Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 522/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 197968 văn bản

181

Quyết định 225/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Việt Hàn, tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

225/QD-TTg,Quyết định 225 2021,Thủ tướng Chính phủ,Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Việt Hàn,Xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Việt Hàn Bắc Giang,Kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Việt Hàn Bắc Giang,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 22/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2021

182

Quyết định 216/QĐ-TTg năm 2021 về Quy chế phối hợp quản lý thực hiện Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

216/QD-TTg,Quyết định 216 2021,Thủ tướng Chính phủ,Chương trình điều tra tài nguyên môi trường biển hải đảo,Chương trình trọng điểm điều tra tài nguyên môi trường biển,Chương trình điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 19/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2021

183

Quyết định 220/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Yên Phong II-A, huyện Yên Phong do Thủ tướng Chính phủ ban hành

220/QD-TTg,Quyết định 220 2021,Thủ tướng Chính phủ,Kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Yên Phong II-A,Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Yên Phong II-A,Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Yên Phong II-A,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2021

184

Quyết định 210/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thuận Thành I do Thủ tướng Chính phủ ban hành

210/QD-TTg,Quyết định 210 2021,Thủ tướng Chính phủ,Phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thuận Thành I,Đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp Thuận Thành I,Đầu tư phát triển kết cấu khu công nghiệp Thuận Thành I,Đầu tư,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

185

Quyết định 212/QĐ-TTg năm 2021 về Chủ trương đầu tư dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Quốc Tuấn - An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

212/QD-TTg,Quyết định 212 2021,Thủ tướng Chính phủ,Phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Quốc Tuấn,Khu công nghiệp Quốc Tuấn An Bình tỉnh Hải Dương,Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Quốc Tuấn An Bình,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 17/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

186

Quyết định 209/QĐ-TTg năm 2021 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Chính phủ ban hành

209/QD-TTg,Quyết định 209 2021,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học,Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục sư phạm,Mạng lưới cơ sở giáo dục đại học 2021 2030,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2021

187

Quyết định 211/QĐ-TTg năm 2021 về Danh mục bí mật nhà nước của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

211/QD-TTg,Quyết định 211 2021,Thủ tướng Chính phủ,Danh mục bí mật nhà nước của Chính phủ,Danh mục bí mật nhà nước của Thủ tướng Chính phủ,Danh mục bí mật nhà nước của Văn phòng Chính phủ,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2021

188

Quyết định 207/QĐ-TTg năm 2021 triển khai thi hành Nghị quyết 130/2020/QH14 về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

207/QD-TTg,Quyết định 207 2021,Thủ tướng Chính phủ,Thi hành Nghị quyết 130/2020/QH14,Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc,Nghị quyết tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

189

Quyết định 206/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt "Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

206/QD-TTg,Quyết định 206 2021,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025,Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến 2025,Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện,Công nghệ thông tin,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 11/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2021

190

Quyết định 194/QĐ-TTg năm 2021 về phê duyệt Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

194/QD-TTg,Quyết định 194 2021,Thủ tướng Chính phủ,Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản,Đổi mới phương thức tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021 2025,Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản 2021 2025,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2021

191

Quyết định 193/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

193/QD-TTg,Quyết định 193 2021,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt Chương trình phòng chống mua bán người,Chương trình phòng chống mua bán người 2021 2025,Phòng chống mua bán người giai đoạn 2021 2025,Trách nhiệm hình sự THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 09/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2021

192

Quyết định 188/QĐ-TTg năm 2021 sửa đổi Quyết định 844/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

188/QD-TTg,Quyết định 188 2021,Thủ tướng Chính phủ,Sửa đổi Quyết định 844/QĐ-TTg,Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới,Phê duyệt Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2021

193

Quyết định 180/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Liên Hà Thái (GREEN iP-1) phân khu bắc, hạng mục: khu công nghiệp, tỉnh Thái Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

180/QD-TTg,Quyết định 180 2021,Thủ tướng Chính phủ,Xây dựng Khu công nghiệp Đô thị Dịch vụ Liên Hà Thái,Dự án đầu tư Khu công nghiệp Đô thị Dịch vụ Liên Hà Thái,Kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Liên Hà Thái,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 08/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

194

Quyết định 178/QĐ-TTg năm 2021 về xuất cấp hóa chất khử khuẩn từ nguồn dự trữ quốc gia cho các bộ và địa phương để cấp cho đơn vị phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

178/QD-TTg,Quyết định 178 2021,Thủ tướng Chính phủ,Xuất cấp hóa chất khử khuẩn cho bộ phòng chống Covid-19,Xuất cấp hóa chất khử khuẩn cho địa phương chống Covid-19,Xuất cấp hóa chất khử khuẩn từ nguồn dự trữ quốc gia,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

195

Quyết định 175/QĐ-TTg năm 2021 về Phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

175/QD-TTg,Quyết định 175 2021,Thủ tướng Chính phủ,Công tác tuyên truyền về phòng chống rác thải nhựa,Tuyên truyền về phòng chống rác thải nhựa 2021 2025,Đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống rác thải nhựa,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2021

196

Quyết định 176/QĐ-TTg năm 2021 về Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

176/QD-TTg,Quyết định 176 2021,Thủ tướng Chính phủ,Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động,Phát triển thị trường lao động đến năm 2030,Hỗ trợ phát triển thị trường lao động,Lao động - Tiền lương THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2021

197

Quyết định 174/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

174/QD-TTg,Quyết định 174 2021,Thủ tướng Chính phủ,Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản,Thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đến 2030,Phê duyệt Đề án xuất khẩu nông lâm thủy sản,Xuất nhập khẩu THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2021

198

Quyết định 169/QĐ-TTg năm 2021 về Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

169/QD-TTg,Quyết định 169 2021,Thủ tướng Chính phủ,Chiến lược phát triển ứng dụng khoa học vũ trụ,Phát triển ứng dụng khoa học công nghệ vũ trụ,Phát triển ứng dụng khoa học vũ trụ đến 2030,Công nghệ thông tin THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 04/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

199

Quyết định 173/QĐ-TTg năm 2021 về sửa đổi một số nội dung về chỉ tiêu quy hoạch tại Quyết định số 1438/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng đến năm 2025

173/QD-TTg,Quyết định 173 2021,Thủ tướng Chính phủ,Sửa đổi Quyết định 1438/QĐ-TTg,Xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải,Quy hoạch xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2021

200

Quyết định 170/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án "Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Điện Biên" vay vốn ODA của Cơ quan Phát triển Pháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

170/QD-TTg,Quyết định 170 2021,Thủ tướng Chính phủ,Dự án Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm,Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm Điện Biên,Đầu tư Dự án Quản lý đa thiên tai sông Nậm Rốm,Đầu tư,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 04/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.184.142