Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 52/1998/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 172634 văn bản

161

Nghị định 13/1998/NĐ-CP về thành lập một số xã thuộc các huyện Châu thành, Trà Cú, Tiểu Cần, Cầu Ngang, Cầu Kè và Càng Long, tỉnh Trà Vinh

13/1998/ND-CP,Nghị định 13 1998,Chính phủ,Thành lập xã,Huyện Châu Thành,Huyện Trà Cú,Huyện Tiểu Cần,Huyện Cầu Ngang,Huyện Cầu Kè,Huyện Càng Long,Tỉnh Trà Vinh,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 02/03/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

162

Nghị định 51/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

51/2019/ND-CP,Nghị định 51 2019,Chính phủ,Xử phạt vi phạm,Khoa học và công nghệ ,Chuyển giao công nghệ,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 51/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 13/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2019

163

Nghị định 12/1998/NĐ-CP về việc thành lập xã Sông Cầu thuộc huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hoà

12/1998/ND-CP,Nghị định 12 1998,Chính phủ,Thành lập xã,Huyện Khánh Vĩnh,Tỉnh Khánh Hòa,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 12/1998/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng

Ban hành: 09/02/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

164

Nghị định 50/2019/NĐ-CP quy định về cấp chứng chỉnh hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong Quân đội

50/2019/ND-CP,Nghị định 50 2019,Chính phủ,Chứng chỉ hành nghề,Khám bệnh chữa bệnh,Cấp giấy phép hoạt động,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 50/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 07/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2019

165

Nghị định 49/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công an nhân dân

49/2019/ND-CP,Nghị định 49 2019,Chính phủ,Công an nhân dân,Luật Công an nhân dân,Cán bộ Công an nhân dân ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 49/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06

Ban hành: 06/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2019

166

Nghị định 48/2019/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước

48/2019/ND-CP,Nghị định 48 2019,Chính phủ,Quản lý hoạt động,Vui chơi giải trí ,Văn hoá thể thao vui chơi giải trí ,Giao thông - Vận tải,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/2019/NĐ-CP

Ban hành: 05/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2019

167

Nghị định 47/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 10/2016/NĐ-CP quy định về cơ quan thuộc Chính phủ

47/2019/ND-CP,Nghị định 47 2019,Chính phủ,Cơ quan thuộc Chính phủ,Chỉ đạo cơ quan thuộc Chính phủ,Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 47/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 05/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2019

168

Nghị định 11/1998/NĐ-CP ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ

11/1998/ND-CP,Nghị định 11 1998,Chính phủ,Quy chế làm việc của Chính Phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 11/1998/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 1998

Ban hành: 24/01/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

169

Nghị định 09/1998/NĐ-CP năm 1998 sửa đổi Nghị định 50/CP của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn

09/1998/ND-CP,Nghị định 09 1998,Chính phủ,Chế độ sinh hoạt phí,Cán bộ xã,Cán bộ phường,Cán bộ thị trấn,Bổ sung,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 9/1998/NĐ-CP

Ban hành: 23/01/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

170

Nghị định 10/1998/NĐ-CP về một số biện pháp khuyến khích và bảo đảm hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

10/1998/ND-CP,Nghị định 10 1998,Chính phủ,Đầu tư trực tiếp nước ngoài,Biện pháp khuyến khích,Doanh nghiệp,Đầu tư CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 10/1998/NĐ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 1 năm 1998

Ban hành: 23/01/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2013

171

Nghị định 08/1998/NĐ-CP năm 1998 ban hành Quy chế thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

08/1998/ND-CP,Nghị định 08 1998,Chính phủ,Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài,Thành lập,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 08/1998/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 1 năm

Ban hành: 22/01/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

172

Nghị định 07/1998/NĐ-CP Hướng dẫn Luật khuyến khích đầu tư trong nước sửa đổi

07/1998/ND-CP,Nghị định 07 1998,Chính phủ,Luật khuyến khích đầu tư trong nước,Hướng dẫn,Doanh nghiệp,Đầu tư CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 07/1998/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 1998

Ban hành: 15/01/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2013

173

Nghị định 06/1998/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/HĐBT năm 1990 Hướng dẫn Luật Quốc tịch Việt Nam

06/1998/ND-CP,Nghị định 06 1998,Chính phủ,Luật Quốc tịch việt Nam,Hướng dẫn,Sửa đổi,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 06/1998/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 1 năm 1998

Ban hành: 14/01/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

174

Nghị định 5/1998/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn Chờ, thị trấn huyện lỵ Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

5/1998/ND-CP,Nghị định 5 1998,Chính phủ,Thành lập thị trấn,Huyện Yên Phong,Tỉnh Bắc Ninh,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 5/1998/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 1 năm 1998

Ban hành: 09/01/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

175

Nghị định 04/1998/NĐ-CP về việc thành lập một số thị trấn huyện lỵ và xã thuộc các huyện Cư M'gar, Ea H'leo và Krông Bông, Tỉnh Đắk Lắk

04/1998/ND-CP,Nghị định 04 1998,Chính phủ,Thành lập thị trấn,Thành lập xã,Huyện Cư M'gar,Huyện Ea H'leo,Huyện Krông Bông,Tỉnh Đắk Lắk,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 04/1998/NĐ-CP

Ban hành: 09/01/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

176

Nghị định 46/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao

46/2019/ND-CP,Nghị định 46 2019,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính,Lĩnh vực thể dục thể thao,Thể thao,Vi phạm hành chính,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/2019/NĐ-CP

Ban hành: 27/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2019

177

Nghị định 02/1998/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Bộ đội biên phòng

02/1998/ND-CP,Nghị định 02 1998,Chính phủ,Pháp lệnh Bộ đội biên phòng,Hướng dẫn,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 02/1998/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 1 năm 1998

Ban hành: 06/01/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

178

Nghị định 03/1998/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Thể dục thể thao

03/1998/ND-CP,Nghị định 03 1998,Chính phủ,Ủy ban thể dục thể thao,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Tổ chức bộ máy,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 03/1998/NĐ-CP

Ban hành: 06/01/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

179

Nghị định 01/1998/NĐ-CP về hệ thống tổ chức y tế địa phương

01/1998/ND-CP,Nghị định 01 1998,Chính phủ,Hệ thống tổ chức y tế địa phương,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/1998/NĐ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 1 năm 1998

Ban hành: 03/01/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2011

180

Nghị định 45/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

45/2019/ND-CP,Nghị định 45 2019,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính,Thu phạt vi phạm hành chính,Lĩnh vực du lịch,Vi phạm hành chính,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 45/2019/NĐ-CP

Ban hành: 21/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.254