Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 5200/CT-TT&HT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 174428 văn bản

1

Kế hoạch 5200/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

5200/KH-UBND,Tỉnh Lâm Đồng,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5200/KH-UBND Lâm Đồng, ngày 10 tháng 08 năm 2017 KẾ

Ban hành: 10/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2017

2

Kế hoạch 5200/KH-UBND năm 2014 thực hiện Thông báo Kết luận 154-TB/TW do tỉnh Bến Tre ban hành

5200/KH-UBND,Tỉnh Bến Tre,Phát triển nền đông y,Thể thao - Y tế UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5200/KH-UBND Bến Tre, ngày 27 tháng 10 năm 2014

Ban hành: 27/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2014

3

Quyết định 5200/2003/QĐ-UB về việc sáp nhập Công ty Xây dựng và trang trí nội thất, Công ty Sài Gòn trang trí và xây dựng vào Công ty Xây dựng dân dụng và công nghiệp (Doanh nghiệp thành viên Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn) do chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành

5200/2003/QD-UB,Quyết định 5200 2003,Thành phố Hồ Chí Minh,Công ty Xây dựng Sài Gòn,Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn,Công ty Sài Gòn xây dựng,Sáp nhập,Doanh nghiệp UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 5200/2003/QĐ-UB Tp. Hồ

Ban hành: 28/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

4

Chỉ thị 1965/CT-BNN-TT năm 2013 đẩy mạnh liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo mô hình “Cánh đồng mẫu lớn” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1965/CT-BNN-TT,Chỉ thị 1965 2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,SX tiêu thụ nông sản ,Thương mại,Văn hóa - Xã hội BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1965/CT-BNN-TT

Ban hành: 13/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2013

5

Chỉ thị 3685/CT-BNN-TT năm 2012 chỉ đạo sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2012 - 2013 ở vùng đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

3685/CT-BNN-TT,Chỉ thị 3685 2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Sản xuất lúa vụ Đông Xuân,Vùng đồng bằng sông Cửu Long BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3685/CT-BNN-TT

Ban hành: 26/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2012

6

Chỉ thị 1311/CT-BNN-TT năm 2012 đẩy mạnh ứng dụng Thực hành nông nghiệp tốt (GAP) trong sản xuất trồng trọt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1311/CT-BNN-TT,Chỉ thị 1311 2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Ứng dụng GAP sản xuất trồng trọt BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1311/CT-BNN-TT

Ban hành: 04/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2012

7

Chỉ thị 1766/CT-BNN-TT năm 2011 về phát triển cây cao su tỉnh miền núi phía Bắc trong thời gian tới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1766/CT-BNN-TT,Chỉ thị 1766 2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Phát triển cây cao su,Các tỉnh miền núi phía Bắc BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1766/CT-BNN-TT

Ban hành: 22/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2011

8

Thông báo 19905/CT-TT&HTr về điểm lưu ý khi thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hoá đơn bán hàng và cung cấp dịch vụ do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

19905/CT-TT&HTr,Thông báo 19905 2010,Cục thuế thành phố Hà Nội,Hoá đơn bán hàng hóa,Hoá đơn cung ứng dịch vụ ,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 13/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2010

9

Chỉ thị 4136/CT-BNN-TT năm 2009 phát động phong trào thi đua áp dụng VietGap trong sản xuất rau, quả, chè do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

4136/CT-BNN-TT,Chỉ thị 4136 2009,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,VietGap trong sản xuất rau quả chè BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4136/CT-BNN-TT

Ban hành: 15/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2012

10

Chỉ thị 3170/CT-BNN-TT năm 2008 về việc triển khai sản xuất lúa đông xuân 2008 – 2009 tại các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam bộ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

3170/CT-BNN-TT,Chỉ thị 3170 2008,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3170/CT-BNN-TT Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2008

Ban hành: 24/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2008

11

Chỉ thị 1140/CT-BNN-TT năm 2008 về phát triển cà phê, cao su, sắn bền vững trong thời gian tới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1140/CT-BNN-TT,Chỉ thị 1140 2008,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1140/CT-BNN-TT Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2008

Ban hành: 28/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2008

12

Chỉ thị 1341/CT-BNN-TT năm 2007 về phát triển, nâng cao chất lượng cà phê do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1341/CT-BNN-TT,Chỉ thị 1341 2007,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1341/CT-BNN-TT Hà Nội, ngà 17

Ban hành: 17/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2009

13

Chỉ thị 1339/CT-BNN-TT về phát triển cây cao su trong thời gian tới do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1339/CT-BNN-TT,Chỉ thị 1339 2007,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1339/CT-BNN-TT Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2007

Ban hành: 17/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2007

14

Chỉ thị 04/CT-CT năm 2020 về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn Luật do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

04/CT-CT,Chỉ thị 04 2020,Tỉnh Vĩnh Phúc,Thi hành Luật Quản lý sử dụng tài sản công Vĩnh Phúc,Quản lý sử dụng nhà đất cơ sở sự nghiệp,Quản lý sử dụng xe ô tô,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2020

15

Chỉ thị 16/CT-CT năm 2019 về tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình hiện nay do tỉnh Bắc Ninh ban hành

16/CT-CT,Chỉ thị 16 2019,Tỉnh Bắc Ninh,Bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Bắc Ninh,Bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình hiện nay,Tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 02/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2020

16

Chỉ thị 30/TT-CT năm 199 thực hiện QĐ 88-Ct và QĐ 101-CT về việc thanh toán công nợ giữa các đơn vị tổ chức kinh tế do Chủ tịch Trọng tài kinh tế Nhà nước ban hành

30/TT-CT,Chỉ thị 30 1991,Trọng tài kinh tế Nhà nước,Doanh nghiệp,Kế toán - Kiểm toán,Thủ tục Tố tụng TRỌNG TÀI KINH TẾ NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 30/TT-CT Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 1991 CHỈ THỊ VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUYẾT

Ban hành: 27/05/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

17

Chỉ thị 12/CT-CT năm 2019 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

12/CT-CT,Chỉ thị 12 2019,Tỉnh Vĩnh Phúc,Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/CT-CT Vĩnh Phúc, ngày 10 tháng 7 năm

Ban hành: 10/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2019

18

Chỉ thị 11/CT-CT năm 2018 về tổ chức thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

11/CT-CT,Chỉ thị 11 2018,Tỉnh Vĩnh Phúc,Bất động sản,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/CT-CT Vĩnh Phúc, ngày 05 tháng 9 năm 2018

Ban hành: 05/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2018

19

Chỉ thị 12/CT-CT năm 2018 về lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác thực hiện các kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về ngân sách và tài sản nhà nước do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

12/CT-CT,Chỉ thị 12 2018,Tỉnh Vĩnh Phúc,Kế toán - Kiểm toán,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/CT-CT Vĩnh phúc,

Ban hành: 06/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2018

20

Chỉ thị 08/CT-CT năm 2018 về tăng cường biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

08/CT-CT,Chỉ thị 08 2018,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/CT-CT Vĩnh Phúc, ngày 05 tháng 7 năm

Ban hành: 05/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.160.86
server251