Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 51/2010/N������- "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 27271 công văn

1

Công văn số 0476/KT3-N5 về việc ngưng kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với các thiết bị điện nhập khẩu đã qua sử dụng do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 ban hành

0476/KT3-N5,Công văn 0476 2004,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc N

Ban hành: 10/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2008

2

Công văn 51/TCT-DNNCN năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thanh toán cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động do Tổng cục Thuế ban hành

51/TCT-DNNCN,Công văn 51 2021,Tổng cục Thuế,Thuế thu nhập cá nhân khi chấm dứt hợp đồng lao động,Khoản thanh toán khi chấm dứt hợp đồng lao động,Thuế đối với khoản thanh toán khi chấm dứt hợp đồng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Lao động - Tiền lương BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 07/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2021

3

Công văn 48/BXD-KHCN năm 2015 hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD cho buồng thang loại N3 thay thế buồng thang loại N1 do Bộ Xây dựng ban hành

48/BXD-KHCN,Công văn 48 2015,Bộ Xây dựng,Áp dụng QCVN 06:2010/BXD ,hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD,Buồng thang loại N3 ,Quy chuẩn kỹ thuật,Ban Tiêu chuẩn Quy chuẩn,Quy chuẩn buồng thang,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2015

4

Công văn 20/BXD-KHCN năm 2015 áp dụng QCVN 06:2010/BXD cho buồng thang loại N3 thay thế buồng thang loại N1 do Bộ Xây dựng ban hành

Số: 20/BXD-KHCN V/v Hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2015 Kính gửi: Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 126/CV-VH ngày 17/12/2014 của Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương về hướng dẫn bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD cho buồng thang loại N

Ban hành: 16/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2015

5

Công văn 51/BCT-TTTN năm 2018 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công Thương ban hành

51/BCT-TTTN,Công văn 51 2018,Bộ Công thương,Kinh doanh xăng dầu,Điều hành kinh doanh xăng dầu,Quản lý kinh doanh xăng dầu,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 51/BCT-TTTN V/v điều hành

Ban hành: 04/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2018

6

Công văn 51/TCT-DNL năm 2017 về chính sách thuế thu nhập cá nhân khi phát mãi tài sản thế chấp do Tổng cục Thuế ban hành

51/TCT-DNL,Công văn 51 2017,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế thu nhập cá nhân ,Chính sách thuế,Thuế thu nhập cá nhân,Xử lý tài sản thế chấp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2017

7

Công văn 51/CT-TTHT năm 2017 về chính sách quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cán bộ luân chuyển do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành

51/CT-TTHT,Công văn 51 2017,Cục thuế thành phố Hà Nội,Chính sách thuế,Cá nhân cư trú,Trả lời chính sách thuế,Quyết toán thuế thu nhập,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2017

8

Công văn 51/QLCL-CL1 năm 2019 về kiểm dịch đối với hàng xuất khẩu do Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

51/QLCL-CL1,Công văn 51 2019,Đối tượng kiểm dịch,Kiểm dịch ,Hàng xuất khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2019

9

Công văn 51/BXD-KHCN năm 2015 hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD do Bộ Xây dựng ban hành

51/BXD-KHCN,Công văn 51 2015,Bộ Xây dựng, QCVN 06:2010/BXD 2015,QCVN 06:2010/BXD,hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 51/BXD-KHCN V/v Hướng dẫn

Ban hành: 02/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2015

10

Công văn 21/BXD-KHCN năm 2015 hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD cho buồng thang loại N3 do Bộ Xây dựng ban hành

thang loại N3 thay thế buồng thang loại N1, Bộ Xây dựng trả lời như sau: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng

Ban hành: 16/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2015

11

Công văn 51/TCT-HTQT năm 2015 về thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn do Tổng cục Thuế ban hành

51/TCT-HTQT,Công văn 51 2015,Tổng cục Thuế,Chuyển nhượng vốn,Hoạt động chuyển nhượng vốn ,Thu thuế chuyển nhượng vốn,Thuế thu nhập từ chuyển nhượng vốn ,Thuế từ chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 07/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2015

12

Công văn 51/GSQL-GQ4 năm 2017 vướng mắc C/O mẫu AK do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

51/GSQL-GQ4,Công văn 51 2017,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Vướng mắc C/O mẫu AK ,Trả lời vướng mắc C/O Mẫu AK,Vướng mắc C/O,C/O mẫu AK ,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2017

13

Công văn 51/BXD-KTXD năm 2014 nghiệm thu, thanh toán công tác khảo sát phục vụ thiết kế bản vẽ thi công do Bộ Xây dựng ban hành

51/BXD-KTXD,Công văn 51 2014,Bộ Xây dựng,Nghiệm thu công trình,Công tác thiết kế bản vẽ thi công ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 51/BXD-KTXD V/v: Nghiệm thu, thanh toán

Ban hành: 10/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2014

14

Công văn 51/BXD-QLN hướng dẫn về tính giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh do Bộ Xây dựng ban hành

51/BXD-QLN,Công văn 51 2013,Bộ Xây dựng,Nhà ở thuộc sở hữu nhà nước,Tính giá cho thuê nhà ,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 51/BXD-QLN V/v: trả lời công văn số

Ban hành: 25/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2013

15

Công văn 51/GSQL-TH vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

51/GSQL-TH,Công văn 51 2013,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Vướng mắc C/O,Nộp bổ sung C/O cấp thay thế,Nộp bổ sung C/O ,C/O cấp thay thế,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2013

16

Công văn 5257/TCT-TVQT sử dụng hoá đơn theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

5257/TCT-TVQT,Công văn 5257 2010,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 5257/TCT-TVQT V/v sử dụng hoá đơn theo Nghị định số 51/2010

Ban hành: 27/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2011

17

Công văn 5131/TCT-CS triển khai Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

51 về hóa đơn. Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2010 Kính gửi: Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ và Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011. Để tiếp tục triển

Ban hành: 15/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2010

18

Công văn 2560/TCT-CS hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

2560/TCT-CS,Công văn 2560 2012,Tổng cục Thuế,Hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP ,Thông tư 153/2010/TT-BTC ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 19/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2012

19

Công văn 2561/TCT-CS hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

2561/TCT-CS,Công văn 2561 2012,Tổng cục Thuế,Hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP ,Thông tư 153/2010/TT-BTC ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 19/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2012

20

Công văn 2558/TCT-CS hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

2558/TCT-CS,Công văn 2558 2012,Tổng cục Thuế,Hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP ,Thông tư 153/2010/TT-BTC ,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 19/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.203.87
server250