Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 522/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 198385 văn bản

21

Quyết định 522/QĐ-HĐTV Kế hoạch hoạt động của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính năm 2017

522/QD-HDTV,Quyết định 522 2017,Hội đồng Tư vấn cải cách thủ t,Cải cách thủ tục hành chính,Kế hoạch hoạt động,Cải cách hành chính,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2017

Ban hành: 16/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2017

23

Quyết định 522/QĐ-UBND về phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 do tỉnh Bình Định ban hành

522/QD-UBND,Quyết định 522 2017,Tỉnh Bình Định,Đầu tư,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 522/QĐ-UBND Bình Định, ngày 24 tháng 02 năm

Ban hành: 24/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2017

24

Quyết định 522/QĐ-UBND năm 2017 về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công, viên chức, người lao động trong cơ quan thuộc thành phố Hà Nội

Số: 522/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ QUAN THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày

Ban hành: 25/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2017

25

Quyết định 522/QĐ-UBDT năm 2016 thành lập Tạp chí Nghiên cứu dân tộc thuộc Học viện Dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

522/QD-UBDT,Quyết định 522 2016,Uỷ ban Dân tộc,Thành lập Tạp chí ,Tạp chí Nghiên cứu dân tộc ,Tạp chí Nghiên cứu ,Bộ máy hành chính ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 522/QĐ

Ban hành: 10/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2016

26

Quyết định 522/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện dự án: Xây dựng cầu Đồng Sơn và đường lên cầu theo hình thức hợp đồng BT do tỉnh Bắc Giang ban hành

522/QD-UBND,Quyết định 522 2016,Tỉnh Bắc Giang,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 522/QĐ-UBND Bắc Giang,

Ban hành: 08/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2016

27

Quyết định 522/QĐ-UBND năm 2016 về nâng cấp quản lý các tuyến đường thủy nội địa của tỉnh Thừa Thiên Huế

522/QD-UBND,Quyết định 522 2016,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 522/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 03

Ban hành: 17/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2016

28

Quyết định 522/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều lệ Hội Khuyến học huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

522/QD-UBND,Quyết định 522 2016,Tỉnh Lâm Đồng,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 522/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 08 tháng 3 năm 2016

Ban hành: 08/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2016

29

Quyết định 522/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

522/QD-UBND,Quyết định 522 2015,Tỉnh Khánh Hòa,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 522/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 02 tháng 3 năm 2015

Ban hành: 02/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2015

30

Quyết định 522/QĐ-QLD năm 2014 rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi Danh mục thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành

522/QD-QLD,Quyết định 522 2014,Cục Quản lý dược,Đăng ký lưu hành thuốc ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 522/QĐ-QLD Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2014

Ban hành: 19/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2014

31

Quyết định 522/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới, hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên

522/QD-UBND,Quyết định 522 2014,Tỉnh Phú Yên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 522/QĐ-UBND Phú Yên, ngày 01 tháng 4 năm 2014

Ban hành: 01/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2014

32

Quyết định 522/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ

522/QD-UBND,Quyết định 522 2014,Thành phố Cần Thơ,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 522/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 25 tháng 02

Ban hành: 25/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2014

33

Quyết định 522/QĐ-UBND công bố chỉ số giá xây dựng tháng 3 và quý I năm 2013 do tỉnh An Giang ban hành

522/QD-UBND,Quyết định 522 2013,Tỉnh An Giang,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 522/QĐ-UBND An Giang, ngày 27 tháng 3 năm 2013

Ban hành: 27/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2014

34

Quyết định 522/QĐ-UBND-HC năm 2015 công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Tỉnh Đồng Tháp

522/QD-UBND-HC,Quyết định 522 2015,Tỉnh Đồng Tháp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 522/QĐ-UBND-HC Đồng Tháp, ngày 08 tháng 6 năm 2015

Ban hành: 08/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2015

35

Quyết định 522/QĐ-BTC năm 2012 về Quy chế phối hợp giữa Tổng cục thuế, Tổng cục Hải quan, Vụ Chính sách Thuế, Cục Quản lý công sản, Vụ pháp chế và đơn vị liên quan trong việc giải quyết xử lý vướng mắc cho người nộp thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

522/QD-BTC,Quyết định 522 2012,Bộ Tài chính,Quy chế phối hợp,Tổng cục Thuế,Tổng cục Hải quan,Vụ Chính sách thuế,Cục Quản lý công sản,Xử lý vướng mắc cho người nộp thuế ,Vụ Pháp chế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 09/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2012

36

Quyết định 522/QĐ-UBND năm 2011 về định mức chi nhuận bút, thù lao đối với các đối tượng cung cấp, cập nhật thông tin trên trang thông tin điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn do tỉnh Trà Vinh ban hành

522/QD-UBND,Quyết định 522 2011,Tỉnh Trà Vinh,Cập nhật thông tin,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 522/QĐ-UBND Trà Vinh,

Ban hành: 06/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2013

37

Quyết định 522/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011 - 2015

522/QD-UBND,Quyết định 522 2011,Tỉnh Lâm Đồng,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 522/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 28 tháng 02 năm 2011

Ban hành: 28/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2014

38

Quyết định 522/QĐ-TCTDTT năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Thể dục thể thao do Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao ban hành

522/QD-TCTDTT,Quyết định 522 2008,Tổng cục Thể dục thể thao,Viện khoa học thể dục thể thao,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 24/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2009

39

Quyết định 522/QĐ-SNgV năm 2008 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả do Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

522/QD-SNgV,Quyết định 522 2008,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Quy chế tổ chức và hoạt động,Bộ phận tiếp nhận trả kết quả,Bộ máy hành chính UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ SỞ NGOẠI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 21/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2011

40

Kế hoạch 522/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg về tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại Doanh nghiệp nhà nước do tỉnh Cao Bằng ban hành

được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg, ngày 28/12/2016; thực hiện việc cổ phần hóa, thoái vốn theo kế hoạch tại văn bản số 991/TTg-ĐMDN, ngày 10/7/2017, Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy nhanh công tác cổ phần hóa, phấn đấu hoàn thành kế hoạch theo danh sách ban hành tại văn bản

Ban hành: 25/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.155