Trạch 1,Tiền tệ - Ngân hàng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 29/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2021

100

Quyết định 482/QĐ-TTg năm 2021 về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

482/QD-TTg,Quyết định 482 2021,Thủ tướng Chính phủ,Hỗ trợ từ ngân sách trong phòng chống dịch Covid19,Nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu phòng chống Covid19,Hỗ trợ cho ngân sách địa phương phòng chống Covid19,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 29/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.173.209