Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 52/2012/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 204831 văn bản

1

Quyết định 52/2012/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 52/2012/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm

Ban hành: 16/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2012

2

Hướng dẫn 297/NHCS-TDNN thực hiện cho vay người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp theo Quyết định 52/2012/QĐ-TTg do Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành

Số: 297/NHCS-TDNN Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2013 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHO VAY NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/2012/QĐ-TTg NGÀY 16/11/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Ngày 16/11/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ giải

Ban hành: 04/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2013

3

Kế hoạch 2587/KH-UBND năm 2013 thực hiện Quyết định 52/2012/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

2013 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 52/2012/QĐ-TTG NGÀY 16/11/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG Thực hiện Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 01/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2013

4

Quyết định 41/2013/-UBND về hỗ trợ học nghề, tạo việc làm và tín dụng cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Quyết định 52/2012/QĐ-TTg

25 tháng 09 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ HỌC NGHỀ, TẠO VIỆC LÀM VÀ TÍN DỤNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/2012/QĐ-TTG NGÀY 16/11/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26

Ban hành: 25/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2013

5

Quyết định 52/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

52/QD-TTg,Quyết định 52 2021,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao,Thành lập Hội đồng Quy hoạch cơ sở văn hóa,Thành lập Hội đồng Quy hoạch cơ sở thể thao,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 13/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2021

6

Quyết định 52/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

52/QD-TTg,Quyết định 52 2018,Thủ tướng Chính phủ,Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng ,Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng ,Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2018

7

Quyết định 52/QĐ-TTg năm 2017 về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk do Thủ tướng Chính phủ ban hành

52/QD-TTg,Quyết định 52 2017,Thủ tướng Chính phủ,Trợ cấp gạo ,Xuất cấp lương thực,Xuất cấp lương thực nguồn dự trữ,Dự trữ Quốc gia,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2017

8

Quyết định 52/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

52/QD-TTg,Quyết định 52 2015,Thủ tướng Chính phủ,Điều chỉnh quy hoạch,Quy hoạch chung thành phố Vinh,Thành phố Vinh,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 52/QĐ-TTg

Ban hành: 14/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2015

9

Quyết định 52/2016/QĐ-TTg về Quy chế hoạt động thông tin cơ sở do Thủ tướng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 52/2016/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN CƠ SỞ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016; Căn cứ Luật xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012

Ban hành: 06/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2016

10

Quyết định 52/2015/QĐ-TTg về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

52/2015/QD-TTg,Quyết định 52 2015,Thủ tướng Chính phủ,Thủ tướng Chính phủ,Quản lý hoạt động thương mại biên giới,Trao đổi hàng hóa cư dân biên giới ,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2015

11

Quyết định 52/2012/QĐ-UBND phê duyệt giá đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2013

52/2012/QD-UBND,Quyết định 52 2012,Tỉnh Thái Nguyên,Giá đất tỉnh Thái Nguyên năm 2013,Giá đất Thái Nguyên 2013,Bảng giá đất Thái Nguyên 2013,Giá đất Thái Nguyên,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2013

12

Quyết định 52/2012/QĐ-UBND quy định cán bộ, công, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện không uống rượu, bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở

52/2012/QD-UBND,Quyết định 52 2012,Tỉnh Vĩnh Phúc,Cán bộ công viên chức Vĩnh Phúc ,Không uống rượu bia ,Không uống rượu bia trong ngày làm việc ,Không hút thuốc lá nơi công sở,Không hút thuốc lá nơi làm việc ,Cán bộ công chức tỉnh Vĩnh Phúc,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC --------

Ban hành: 25/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2013

13

Quyết định 52/2012/QĐ-UBND về Quy định phương thức đầu tư xây dựng chợ mới, nâng cấp, cải tạo chợ hạng 2, 3 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

52/2012/QD-UBND,Quyết định 52 2012,Tỉnh Bình Thuận,Đầu tư xây dựng chợ mới Bình Thuận,Đầu tư xây dựng chợ,Xây dựng chợ Bình Thuận 2013,Nâng cấp cải tạo chợ ,Chợ hạng 2 hạng 3,Chợ hạng 2 hạng 3 Bình Thuận,Chợ Bình Thuận,Đầu tư xây dựng chợ Bình Thuận 2013,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Ban hành: 06/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2012

14

Quyết định 52/2012/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

52/2012/QD-UBND,Quyết định 52 2012,Tỉnh Kon Tum,Cai nghiện ma túy,Cai nghiện ma túy tại gia đình,Cai nghiện ma túy tại cộng đồng,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 03/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2012

15

Quyết định 52/2012/QĐ-UBND quy định chế độ quản lý đặc thù (định mức hoạt động và mức chi bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn) đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

52/2012/QD-UBND,Quyết định 52 2012,Tỉnh Sóc Trăng,Định mức hoạt động ,Mức chi bồi dưỡng,Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh,Đội tuyên truyền lưu động Sóc Trăng,Quản lý Đội tuyên truyền Sóc Trăng,Chế độ quản lý,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG -------- CỘNG HÒA

Ban hành: 03/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2012

16

Quyết định 52/2012/QĐ-UBND về Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng tải trên cổng/trang thông tin điện tử trên Internet của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương

52/2012/QD-UBND,Quyết định 52 2012,Tỉnh Bình Dương,Chế độ nhuận bút,Chế độ thù lao,Tác phẩm được đăng tải trên Internet,Đăng tải trên trang thông tin điện tử,Trang thông tin điện tử của nhà nước ,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 03/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2013

17

Quyết định 52/2012/QĐ-UBND về thù lao đối với cá nhân trực tiếp chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng tại phường - xã, thị trấn do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

52/2012/QD-UBND,Quyết định 52 2012,Thành phố Hồ Chí Minh,Tiền thù lao,Chi trả trợ cấp xã hội ,Trợ cấp xã hội hàng tháng,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2012

18

Quyết định 52/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Quy định giá cước và tính cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

52/2012/QD-UBND,Quyết định 52 2012,Thành phố Đà Nẵng,Giá cước vận chuyển hàng hóa,Giá cước vận chuyển hàng hóa Đà Nẵng,Giá cước vận chuyển Đà Nẵng,Cước vận chuyển,Giá cước vận chuyển,Cước vận chuyển hàng hoá bằng ô tô,Thương mại UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 26/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2013

19

Quyết định 52/2012/QĐ-UBND về Quy định quản lý, khai thác sử dụng bãi đỗ xe, ga ra xe trên địa bàn tỉnh Lào Cai

52/2012/QD-UBND,Quyết định 52 2012,Tỉnh Lào Cai,Quản lý bãi đỗ xe,Quản lý ga ra xe ,Khai thác sử dụng bãi đỗ xe,Bãi đỗ xe,Ga ra xe,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2012

20

Quyết định 52/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về tổ chức, chế độ chính sách và trang bị đối với lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định 07/2012/QĐ-UBND

52/2012/QD-UBND,Quyết định 52 2012,Tỉnh Tây Ninh,Trang bị lực lượng Bảo vệ dân phố ,Chế độ chính sách,Lực lượng bảo vệ dân phố,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.51.78