Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 52/2008/N��-CP) "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 13306 tiêu chuẩn

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 52:2020/BTTTT về Thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ di động hàng hải

QCVN52:2020/BTTTT,Quy chuẩn QCVN52:2020,Bộ Thông tin và Truyền thông,Điện - điện tử QCVN 52:2020/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ ĐIỆN THOẠI VHF SỬ DỤNG CHO NGHIỆP VỤ DI ĐỘNG HÀNG HẢI National technical regulation on VHF radiotelephone used for the maritime mobile service Lời nói đầu QCVN

Ban hành: 15/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2020

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 52:2019/BGTVT về Kết cấu an toàn chống chảy của xe cơ giới

QCVN52:2019/BGTVT,Quy chuẩn QCVN52:2019,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 52:2019/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KẾT CẤU AN TOÀN CHỐNG CHÁY CỦA XE CƠ GIỚI National technical regulation on motor vehicle structure to the prevention of fire risks Lời nói đầu QCVN 52:2019/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên

Ban hành: 01/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2019

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 52:2017/BTNMT về Nước thải công nghiệp sản xuất thép

Chất lượng nước - Xác định nhu cầu oxy sinh hóa sau n ngày (BODn) - Phần 1: Phương pháp pha loãng và cấy có bổ sung allylthiourea - TCVN 6001-2:2008 (ISO 5815-2:2003) - Chất lượng nước - Xác định nhu cầu oxy sinh hóa sau n ngày (BODn) - Phần 2: Phương pháp dùng cho mẫu không pha loãng - SMEWW 5210:2017 6

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7675-52:2017 (IEC 60317-52:2014) về Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 52: Sợi dây đồng tròn bọc dải băng polyimide thơm (aramid), chỉ số nhiệt độ 220

TCVN7675-52:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7675-52:2017,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7675-52:2017 IEC 60317-52:2014 QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC LOẠI DÂY QUẤN CỤ THỂ - PHẦN 52: SỢI DÂY ĐỒNG TRÒN BỌC DẢI BĂNG POLYIMIDE THƠM (ARAMID), CHỈ SỐ NHIỆT ĐỘ 220 Specifications for particular types of winding wires -

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

5

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 52:2013/BTNMT về nước thải công nghiệp sản xuất thép do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

10523:2008) Chất lượng nước - Xác định pH; 4 BOD5 (20°C) - TCVN 6001-1:2008 (ISO 5815-1:2003), Chất lượng nước - Xác định nhu cầu oxy sinh hóa sau n ngày (BODn) - Phần 1: Phương pháp pha loãng và cấy có bổ sung allylthiourea; - TCVN 6001-2:2008 (ISO 5815-2:2003), Chất lượng nước - Xác định

Ban hành: 25/10/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2013

6

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 52:2011/BTTTT về thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ lưu động hàng hải do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

QCVN52:2011/BTTTT,Quy chuẩn QCVN52:2011,Bộ Thông tin và Truyền thông,QCVN 52:2011/BTTTT ,Thiết bị điện thoại VHF,Nghiệp vụ lưu động hàng hải ,Bộ Thông tin và Truyền thông,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Điện - điện tử QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 52:2011/BTTTT VỀ THIẾT BỊ ĐIỆN THOẠI VHF SỬ DỤNG CHO NGHIỆP VỤ LƯU ĐỘNG

Ban hành: 26/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-52:2011/BNNPTNT về chất lượng củ giống khoai tây do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-52:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-52:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-52:2011/BNNPTNT ,Chất lượng củ giống khoai tây ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-52:2011/BNNPTNT VỀ CHẤT LƯỢNG CỦ GIỐNG KHOAI TÂY National Technical Regulation on Seed

Ban hành: 24/06/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7265:2009 (CAC/RCP 52-2003, Rev.4-2008) về Quy phạm thực hành đối với thủy sản và sản phẩm thủy sản

TCVN7265:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7265:2009,***,Quy phạm thực hành ,Thủy sản và sản phẩm thủy sản ,TCVN 7265:2009 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7265:2009 CAC/RCP 52-2003, Rev.4-2008 QUY PHẠM THỰC HÀNH ĐỐI VỚI THỦY SẢN VÀ SẢN PHẨM THỦY SẢN Code of practice for fish and fishery products Lời

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7447-5-52:2010 (IEC 60364-5-52:2009) về Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 5-52: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Hệ thống đi dây

TCVN7447-5-52:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7447-5-52:2010,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7447-5-52:2010 IEC 60364-5-52:2009 HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN HẠ ÁP – PHẦN 5-52: LỰA CHỌN VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN - HỆ THỐNG ĐI DÂY Low-voltage of electrical installations - Part 5-52: Selection and erection

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2013

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6001-2:2008 (ISO 5815-2 : 2003) về Chất lượng nước - Xác định nhu cầu oxy sinh hoá sau n ngày (BODn) - Phần 2: Phương pháp dùng cho mẫu không pha loãng

TCVN6001-2:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6001-2:2008,***,Xác định nhu cầu oxy sinh hoá ,Chất lượng nước,Phương pháp dùng cho mẫu không pha loãng,TCVN 6001-2:2008,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6001-2 : 2008 ISO 5815-2 : 2003 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – XÁC ĐỊNH NHU CẦU OXY SINH HÓA SAU n NGÀY (BODn) – PHẦN 2:

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6001-1:2008 (ISO 5815-1 : 2003) về Chất lượng nước - Xác định nhu cầu oxy sinh hoá sau n ngày (BODn) - Phần 1: Phương pháp pha loãng và cấy có bổ sung allylthiourea

TCVN6001-1:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6001-1:2008,***,Xác định nhu cầu oxy sinh hoá ,Phương pháp pha loãng và cấy,Chất lượng nước,TCVN 6001-1:2008,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6001-1 : 2008 ISO 5815-1 : 2003 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – XÁC ĐỊNH NHU CẦU OXY SINH HÓA SAU n NGÀY (BODn) – PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11478:2016 về Nước uống - Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm N-metylcarbamolyoxim và N-metylcarbamat - Phương pháp sắc ký lỏng

TCVN11478:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11478:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11478:2016 NƯỚC UỐNG - XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NHÓM N-METYLCARBAMOLYOXIM VÀ N-METYLCARBAMAT - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG Drinking water - Determination of pesticides residues of n

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2017

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-2-52:2007 (IEC 60068-2-52:1996) về Thử nghiệm môi trường - Phần 2-52: Các thử nghiệm - Thử nghiệm Kb: Sương muối, chu kỳ (dung dịch natri clorua)

TCVN7699-2-52:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7699-2-52:2007,***,Tài nguyên- Môi trường TCVN 7699-2-52:2007 IEC 60068-2-52:1996 THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG - PHẦN 2-52: CÁC THỬ NGHIỆM - THỬ NGHIỆM KB: SƯƠNG MUỐI, CHU KỲ (DUNG DỊCH NATRI CLORUA) Environmental testing -Part 2-52: Tests - Test Kb: Salt mist, cyclic (sodium

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2015

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-2-52:2007 (IEC 60335-2-52 : 2005) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-52: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị vệ sinh răng miệng

TCVN5699-2-52:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-52:2007,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5699-2-52 : 2007 IEC 60335-2-52 : 2005 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ - AN TOÀN - PHẦN 2-52: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ VỆ SINH RĂNG MIỆNG Household and similar electrical appliances -

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2015

15

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 52:2002 về tiêu chuẩn vườn ươm giống cây lâm nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN52:2002,Tiêu chuẩn ngành 04TCN52:2002,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,04TCN 52:2002,Tiêu chuẩn vườn ươm giống cây lâm nghiệp,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 52:2002 TIÊU CHUẨN VƯỜN ƯƠM CÂY GIỐNG LÂM NGHIỆP (Ban hành kèm theo quyết định số 3588/QĐ-BNN-KHCN, ngày

Ban hành: 03/09/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12213:2018 (ISO/IEC 10116:2017) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Chế độ hoạt động của mã khối n-bit

TCVN12213:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12213:2018,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12213:2018 ISO/IEC 10116:2017 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG CỦA MÃ KHỐI N-BIT Information technology - Security techniques - Modes of operation for an n-bit block cipher Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2018

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12453:2018 về Thịt và sản phẩm thịt - Xác định hàm lượng N-Nitrosopyrrolidin - Phương pháp sắc ký khí kết hợp phân tích năng lượng nhiệt

TCVN12453:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12453:2018,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12453:2018 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG N-NITROSOPYRROLIDIN - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ KẾT HỢP PHÂN TÍCH NĂNG LƯỢNG NHIỆT Meat and meat products - Determination of N-nitrosopyrrolidlne content Gas

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2019

18

Tiêu chuẩn ngành 52TCN-CTYT 38:2005 về Tiêu chuẩn thiết kế - Khoa phẫu thuật bệnh viện đa khoa

52TCN-CTYT38:2005,Tiêu chuẩn ngành 52TCN-CTYT38:2005,Bộ Y tế,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH Y TẾ 52TCN – CTYT 38: 2005 TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ - KHOA PHẪU THUẬT BỆNH VIỆN ĐA KHOA 1.    PHẠM VI ÁP DỤNG 1.1. Tiêu chuẩn được áp dụng để lập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế xây dựng công trình, thiết kế

Ban hành: 31/10/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

19

Tiêu chuẩn ngành 52 TCN-CTYT 37:2005 về Tiêu chuẩn thiết kế - Các Khoa xét nghiệm - Bệnh viện đa khoa

52TCN-CTYT37:2005,Tiêu chuẩn ngành 52TCN-CTYT37:2005,Bộ Y tế,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH Y TẾ 52TCN - CTYT 37 : 2005 TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CÁC KHOA XÉT NGHIỆM - BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHOA VI SINH, KHOA HÓA SINH, KHOA HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU VÀ KHOA GIẢI PHẪU BỆNH HÀ NỘI - 2005 + 52 TCN-CTYT 37 : 2005 ban hành

Ban hành: 31/10/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

20

Tiêu chuẩn ngành 52 TCN-CTYT 40:2005 về Khoa chẩn đoán hình ảnh bệnh viện đa khoa - Tiêu chuẩn thiết kế

52TCN-CTYT40:2005,Tiêu chuẩn ngành 52TCN-CTYT40:2005,Bộ Y tế TIÊU CHUẨN NGÀNH Y TẾ 52TCN -  CTYT 40: 2005 TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA  (52 TCN – CTYT 40: 2005 ban hành theo Quyết định số 32/2005/QĐ-BYT ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế.) TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ - KHOA CHẨN

Ban hành: 31/10/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.80.249.22