Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 51/2010/NĐ-CP, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 57719 công văn

1

Công văn 5922/TCT-CS năm 2017 xin ý kiến về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

26 tháng 12 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 12/12/2017, Bộ Tài chính đã ký công văn số 16811/BTC-TCT gửi xin ý kiến các Bộ ban ngành về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ về hóa đơn. Tổng cục Thuế đề nghị

Ban hành: 26/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2017

2

Công văn 16811/BTC-TCT năm 2017 xin ý kiến về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định 04/2014/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

theo Luật ban hành VBQPPL 2015, Bộ Tài chính đã tiến hành tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP và đã dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP theo quy định tại Điều 87 Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 để báo cáo Chính phủ. Thực

Ban hành: 12/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2017

3

Công văn 5257/TCT-TVQT sử dụng hoá đơn theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 5257/TCT-TVQT V/v sử dụng hoá đơn theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2010

Ban hành: 27/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2011

4

Công văn 5131/TCT-CS triển khai Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

quyền thì Cục Thuế tổng hợp báo cáo Tổng cục kịp thời qua đường dây nóng của Tổng cục Thuế (bộ phận thường trực: số điện thoại 043.9719.461; 043. 9727.783) đồng thời fax ngay văn bản về Tổng cục Thuế để được hướng dẫn giải quyết. Báo cáo về Tổng cục Thuế trước ngày 24/12/2010 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Thông tư

Ban hành: 15/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2010

5

Công văn 5531/CT-QTTVAC triển khai Nghị định 51/2010/NĐ-CP do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5531/CT-QTTVAC V/v: Triển khai thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng

Ban hành: 27/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2012

6

Công văn 2561/TCT-CS hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2561/TCT-CS V/v: hướng dẫn một số nội dung trong quá trình thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư số 153/2010/TT-BTC .

Ban hành: 19/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2012

7

Công văn 2560/TCT-CS hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2560/TCT-CS V/v: hướng dẫn một số nội dung trong quá trình thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư số 153/2010/TT-BTC .

Ban hành: 19/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2012

8

Công văn 2559/TCT-CS hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2559/TCT-CS V/v hướng dẫn một số nội dung trong quá trình thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư số 153/2010

Ban hành: 19/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2012

9

Công văn 2558/TCT-CS hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2558/TCT-CS V/v hướng dẫn một số nội dung trong quá trình thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư số 153/2010

Ban hành: 19/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2012

10

Công văn 18036/BTC-TCT hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Thông tư 153/2010/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

9299/VPCP-KTTH ngày 29/12/2011, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau: 1. Về điều kiện sử dụng hóa đơn tự in Theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Thông tư số 13/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính thì: một trong những điều kiện để sử dụng hóa đơn tự in của các doanh nghiệp có mức vốn điều lệ dưới một (01) tỷ đồng là doanh nghiệp phải có

Ban hành: 30/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2012

11

Công văn 9299/VPCP-KTTH thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 9299/VPCP-KTTH V/v thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2011

Ban hành: 29/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2012

12

Công văn 2606/TCT-CS tiếp tục triển khai Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hoá đơn do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2606/TCT-CS V/v tiếp tục đẩy mạnh triển khai Nghị định số 51/2010/NĐ-CP về hoá đơn. Hà Nội, 29 tháng 7 năm 2011

Ban hành: 29/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2011

13

Công văn 1997/TCT-CS xác định thời hạn xử phạt vi phạm theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1997/TCT-CS V/v xác định thời hạn xử phạt vi phạm theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2011

Ban hành: 13/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2011

14

Công văn 1506/TCT-CS về hướng dẫn xử phạt vi phạm hóa đơn tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh Trả lời công văn số 7630/CT-PC ngày 18/11/2010 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn xử phạt vi phạm về hóa đơn tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, căn cứ ý kiến của Vụ Pháp chế - BTC, Vụ Chính sách thuế - BTC, sau khi xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến

Ban hành: 04/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2011

15

Công văn 5339/TCT-CS thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5339/TCT-CS V/v: thực hiện NĐ 51, TT 153. Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2010 Kính

Ban hành: 31/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2011

16

Công văn 5306/TCT-CS trả lời câu hỏi của bạn đọc về Nghị định 51/2010/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Tổng cục Thuế nhận được công văn số 721/TTĐT-BĐ ngày 29/10/2010 của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ về việc trả lời câu hỏi của các ông (bà): Bà Võ Thị Minh Huệ, ông Nguyễn Quang Thương, ông Phạm Ngọc Thuận các vấn đề liên quan đến việc áp dụng Nghị định 51/2010/NĐ-CP (Nghị định 51) ngày 14/5/2010

Ban hành: 30/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2011

17

Công văn 15364/BTC-TCT hướng dẫn quá trình thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Thông tư 153/2010/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 15364/BTC-TCT V/v hướng dẫn một số nội dung trong quá trình thực hiện NĐ 51/2010/NĐ-CP và TT 153/2010/TT-BTC. Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2010

Ban hành: 12/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2010

18

Công văn 4052/TCT-CS triển khai Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

khai thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2747/TCT-CS ngày 26/7/2010 gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai một số công việc. Tiếp theo công văn 2747/TCT-CS, từ nay đến hết năm 2010 Tổng cục Thuế đề nghị các Cục thuế tập trung thực hiện một số công việc như sau: 1. Tổ chức tập huấn cho công

Ban hành: 11/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2010

19

Công văn 6814/VPCP-KTTH xử lý vướng mắc thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 6814/VPCP-KTTH V/v xử lý vướng mắc về triển khai thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2010

Ban hành: 24/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2010

20

Công văn 10383/BTC-TCT phối hợp triển khai Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 10383/BTC-TCT V/v: Phối hợp triển khai Nghị định số 51/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 9 tháng 8 năm 2010 Kính

Ban hành: 09/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.191.168