Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 52/1998/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 172440 văn bản

121

Nghị định 42/1998/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn huyện lỵ Gia Lương tỉnh Bắc Ninh

42/1998/ND-CP,Nghị định 42 1998,Chính phủ,Thành lập thị trấn,Huyện Gia Lương,Tỉnh Bắc Ninh,Bất động sản CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 42/1998/NĐ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 1998

Ban hành: 19/06/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

122

Nghị định 41/1998/NĐ-CP về Điều lệ kiểm dịch y tế biên giới của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

41/1998/ND-CP,Nghị định 41 1998,Chính phủ,Điều lệ kiểm dịch y tế biên giới,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 41/1998/NĐ-CP HÀ Nội, ngày 11 tháng 6 năm 1998

Ban hành: 11/06/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2010

123

Nghị định 39/1998/NĐ-CP về việc xử lý tài sản chìm đắm ở biển

39/1998/ND-CP,Nghị định 39 1998,Chính phủ,Xử lý tài sản Chìm đắm,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 39/1998/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 1998 NGHỊ

Ban hành: 10/06/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2010

124

Nghị định 40/1998/NĐ-CP về kinh doanh vận tải biển của công ty, doanh nghiệp tư nhân

40/1998/ND-CP,Nghị định 40 1998,Chính phủ,Kinh doanh vận tải biển,Doanh nghiệp,Thương mại,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 40/1998/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 1998

Ban hành: 10/06/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

125

Nghị định 38/1998/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

38/1998/ND-CP,Nghị định 38 1998,Chính phủ,Pháp lệnh Thực hành tiết kiệm,Pháp lệnh Chống lãng phí,Hướng dẫn,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 38/1998/NĐ-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 09/06/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

126

Nghị định 36/1998/NĐ-CP về việc chia tách huyện Tam Đảo thuộc tỉnh Vĩnh Phúc thành huyện Tam Dương và huyện Bình Xuyên

36/1998/ND-CP,Nghị định 36 1998,Chính phủ,Chia tách huyện,Chia huyện,Huyện Tam Đảo,Huyện Tam Dương,Huyện Bình Xuyên,Tỉnh Vĩnh Phúc,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 09/06/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

127

Nghị định 35/1998/NĐ-CP về việc thành lập xã Bình Thanh Đông và xã Bình Thanh Tây thuộc huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

35/1998/ND-CP,Nghị định 35 1998,Chính phủ,Thành lập xã,Huyện Bình Sơn,Tỉnh Quảng Ngãi,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 35/1998/NĐ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng

Ban hành: 04/06/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

128

Nghị định 65/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 104/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đề điều

65/2019/ND-CP,Nghị định 65 2019,Chính phủ,Sửa đổi Nghị định,Xử phạt vi phạm,Thiên tai,Vi phạm hành chính,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 65/2019/NĐ-CP

Ban hành: 18/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

129

Nghị định 34/1998/NĐ-CP về việc thành lập xã Thuận Đức thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

34/1998/ND-CP,Nghị định 34 1998,Chính phủ,Thành lập xã,Thị xã Đồng Hới,Tỉnh Quảng Bình,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 34/1998/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng

Ban hành: 30/05/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

130

Nghị định 64/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 7 Nghị định 160/2013/NĐ-CP về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

64/2019/ND-CP,Nghị định 64 2019,Chính phủ,Danh mục các loài động vật hoang dã ,Hoang dã nguy cấp,Động vật nguy cấp quý hiếm,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/2019/NĐ-CP

Ban hành: 16/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

131

Nghị định 33/1998/NĐ-CP về việc thành lập Tổng cục dạy nghề Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

33/1998/ND-CP,Nghị định 33 1998,Chính phủ,Tổng cục Dạy nghề,Thành lập,Bộ máy hành chính,Giáo dục CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 33/1998/NĐ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 1998

Ban hành: 23/05/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

132

Nghị định 32/1998/NĐ-CP về việc thành lập phường 6 thị xã Tân An, tỉnh Long An

32/1998/ND-CP,Nghị định 32 1998,Chính phủ,Thành lập phường,Thị xã Tân An,Tỉnh Long An,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 32/1998/NĐ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 1998

Ban hành: 19/05/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2007

133

Nghị định 31/1998/NĐ-CP về việc thành lập một số xã, phường thuộc thị xã Sơn La và các huyện Yên Châu, Mộc Châu, Mai Sơn tỉnh Sơn La

31/1998/ND-CP,Nghị định 31 1998,Chính phủ,Thành lập xã,Thành lập phường,Thị xã Sơn La,Huyện Yên Châu,Huyện Mộc Châu,Huyện Mai Sơn,Tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 16/05/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

134

Nghị định 30/1998/NĐ-CP Hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

30/1998/ND-CP,Nghị định 30 1998,Chính phủ,Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp,Hướng dẫn,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 30/1998/NĐ-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 1998

Ban hành: 13/05/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

135

Nghị định 63/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước

63/2019/ND-CP,Nghị định 63 2019,Chính phủ,Vi phạm hành chính,Xử phạt vi phạm hành chính,Sử dụng tài sản công ,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/2019/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 11/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2019

136

Nghị định 62/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

62/2019/ND-CP,Nghị định 62 2019,Chính phủ,Sử dụng đất trồng lúa,Dự án có sử dụng đất trồng lúa,Đất trồng lúa ,Bất động sản CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 62/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 11/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2019

137

Nghị định 28/1998/NĐ-CP Hướng dẫn Luật thuế trị giá gia tăng

28/1998/ND-CP,Nghị định 28 1998,Chính phủ,Luật Thuế giá trị gia tăng,Hướng dẫn,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 28/1998/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 1998

Ban hành: 11/05/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

138

Nghị định 29/1998/NĐ-CP năm 1998 Quy chế thực hiện dân chủ ở xã

29/1998/ND-CP,Nghị định 29 1998,Chính phủ,Quy chế thực hiện dân chủ,Quy chế thực hiện dân chủ ở xã,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 29/1998/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng

Ban hành: 11/05/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

139

Nghị định 61/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cảnh sát biển Việt Nam

61/2019/ND-CP,Nghị định 61 2019,Chính phủ,Nghị định hướng dẫn,Nghị định hướng dẫn Luật ,Cảnh sát biển Việt Nam,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 61/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 10/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2019

140

Nghị định 27/1998/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn huyện lỵ thuộc các huyện Trạm Tấu và Mù Cang Trải, tỉnh Yên Bái

27/1998/ND-CP,Nghị định 27 1998,Chính phủ,Thành lập thị trấn,Huyện Trạm Tấu,Huyện Mù Căng Chải,Tỉnh Yên Bái,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 27/1998/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 5

Ban hành: 09/05/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.217.40