Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 52/1998/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 172440 văn bản

101

Nghị định 69/2019/NĐ-CP quy định về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao

69/2019/ND-CP,Nghị định 69 2019,Chính phủ,Tài sản công,Quản lý sử dụng tài sản công,Sử dụng tài sản công ,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 69/2019/NĐ-CP

Ban hành: 15/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2019

102

Nghị định 58/1998/NĐ-CP ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế

58/1998/ND-CP,Nghị định 58 1998,Chính phủ,Điều lệ Bảo hiểm y tế,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 58/1998/NĐ-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 1998

Ban hành: 13/08/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

103

Nghị định 59/1998/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Dân tộc và Miền núi

59/1998/ND-CP,Nghị định 59 1998,Chính phủ,Chức năng nhiệm vụ,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Tổ chức bộ máy,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 59/1998/NĐ-CP Hà Nội, ngày 13

Ban hành: 13/08/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

104

Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

68/2019/ND-CP,Nghị định 68 2019,Chính phủ,Quản lý chi phí đầu tư xây dựng,Chi phí đầu tư xây dựng,Đầu tư xây dựng,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2019

105

Nghị định 57/1998/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài

57/1998/ND-CP,Nghị định 57 1998,Chính phủ,Luật Thương mại,Hướng dẫn,Hoạt động xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu hàng hóa,Gia công hàng hóa,Đại lý mua bán hàng hóa,Thương mại,Xuất nhập khẩu CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 31/07/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

106

Nghị định 56/1998/NĐ-CP quy định các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp, cụ thể hoá tiêu chuẩn khen thưởng huân chương lao động

56/1998/ND-CP,Nghị định 56 1998,Chính phủ,Tiêu chuẩn khen thưởng,Hình thức khen thưởng,Đối tượng khen thưởng,Huân chương Lao động,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 30/07/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

107

Nghị định 55/1998/NĐ-CP về việc xử lý hàng hoá do người vận chuyển đường biển lưu giữ tại Việt Nam

55/1998/ND-CP,Nghị định 55 1998,Chính phủ,Xử lý hàng hóa,Người vận chuyển đường biển lưu giữ,Xử lý hàng hóa lưu giữ,Hàng hóa lưu giữ,Thương mại,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 22/07/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2010

108

Nghị định 53/1998/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam

53/1998/ND-CP,Nghị định 53 1998,Chính phủ,Lực lượng cảnh sát biển,Tổ chức và hoạt động,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 53/1998/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 1998

Ban hành: 21/07/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

109

Nghị định 54/1998/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 16/CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan

54/1998/ND-CP,Nghị định 54 1998,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính,Xử phạt hành chính,Quản lý hải quan,Xử phạt hành chính trong hải quan,Xử phạt hành chính lĩnh vực hải quan,Sửa đổi,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 21/07/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

110

Nghị định 51/1998/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 87/CP Hướng dẫn việc phân cấp quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước

51/1998/ND-CP,Nghị định 51 1998,Chính phủ,Ngân sách Nhà nước,Phân cấp quản lý ngân sách,Lập quyết toán ngân sách Nhà nước,Quyết toán ngân sách Nhà nước,Lập ngân sách Nhà nước,Chấp hành ngân sách Nhà nước,Kế toán - Kiểm toán,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 18/07/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

111

Nghị định 50/1998/NĐ-CP về việc thi hành Pháp lệnh An toàn và Kiểm soát bức xạ

50/1998/ND-CP,Nghị định 50 1998,Chính phủ,Pháp lệnh an toàn bức xạ,Pháp lệnh kiểm soát bức xạ,Pháp lệnh An toàn kiểm soát bức xạ,An toàn và kiểm soát bức xạ,Hướng dẫn,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 16/07/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

112

Nghị định 49/1998/NĐ-CP về việc quản lý hoạt động nghề cá của người và phương tiện nước ngoài trong các vùng biển của Việt Nam

49/1998/ND-CP,Nghị định 49 1998,Chính phủ,Quản lý nghề cá người nước ngoài,Nghề cá,Hoạt động nghề cá người nước ngoài,Người nước ngoài,Phương tiện nước ngoài,Quản lý nghề cá phương tiện nước ngoài,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 13/07/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

113

Nghị định 48/1998/NĐ-CP về chứng khoán và thị trường chứng khoán

48/1998/ND-CP,Nghị định 48 1998,Chính phủ,Chứng khoán,Thị trường chứng khoán,Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 48/1998/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 1998

Ban hành: 11/07/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2012

114

Nghị định 47/1998/NĐ-CP về việc thành lập thị xã Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang và thành lập các phường thuộc Thị xã

47/1998/ND-CP,Nghị định 47 1998,Chính phủ,Thành lập thị xã,Thành lập phường,Thị xã Hà Tiên,Tỉnh Kiên Giang,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 47/1998/NĐ-CP

Ban hành: 08/07/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

115

Nghị định 46/1998/NĐ-CP về việc thành lập huyện Chợ Mới thuộc tỉnh Bắc Kạn

46/1998/ND-CP,Nghị định 46 1998,Chính phủ,Thành lập huyện,Huyện Chợ Mới,Tỉnh Bắc Cạn,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 46/1998/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 1998

Ban hành: 06/07/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

116

Nghị định 67/2019/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

67/2019/ND-CP,Nghị định 67 2019,Chính phủ,Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản,Cấp quyền khai thác khoáng sản ,Khai thác khoáng sản,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2019

117

Nghị định 45/1998/NĐ-CP Hướng dẫn chuyển giao công nghệ

45/1998/ND-CP,Nghị định 45 1998,Chính phủ,Chuyển giao công nghệ,Thương mại,Công nghệ thông tin,Sở hữu trí tuệ CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 45/1998/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm

Ban hành: 01/07/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

118

Nghị định 44/1998/NĐ-CP về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần

44/1998/ND-CP,Nghị định 44 1998,Chính phủ,Chuyển đổi,Chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước,Doanh nghiệp nhà nước,Công ty Cổ phần,Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 44/1998/NĐ-CP

Ban hành: 29/06/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

119

Nghị định 66/2019/NĐ-CP về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước

66/2019/ND-CP,Nghị định 66 2019,Chính phủ,Khu bảo tồn đất ngập nước Xuân Thủy,Bảo tồn vùng đất ngập nước,Đất ngập nước,Phát triển vùng đất ngập nước,Vùng đất ngập nước,Hệ sinh thái tự nhiên,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 29/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2019

120

Nghị định 43/1998/NĐ-CP về việc thành lập xã Trà Vinh thuộc huyện Trà My, tỉnh Quảng Nam

43/1998/ND-CP,Nghị định 43 1998,Chính phủ,Thành lập xã,Huyện Trà My,Tỉnh Quảng Nam,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ **** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***** Số: 43/1998/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 1998

Ban hành: 22/06/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113