Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 51/2010/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 61294 công văn

1

Công văn 5257/TCT-TVQT sử dụng hoá đơn theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

5257/TCT-TVQT,Công văn 5257 2010,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 5257/TCT-TVQT V/v sử dụng hoá đơn theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP

Ban hành: 27/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2011

2

Công văn 5131/TCT-CS triển khai Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

51 về hóa đơn. Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2010 Kính gửi: Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ và Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011. Để tiếp tục triển

Ban hành: 15/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2010

3

Công văn 5531/CT-QTTVAC triển khai Nghị định 51/2010/NĐ-CP do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

51/2010/NĐ-CP của Chính phủ TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2010 Kính gửi: - Các Phòng thuộc Cục Thuế - 24 Chi cục thuế quận/huyện Căn cứ vào công văn số 2747/TCT-CS ngày 26/07/2010 của Tổng cục Thuế về việc triển khai thực hiện Nghị định số

Ban hành: 27/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2012

4

Công văn 5922/TCT-CS năm 2017 xin ý kiến về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Nghị định thay thế Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ về hóa đơn. Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố: 1) Nghiên cứu dự thảo Nghị định, có ý kiến tham gia với Tổng cục Thuế. 2) Chủ động phối hợp với các đơn vị để báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố có ý kiến tham gia với Bộ

Ban hành: 26/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2017

5

Công văn 16811/BTC-TCT năm 2017 xin ý kiến về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định 04/2014/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế ngày 20/11/2012, Luật Kế toán ngày 17/6/2003, Luật Giao dịch điện tử ngày 29/11/2005, Luật thuế giá trị gia tăng ngày 03/6/2008, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng ngày 19/6/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về hóa đơn bán

Ban hành: 12/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2017

6

Công văn 2558/TCT-CS hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

2558/TCT-CS,Công văn 2558 2012,Tổng cục Thuế,Hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP ,Thông tư 153/2010/TT-BTC ,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 19/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2012

7

Công văn 2559/TCT-CS hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

2559/TCT-CS,Công văn 2559 2012,Tổng cục Thuế,Hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP ,Thông tư 153/2010/TT-BTC ,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 19/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2012

8

Công văn 2560/TCT-CS hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

2560/TCT-CS,Công văn 2560 2012,Tổng cục Thuế,Hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP ,Thông tư 153/2010/TT-BTC ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 19/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2012

9

Công văn 2561/TCT-CS hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

2561/TCT-CS,Công văn 2561 2012,Tổng cục Thuế,Hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP ,Thông tư 153/2010/TT-BTC ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 19/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2012

10

Công văn 18036/BTC-TCT hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Thông tư 153/2010/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

51/2010/NĐ-CP và Thông tư số 153/2010/TT-BTC. Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2011 Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Bộ Tài chính nhận được ý kiến của một số Cục thuế hỏi một số nội dung trong quá trình thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ. Sau khi báo cáo

Ban hành: 30/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2012

11

Công văn 9299/VPCP-KTTH thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Văn phòng Chính phủ ban hành

51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2011 Kính gửi: Bộ Tài chính. Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 17450/BTC-TCT ngày 22 tháng 12 năm 2011 về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ

Ban hành: 29/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2012

12

Công văn 2606/TCT-CS tiếp tục triển khai Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hoá đơn do Tổng cục Thuế ban hành

đẩy mạnh triển khai Nghị định số 51/2010/NĐ-CP về hoá đơn. Hà Nội, 29 tháng 7 năm 2011 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011. Trong quá trình triển khai thực hiện từ cuối năm 2010 và những

Ban hành: 29/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2011

13

Công văn 1997/TCT-CS xác định thời hạn xử phạt vi phạm theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

kiến như sau: Tại khoản 2, Điều 25 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, quy định: “2. Sau khi lập biên bản tổ chức, cá nhân có hóa đơn bị mất, cháy, hỏng phải có đơn khai báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Thời hạn khai báo là ngày sau ngày biên bản được lập

Ban hành: 13/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2011

14

Công văn 1506/TCT-CS về hướng dẫn xử phạt vi phạm hóa đơn tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

vi phạm về hóa đơn tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2011 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh Trả lời công văn số 7630/CT-PC ngày 18/11/2010 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn xử phạt vi phạm về hóa đơn tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, căn cứ ý kiến

Ban hành: 04/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2011

15

Công văn 5339/TCT-CS thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

5339/TCT-CS,Công văn 5339 2010,Tổng cục Thuế,Hoá đơn bán hàng hóa,Hoá đơn cung ứng dịch vụ ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5339/TCT-CS V/v: thực hiện

Ban hành: 31/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2011

16

Công văn 5306/TCT-CS trả lời câu hỏi của bạn đọc về Nghị định 51/2010/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

áp dụng Nghị định 51/2010/NĐ-CP (Nghị định 51) ngày 14/5/2010 của Chính phủ. Ngày 23/11/2010 Tổng cục Thuế đã có công văn số 4761/TCT-CS trả lời câu hỏi của bà Võ Thị Minh Huệ. Về câu hỏi của ông Nguyễn Quang Thương, ông Phạm Ngọc Thuận, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: I. Câu hỏi của ông Nguyễn Quang Thương (địa chỉ email:

Ban hành: 30/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2011

17

Công văn 15364/BTC-TCT hướng dẫn quá trình thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Thông tư 153/2010/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

dung trong quá trình thực hiện NĐ 51/2010/NĐ-CP và TT 153/2010/TT-BTC. Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2010 Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngày 14/5/2010 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Ngày 28/9/2010 Bộ

Ban hành: 12/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2010

18

Công văn 4052/TCT-CS triển khai Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính. Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2010 Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Ngày 14/5/2010 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP hướng dẫn về hóa đơn bán hàng. Bộ Tài chính đã ban

Ban hành: 11/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2010

19

Công văn 6814/VPCP-KTTH xử lý vướng mắc thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Văn phòng Chính phủ ban hành

khai thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2010 Kính gửi: - Bộ Tài chính; - Bộ Tư pháp. Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 11380/BTC-TCT ngày 26 tháng 8 năm 2010), ý kiến của Bộ Tư pháp (công văn số 3338/BTP-PLDSKT ngày

Ban hành: 24/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2010

20

Công văn 10383/BTC-TCT phối hợp triển khai Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành

51/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 9 tháng 8 năm 2010 Kính gửi: - Đồng chí Bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ; - Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thời gian qua, được sự quan tâm, giúp đỡ và sự phối hợp chỉ đạo của Tỉnh uỷ,

Ban hành: 09/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13