Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 52/2008/N��-CP) "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 64873 công văn

1

Công văn 52/BVHTTDL-GĐ hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

52/BVHTTDL-GD,Công văn 52 2022,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Thực hiện công tác gia đình 2022,Hướng dẫn thực hiện công tác gia đình 2022,Hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2022,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA,THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 07/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2022

2

Công văn 52/BCT-TMĐT về tăng cường quản lý và phối hợp triển khai các hoạt động thương mại điện tử trong năm 2022 do Bộ Công thương ban hành

52/BCT-TMDT,Công văn 52 2022,Bộ Công thương,Tăng cường quản lý hoạt động thương mại điện tử,Phối hợp triển khai hoạt động thương mại điện tử,Quản lý hoạt động thương mại điện tử,Thương mại,Công nghệ thông tin BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 05/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2022

3

Công văn số 0476/KT3-N5 về việc ngưng kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với các thiết bị điện nhập khẩu đã qua sử dụng do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 ban hành

0476/KT3-N5,Công văn 0476 2004,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc N

Ban hành: 10/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2008

4

Công văn 1495/TCT-KK năm 2021 về tổ chức triển khai Nghị định 52/2021/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

1495/TCT-KK,Công văn 1495 2021,Tổng cục Thuế,Tổ chức triển khai Nghị định 52/2021/NĐ-CP,Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng,Gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 13/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2021

5

Công văn 52/TWPCTT năm 2017 về tăng cường công tác phòng ngừa rủi ro thiên tai liên quan đến nước cho trẻ em trong mùa mưa lũ do Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai ban hành

52/TWPCTT,Công văn 52 2017,Ban Chỉ đạo Trung ương phòng ,Rủi ro thiên tai,Khắc phục rủi ro thiên tai,Trẻ em,Tài nguyên - Môi trường BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 12/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2017

6

Công văn 52/BNN-QLCL năm 2019 về kiến nghị sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật tạo điều kiện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

52/BNN-QLCL,Công văn 52 2019,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Doanh nghiệp vừa và nhỏ,Cải cách pháp luật,Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ,Doanh nghiệp BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2019

7

Công văn 284/UBDT-CSDT năm 2017 về triển khai Nghị quyết 52/NQ-CP do Ủy ban Dân tộc ban hành

V/v triển khai Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2017 Kính gửi: - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Lao động - Thương binh và Xã hội; Thông tin và Truyền thông; Quốc phòng; Công thương; Nội vụ;

Ban hành: 30/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2017

8

Công văn 52/TCHQ-TXNK năm 2017 trả lời công văn 253/CV-ĐSPL/2016 về thuế xuất khẩu xi măng do Tổng cục Hải quan ban hành

52/TCHQ-TXNK,Công văn 52 2017,Tổng cục Hải quan,Xuất khẩu xi măng ,Thuế xuất khẩu,Biểu thuế xuất khẩu,Thuế suất thuế xuất khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2017

9

Công văn 52/CT-TTHT năm 2017 về giải đáp chính sách thuế đối với tỷ lệ phân bổ khoản lãi vay do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định về các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu

Ban hành: 03/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2017

10

Công văn 18037/CTHN-TTHT năm 2021 về gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP trường hợp năm tài chính khác năm dương lịch do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

18037/CTHN-TTHT,Công văn 18037 2021,Cục thuế thành phố Hà Nội,Gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Cục Thuế Hà Nội,Gia hạn nộp thuế theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP,Gia hạn nộp thuế khi năm tài chính khác năm dương lịch,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 24/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2021

11

Công văn 52/TANDTC-PC năm 2016 về rà soát, lập hồ sơ đề nghị tổ chức Tòa chuyên trách theo Thông tư 01/2016/TT-CA do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

52/TANDTC-PC,Công văn 52 2016,Tòa án nhân dân tối cao,Tổ chức Tòa chuyên trách,Hồ sơ tổ chức Tòa chuyên trách,Rà soát hồ sơ ,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2016

12

Công văn 52/BXD-QLN năm 2015 hướng dẫn thủ tục miễn tiền sử dụng đất đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng ban hành

52/BXD-QLN,Công văn 52 2015,Bộ Xây dựng,Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội ,Miễn tiền sử dụng đất,Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội ,Thủ tục miễn tiền sử dụng đất,Đầu tư,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2015

13

Công văn 1709/BKHCN-CNC năm 2020 về xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW và 50/NQ-CP do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

1709/BKHCN-CNC,Công văn 1709 2020,Bộ Khoa học và Công nghệ,Thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW,Thực hiện nghị quyết số 50/NQ-CP,Chính sách cách mạng công nghiệp,Công nghệ thông tin BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2020

14

Công văn 52/BXD-QLN năm 2014 hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành

52/BXD-QLN,Công văn 52 2014,Bộ Xây dựng,hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở,Hỗ trợ người có công với cách mạng ,Bất động sản,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2014

15

Công văn 52/2014/BXD-KTXD năm 2014 gia hạn thực hiện hợp đồng “Tư vấn thiết kế và giám sát” thuộc dự án giảm thất thoát nước thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

52/BXD-KTXD,Công văn 52 2014,Bộ Xây dựng,Tư vấn thiết kế và giám sát,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 52/BXD-KTXD V/v Gia hạn thực hiện hợp đồng “Tư

Ban hành: 17/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2014

16

Công văn 52/GSQL-GQ1 năm 2016 thực hiện Nghị quyết 89/NQ-CP do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

--------------- Số: 52/GSQL-GQ1 V/v thực hiện Nghị quyết số 89/NQ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Ngày 31/12/2015, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2015. Theo đó,

Ban hành: 08/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2016

17

Công văn 52/GSQL-GQ4 năm 2017 vướng mắc C/O mẫu AK do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

52/GSQL-GQ4,Công văn 52 2017,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Vướng mắc C/O mẫu AK ,C/O mẫu AK ,Tính hợp lệ của C/O mẫu AK ,Xác minh C/O mẫu AK ,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2017

18

Công văn 52/BXD-KHCN năm 2014 hướng dẫn thực hiện QCVN16:2011/BXD liên quan đến quy cách bao bì đóng gói xi măng trắng do Bộ Xây dựng ban hành

52/BXD-KHCN,Công văn 52,Bộ Xây dựng,Bao bì,Bao bì đóng gói,đóng gói bao bì,giấy làm bao xi măng,Giấy làm vỏ bao xi măng,Thương mại,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 52

Ban hành: 21/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2014

19

Công văn 52/QLCL-KN năm 2014 đề xuất danh mục thiết bị đề nghị Dự án QSEAP hỗ trợ do Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

52/QLCL-KN,Công văn 52,Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản,Dự án QSEAP ,Danh mục thiết bị ,Danh mục thiết bị hỗ trợ BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2016

20

Công văn 52/BNN-TCCB đề xuất nội dung ủy quyền giải quyết công việc và ủy quyền, thừa lệnh ký văn bản thuộc nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

52/BNN-TCCB,Công văn 52 2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Đề xuất nội dung ủy quyền ,Ủy quyền giải quyết công việc,Thừa lệnh ký văn bản ,Ủy quyền ký văn bản ,Ủy quyền,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 04/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 107.21.85.250