Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 51/2010/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 11329 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-2-51:2010 (IEC 60335-2-51 : 2008) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-51: Yêu cầu cụ thể đối với bơm tuần hoàn đặt tĩnh tại dùng cho các hệ thống nước sưởi và nước dịch vụ

TCVN5699-2-51:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-51:2010,***,Bơm tuần hoàn đặt tĩnh tại ,Hệ thống nước sưởi và nước dịch vụ,TCVN 5699-2-51:2010 ,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5699-2-51 : 2010 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ CÁC THIẾT BỊ TƯƠNG TỰ - AN TOÀN - PHẦN 2-51: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI BƠM TUẦN HOÀN ĐẶT TĨNH TẠI

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7447-5-51:2010 (IEC 60364-5-51:2005) về Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 5-51: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Quy tắc chung

TCVN7447-5-51:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7447-5-51:2010,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7447-5-51:2010 IEC 60364-5-51:2005 HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN HẠ ÁP - PHẦN 5-51: LỰA CHỌN VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN - QUY TẮC CHUNG Electrical installations of buildings - Part 51: Selection and erection of electrical

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2013

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 51:2017/BTNMT về Khí thải công nghiệp sản xuất thép

QCVN51:2017/BTNMT,Quy chuẩn QCVN51:2017,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tài nguyên- Môi trường,Công nghiệp QCVN 51:2017/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT THÉP National Technical Regulation on Emission for Steel Industry Lời nói đầu QCVN 51:2017/BTNMT do Tổng cục Môi trường biên soạn, Vụ

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7675-51:2015 (IEC 60317-51:2014) về Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 51: Sợi dây đồng tròn tráng men polyurethane có thể hàn được, cấp chịu nhiệt 180

nhiệt 240 23) TCVN 7675-51:2015 (IEC 60317-51:2014), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 51: Sợi dây đồng tròn tráng men polyuretan có thể hàn được, cấp chịu nhiệt 180 24) TCVN 7675-57:2015 (IEC 60317-57:2010), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 57: Sợi dây đồng tròn tráng men polyamide-imide, cấp chịu nhiệt

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2016

5

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 51:2013/BTNMT về khí thải công nghiệp sản xuất thép do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Vùng 5 Nông thôn miền núi 1,4 Chú thích: (1) Đô thị được xác định theo quy định tại Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị; (2) Rừng đặc dụng xác định theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 14 tháng 12 năm 2004 gồm: vườn

Ban hành: 25/10/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2013

6

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 51: 2012/BGTVT về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ xi măng lưới thép do Bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN51:2012/BGTVT,Quy chuẩn QCVN51:2012,Bộ Giao thông vận tải,Phương tiện thủy nội địa,QCVN 51: 2012/BGTVT ,Đóng phương tiện thủy nội địa ,phương tiện thủy nội địa vỏ xi măng lưới thép ,phân cấp phương tiện thủy nội địa vỏ xi măng ,Giao thông QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 51: 2012/BGTVT QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG

Ban hành: 26/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2013

7

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 51:2011/BTTTT về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên sông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

QCVN51:2011/BTTTT,Quy chuẩn QCVN51:2011,Bộ Thông tin và Truyền thông,QCVN 51:2011/BTTTT ,Thiết bị điện thoại VHF,Sử dụng trên sông,Bộ Thông tin và Truyền thông,Điện - điện tử QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 51:2011/BTTTT VỀ THIẾT BỊ ĐIỆN THOẠI VHF SỬ DỤNG TRÊN SÔNG National technical regulation on VHF

Ban hành: 26/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn xây dựng quốc gia TCXDVN 51:2008 về Thoát nước - mạng lưới và công trình bên ngoài

TCXDVN51:2008,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN51:2008,Bộ Xây dựng,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 51 : 2008 THOÁT NƯỚC - MẠNG LƯỚI VÀ CÔNG TRÌNH BÊN NGOÀI - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Drainage and sewerage - External Networks and Facilities Design Standard 1. PHẠM VI ÁP DỤNG 1.1. Tiêu chuẩn này quy định các yêu

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

9

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01–51:2011/BNNPTNT về chất lượng hạt giống lúa lai hai dòng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01–51:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01–51:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01–51:2011/BNNPTNT ,Chất lượng hạt giống lúa lai hai dòng ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01–51:2011/BNNPTNT VỀ CHẤT LƯỢNG HẠT GIỐNG LÚA LAI HAI DÒNG National Technical

Ban hành: 24/06/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5699-2-51:2004 (IEC 60335-2-51:2002) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-51: Yêu cầu cụ thể đối với bơm tuần hoàn đặt tĩnh tại dùng cho các hệ thống nước sưởi và nước dịch vụ

TCVN5699-2-51:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-51:2004,***,Thiết bị điện tương tự,Thiết bị điện gia dụng,An toàn thiết bị điện gia dụng ,Yêu cầu cụ thể ,Bơm tuần hoàn đặt tĩnh tại ,Hệ thống nước sưởi và nước dịch vụ,TCVN 5699-2-51:2004,IEC 60335-2-51:2002,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5699-2-51 : 2004 IEC

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2013

12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8479:2010 về Công trình đê, đập - Yêu cầu kỹ thuật khảo sát mối, một số ẩn họa và xử lý mối gây hại

: 2010 được chuyển đổi từ 14TCN 182 : 2006 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 8479 : 2010 do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2014

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8630:2010 về Nồi hơi - Hiệu suất năng lượng và phương pháp thử

TCVN8630:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8630:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8630:2010 NỒI HƠI - HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Boilers - Energy efficiency and test method Lời nói đầu TCVN 8630:2010 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 11 Nồi hơi và Bình chịu áp lực biên soạn, Tổng

Ban hành: 29/12/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2013

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8567:2010 về Chất lượng đất - Phương pháp xác định thành phần cấp hạt

Lời nói đầu TCVN 8567:2010 được chuyển đổi từ 10 TCN 368-99 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 8567:2010 do Viện Thổ nhưỡng Nông

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8437:2010 (CODEX STAN 252-2006) về Sữa gầy cô đặc có đường bổ sung chất béo từ thực vật

TCVN8437:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8437:2010,***,Sữa gầy cô đặc,Sữa có bổ sung chất béo từ thực vật,TCVN 8437:2010 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8437 : 2010 CODEX STAN 252-2006 SỮA GẦY CÔ ĐẶC CÓ ĐƯỜNG BỔ SUNG CHẤT BÉO THỰC VẬT Blend of sweetened condensed skimmed milk and vegetable fat Lời

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8430:2010 (CODEX STAN 221-2001, Amd.1-2008) về Phomat không ủ chín bao gồm cả phomat tươi

TCVN8430:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8430:2010,***,Phomat không ủ chín ,Phomat tươi,TCVN 8430:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8430:2010 CODEX STAN 221-2001, Amd.1-2008 PHOMAT KHÔNG Ủ CHÍN BAO GỒM CẢ PHOMAT TƯƠI Unripened cheese including fresh cheese Lời nói đầu TCVN 8430 : 2010 hoàn

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8429:2010 (CODEX STAN 208-1999, Amd.1-2001) về Phomat trong nước muối

TCVN8429:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8429:2010,***, Phomat trong nước muối,TCVN 8429:2010 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8429:2010 CODEX STAN 208-1999, Amd.1-2001 PHOMAT TRONG NƯỚC MUỐI Cheeses in brine Lời nói đầu TCVN 8429 : 2010 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 208-1999,

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8435:2010 (CODEX STAN 250-2006) về Sữa gầy cô đặc bổ sung chất béo từ thực vật

TCVN8435:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8435:2010,***,Sữa gầy cô đặc,Sữa có bổ sung chất béo từ thực vật,TCVN 8435:2010 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8435 : 2010 CODEX STAN 250-2006 SỮA GẦY CÔ ĐẶC BỔ SUNG CHẤT BÉO THỰC VẬT Blend of evaporated skimmed milk and vegetable fat Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2013

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001:2010 (ISO 14001:2004/Cor.1:2009) về Hệ thống quản lý môi trường - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng

TCVNISO14001:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNISO14001:2010,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 14001:2010 ISO 14001:2004/Cor.1:2009 HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG - CÁC YÊU CẦU VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Environmental Management Systems Requirements With Guidance For Use Lời nói đầu TCVN ISO

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5871:2010 (ISO 5655:2000) về Chụp ảnh - Phim bức xạ dùng trong công nghiệp (dạng cuộn và tấm) và màn tăng cường kim loại - Kích thước

TCVN5871:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5871:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5871:2010 ISO 5655:2000 CHỤP ẢNH - PHIM BỨC XẠ DÙNG TRONG CÔNG NGHIỆP (DẠNG CUỘN VÀ TẤM) VÀ MÀN TĂNG CƯỜNG KIM LOẠI - KÍCH THƯỚC Photography - Industrial radiographic films (roll and sheet) and metal intensifying screens -

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13