Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 51/2010/NĐ-CP, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 10815 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 190.886 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 58.162 CÔNG VĂN
1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7447-5-51:2010 (IEC 60364-5-51:2005) về Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 5-51: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Quy tắc chung

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7447-5-51:2010 IEC 60364-5-51:2005 HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN HẠ ÁP - PHẦN 5-51: LỰA CHỌN VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN - QUY TẮC CHUNG Electrical installations of buildings - Part 51: Selection and erection of electrical equipment - Common rules Lời nói đầu TCVN 7447-5-51: 2010 thay

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2013

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-2-51:2010 (IEC 60335-2-51 : 2008) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-51: Yêu cầu cụ thể đối với bơm tuần hoàn đặt tĩnh tại dùng cho các hệ thống nước sưởi và nước dịch vụ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5699-2-51 : 2010 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ CÁC THIẾT BỊ TƯƠNG TỰ - AN TOÀN - PHẦN 2-51: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI BƠM TUẦN HOÀN ĐẶT TĨNH TẠI DÙNG CHO CÁC HỆ THỐNG NƯỚC SƯỞI VÀ NƯỚC DỊCH VỤ Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-51: Particular requirements for stationary

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 51:2017/BTNMT về Khí thải công nghiệp sản xuất thép

QCVN 51:2017/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT THÉP National Technical Regulation on Emission for Steel Industry Lời nói đầu QCVN 51:2017/BTNMT do Tổng cục Môi trường biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và được ban hành

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7675-51:2015 (IEC 60317-51:2014) về Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 51: Sợi dây đồng tròn tráng men polyurethane có thể hàn được, cấp chịu nhiệt 180

51: Sợi dây đồng tròn tráng men polyuretan có thể hàn được, cấp chịu nhiệt 180 24) TCVN 7675-57:2015 (IEC 60317-57:2010), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 57: Sợi dây đồng tròn tráng men polyamide-imide, cấp chịu nhiệt 220 25) TCVN 7675-58:2015 (IEC 60317-58:2010), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 58: Sợi

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2016

5

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 51:2013/BTNMT về khí thải công nghiệp sản xuất thép do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

thích: (1) Đô thị được xác định theo quy định tại Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị; (2) Rừng đặc dụng xác định theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 14 tháng 12 năm 2004 gồm: vườn quốc gia; khu bảo tồn thiên nhiên; khu bảo vệ cảnh quan; khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm

Ban hành: 25/10/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2013

6

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 51: 2012/BGTVT về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ xi măng lưới thép do Bộ Giao thông vận tải ban hành

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 51: 2012/BGTVT QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA VỎ XI MĂNG LƯỚI THÉP National technical regulation on classification and construction of inland waterway ships of Steel reinforced cement LỜI NÓI ĐẦU QCVN 51: 2012/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên

Ban hành: 26/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2013

7

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 51:2011/BTTTT về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên sông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 51:2011/BTTTT VỀ THIẾT BỊ ĐIỆN THOẠI VHF SỬ DỤNG TRÊN SÔNG National technical regulation on VHF radiotelephone used on inland waterways 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các yêu cầu tối thiểu cho máy phát và máy thu

Ban hành: 26/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01–51:2011/BNNPTNT về chất lượng hạt giống lúa lai hai dòng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01–51:2011/BNNPTNT VỀ CHẤT LƯỢNG HẠT GIỐNG LÚA LAI HAI DÒNG National Technical Regulation on Seed Quality of Two Line Hybrid Rice Lời nói đầu QCVN 01–51 : 2011/BNNPTNT do Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón Quốc gia biên soạn, Cục Trồng trọt

Ban hành: 24/06/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn xây dựng quốc gia TCXDVN 51:2008 về Thoát nước - mạng lưới và công trình bên ngoài

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 51 : 2008 THOÁT NƯỚC - MẠNG LƯỚI VÀ CÔNG TRÌNH BÊN NGOÀI - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Drainage and sewerage - External Networks and Facilities Design Standard 1. PHẠM VI ÁP DỤNG 1.1. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu bắt buộc hoặc khuyến khích áp dụng để thiết kế xây dựng mới

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

10

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5699-2-51:2004 (IEC 60335-2-51:2002) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-51: Yêu cầu cụ thể đối với bơm tuần hoàn đặt tĩnh tại dùng cho các hệ thống nước sưởi và nước dịch vụ

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5699-2-51 : 2004 IEC 60335-2-51 : 2002 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ - AN TOÀN - PHẦN 2-51: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI BƠM TUẦN HOÀN ĐẶT TĨNH TẠI DÙNG CHO CÁC HỆ THỐNG NƯỚC SƯỞI VÀ NƯỚC DỊCH VỤ Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-51

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8479:2010 về Công trình đê, đập - Yêu cầu kỹ thuật khảo sát mối, một số ẩn họa và xử lý mối gây hại

tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 8479 : 2010 do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2014

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 51:1986 về Vít đầu nửa chìm - Kết cấu và kích thước

6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. VÍT ĐẦU CHÌM MỘT NỬA - KẾT CẤU VÀ KÍCH THƯỚC Raised countersunk head screws - Design and dimensions 1. Tiêu chuẩn này phù hợp với tiêu chuẩn SEV 2655 : 1980. Tiêu chuẩn này áp

Ban hành: Năm 1986

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2015

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8630:2010 về Nồi hơi - Hiệu suất năng lượng và phương pháp thử

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8630:2010 NỒI HƠI - HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Boilers - Energy efficiency and test method Lời nói đầu TCVN 8630:2010 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 11 Nồi hơi và Bình chịu áp lực biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công

Ban hành: 29/12/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2013

15

Tiêu chuẩn ngành 64TCN 51:1991 về thuốc thử axit benzoic

TIÊU CHUẨN NGÀNH 64TCN 51:1991 THUỐC THỬ AXIT BENZOIC Tiêu chuẩn này áp dụng cho axit benzoic ở dạng vảy, ánh tơ, khó tan trong nước, dễ tan trong dung dịch natri cacbonat, amoniac rượu, ête, clorofom. Công thức hoá học: C6H5 COOH Công thức cấu tạo: Khối lượng

Ban hành: Năm 1991

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 51:1984 về thoát nước - mạng lưới bên ngoài và công trình - tiêu chuẩn thiết kế

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 51: 1984 THOÁT NƯỚC - MẠNG LƯỚI BÊN NGOÀI VÀ CÔNG TRÌNH - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Drainage-External networks and facilities - Design standard Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu khi thiết kế mới và thiết kế cải tạo mạng lưới thoát nước bên ngoài và công trình Khi thiết kế hệ thống thoát nước

Ban hành: Năm 1984

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8465:2010 (GS 2/3-1 : 1994) về Đường - Phương pháp Braunschweig để xác định độ phân cực của đường trắng bằng phép đo phân cực

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8465 : 2010 GS 2/3-1 : 1994 ĐƯỜNG – PHƯƠNG PHÁP BRAUNSCHWEIG ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐỘ PHÂN CỰC CỦA ĐƯỜNG TRẮNG BẰNG PHÉP ĐO PHÂN CỰC The Braunschweig method for the polarisation of white sugar by polarimetry Lời nói đầu TCVN 8465:2010 hoàn toàn tương đương với GS 2/3-1:1994; TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2014

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8463:2010 (GS 2/3-23:2005) về Đường - Xác định hàm lượng asen trong đường trắng bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8463:2010 GS 2/3-23:2005 ĐƯỜNG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ASEN TRONG ĐƯỜNG TRẮNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ The determination of arsenic in white sugar by atomic absorption spectroscopy Lời nói đầu TCVN 8463:2010 và TCVN 8464:2010 thay thế TCVN 7275:2003; TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2014

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8464:2010 (GS 2/3-24:1998) về Đường - Xác định hàm lượng chì trong đường và xirô bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử dùng lò graphit

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8464 : 2010 GS 2/3-24:1998 ĐƯỜNG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHÌ TRONG ĐƯỜNG VÀ XIRÔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ DÙNG LÒ GRAPHIT The determination of lead in sugar and syrups by graphite furnace atomic absorption spectroscopy method Lời nói đầu TCVN 8464:2010 và TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2014

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6333:2010 (GS 2/3-9:2005) về Đường - Xác định độ màu của dung dịch đường ở pH 7,0

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6333 : 2010 GS 2/3-9:2005 ĐƯỜNG - XÁC ĐỊNH ĐỘ MÀU CỦA DUNG DỊCH ĐƯỜNG Ở pH 7,0 The determination of sugar solution colour at pH 7.0 Lời nói đầu TCVN 6333:2010 thay thế TCVN 6333:2001; TCVN 6333:2010 hoàn toàn tương đương với GS 2/3-9:2005; TCVN 6333:2010 do Ban kỹ thuật

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.191.168