Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 51/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 10799 tiêu chuẩn

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 51:2017/BTNMT về Khí thải công nghiệp sản xuất thép

QCVN51:2017/BTNMT,Quy chuẩn QCVN51:2017,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tài nguyên- Môi trường,Công nghiệp QCVN 51:2017/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT THÉP National Technical Regulation on Emission for Steel Industry Lời nói đầu QCVN 51:2017/BTNMT do Tổng cục Môi trường biên soạn, Vụ

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7675-51:2015 (IEC 60317-51:2014) về Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 51: Sợi dây đồng tròn tráng men polyurethane có thể hàn được, cấp chịu nhiệt 180

TCVN7675-51:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7675-51:2015,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7675-51:2015 IEC 60317-51:2014 QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC LOẠI DÂY QUẤN CỤ THỂ - PHẦN 51: SỢI DÂY ĐỒNG TRÒN TRÁNG MEN POLYURETHANE CÓ THỂ HÀN ĐƯỢC, CẤP CHỊU NHIỆT 180 Specifications for particular types of winding wires -

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2016

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 51:2013/BTNMT về khí thải công nghiệp sản xuất thép do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Vùng 5 Nông thôn miền núi 1,4 Chú thích: (1) Đô thị được xác định theo quy định tại Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị; (2) Rừng đặc dụng xác định theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 14 tháng 12 năm 2004 gồm: vườn

Ban hành: 25/10/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2013

4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 51: 2012/BGTVT về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ xi măng lưới thép do Bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN51:2012/BGTVT,Quy chuẩn QCVN51:2012,Bộ Giao thông vận tải,Phương tiện thủy nội địa,QCVN 51: 2012/BGTVT ,Đóng phương tiện thủy nội địa ,phương tiện thủy nội địa vỏ xi măng lưới thép ,phân cấp phương tiện thủy nội địa vỏ xi măng ,Giao thông QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 51: 2012/BGTVT QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG

Ban hành: 26/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2013

5

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 51:2011/BTTTT về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên sông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

QCVN51:2011/BTTTT,Quy chuẩn QCVN51:2011,Bộ Thông tin và Truyền thông,QCVN 51:2011/BTTTT ,Thiết bị điện thoại VHF,Sử dụng trên sông,Bộ Thông tin và Truyền thông,Điện - điện tử QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 51:2011/BTTTT VỀ THIẾT BỊ ĐIỆN THOẠI VHF SỬ DỤNG TRÊN SÔNG National technical regulation on VHF

Ban hành: 26/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn xây dựng quốc gia TCXDVN 51:2008 về Thoát nước - mạng lưới và công trình bên ngoài

TCXDVN51:2008,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN51:2008,Bộ Xây dựng,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 51 : 2008 THOÁT NƯỚC - MẠNG LƯỚI VÀ CÔNG TRÌNH BÊN NGOÀI - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Drainage and sewerage - External Networks and Facilities Design Standard 1. PHẠM VI ÁP DỤNG 1.1. Tiêu chuẩn này quy định các yêu

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

7

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01–51:2011/BNNPTNT về chất lượng hạt giống lúa lai hai dòng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01–51:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01–51:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01–51:2011/BNNPTNT ,Chất lượng hạt giống lúa lai hai dòng ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01–51:2011/BNNPTNT VỀ CHẤT LƯỢNG HẠT GIỐNG LÚA LAI HAI DÒNG National Technical

Ban hành: 24/06/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-2-51:2010 (IEC 60335-2-51 : 2008) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-51: Yêu cầu cụ thể đối với bơm tuần hoàn đặt tĩnh tại dùng cho các hệ thống nước sưởi và nước dịch vụ

TCVN5699-2-51:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-51:2010,***,Bơm tuần hoàn đặt tĩnh tại ,Hệ thống nước sưởi và nước dịch vụ,TCVN 5699-2-51:2010 ,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5699-2-51 : 2010 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ CÁC THIẾT BỊ TƯƠNG TỰ - AN TOÀN - PHẦN 2-51: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI BƠM TUẦN HOÀN ĐẶT TĨNH TẠI

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7447-5-51:2010 (IEC 60364-5-51:2005) về Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 5-51: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Quy tắc chung

TCVN7447-5-51:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7447-5-51:2010,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7447-5-51:2010 IEC 60364-5-51:2005 HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN HẠ ÁP - PHẦN 5-51: LỰA CHỌN VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN - QUY TẮC CHUNG Electrical installations of buildings - Part 51: Selection and erection of electrical

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2013

10

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5699-2-51:2004 (IEC 60335-2-51:2002) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-51: Yêu cầu cụ thể đối với bơm tuần hoàn đặt tĩnh tại dùng cho các hệ thống nước sưởi và nước dịch vụ

TCVN5699-2-51:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-51:2004,***,Thiết bị điện tương tự,Thiết bị điện gia dụng,An toàn thiết bị điện gia dụng ,Yêu cầu cụ thể ,Bơm tuần hoàn đặt tĩnh tại ,Hệ thống nước sưởi và nước dịch vụ,TCVN 5699-2-51:2004,IEC 60335-2-51:2002,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5699-2-51 : 2004 IEC

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2013

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 51:1986 về Vít đầu nửa chìm - Kết cấu và kích thước

theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. VÍT ĐẦU CHÌM MỘT NỬA - KẾT CẤU VÀ KÍCH THƯỚC Raised countersunk head screws - Design

Ban hành: Năm 1986

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2015

13

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 51:1984 về thoát nước - mạng lưới bên ngoài và công trình - tiêu chuẩn thiết kế

TCVN51:1984,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN51:1984,***,Thoát nước,TCVN 51:1984 ,Mạng lưới bên ngoài và công trình,Tiêu chuẩn thiết kế,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 51: 1984 THOÁT NƯỚC - MẠNG LƯỚI BÊN NGOÀI VÀ CÔNG TRÌNH - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Drainage-External networks and facilities - Design standard Tiêu chuẩn này quy

Ban hành: Năm 1984

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn ngành 64TCN 51:1991 về thuốc thử axit benzoic

64TCN51:1991,Tiêu chuẩn ngành 64TCN51:1991,***,64TCN 51:1991,Thuốc thử axit benzoic,Hóa chất TIÊU CHUẨN NGÀNH 64TCN 51:1991 THUỐC THỬ AXIT BENZOIC Tiêu chuẩn này áp dụng cho axit benzoic ở dạng vảy, ánh tơ, khó tan trong nước, dễ tan trong dung dịch natri cacbonat, amoniac rượu, ête, clorofom. Công thức hoá học:

Ban hành: Năm 1991

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11361-5-1:2018 (EN 12629-5-1:2011) về Máy sản xuất các sản phẩm xây dựng từ hỗn hợp bê tông và vôi cát - An toàn - Phần 5-1: Máy sản xuất ống bê tông có trục thẳng đứng

TCVN11361-5-1:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11361-5-1:2018,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11361-5-1:2018 EN 12629-5-1:2011 MÁY SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM XÂY DỰNG TỪ HỖN HỢP BÊ TÔNG VÀ VÔI CÁT - AN TOÀN - PHẦN 5-1: MÁY SẢN XUẤT ỐNG BÊ TÔNG CÓ TRỤC THẲNG ĐỨNG Machines for the manufacture of constructional

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9995:2013 (CAC/GL 51-2003; Amd 2013) về Hướng dẫn về môi trường đóng gói đối với quả đóng hộp

TCVN9995:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9995:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9995 : 2013 CAC/GL 51-2003; Amd 2013 HƯỚNG DẪN VỀ MÔI TRƯỜNG ĐÓNG GÓI ĐỐI VỚI QUẢ ĐÓNG HỘP Guidelines for packing media for canned fruits Lời nói đầu TCVN 9995:2013 hoàn toàn tương đương với CAC/GL 51

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2014

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9712:2013 (CAC/RCP 51-2003) về Quy phạm thực hành ngăn ngừa và giảm thiểu sự nhiễm độc tố vi nấm trong ngũ cốc

TCVN9712:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9712:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9712:2013 CAC/RCP 51-2003 QUY PHẠM THỰC HÀNH NGĂN NGỪA VÀ GIẢM THIỂU SỰ NHIỄM ĐỘC TỐ VI NẤM TRONG NGŨ CỐC Code of practice for the prevention and reduction of mycotoxin contamination in cereals Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11166-8:2015 (ISO/IEC 7811-8:2014) về Thẻ định danh - Kĩ thuật ghi - Phần 1: Sọc từ - Kháng từ 51,7 kA/m (650 Oe)

TCVN11166-8:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11166-8:2015,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11166-8:2015 ISO/IEC 7811-8:2014 THẺ ĐỊNH DANH - KỸ THUẬT GHI - PHẦN 8: SỌC TỪ - KHÁNG TỪ 51,7 KA/M (650 OE) Identification cards - Recording technique - Part 8: Magnetic stripe - Coercivity of 51,7 kA/m (650 Oe) Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2016

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10520-5-1:2014 (IEC 60264-5-1:2009) về Bao gói của dây quấn - Phần 5-1: Ống quấn dây phân phối có tang quấn hình trụ có các mặt bích hình nón - Kích thước cơ bản

TCVN10520-5-1:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10520-5-1:2014,***,Công nghiệp,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10520-5-1:2014 IEC 60264-5-1:2009 BAO GÓI CỦA DÂY QUẤN – PHẦN 5-1: ỐNG QUẤN DÂY PHẦN PHỐI CÓ TANG QUẤN HÌNH TRỤ CÓ CÁC MẶT BÍCH HÌNH NÓN – KÍCH THƯỚC CƠ BẢN Packaging of winding wires – Part 5-1

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2015

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6844:2001 (ISO/IEC GUIDE 51:1999) về Hướng dẫn việc đề cập khía cạnh an toàn trong tiêu chuẩn

thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. HƯỚNG DẪN VIỆC ĐỀ CẬP KHÍA CẠNH AN TOÀN TRONG TIÊU CHUẨN Guide

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.236.140