Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 51-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 188105 văn bản

1

Nghị định 51-CP năm 1997 về việc đăng ký và quản lý hộ khẩu

51-CP,Nghị định 51-CP 1997,Chính phủ,Đăng ký quản lý hộ khẩu,Quản lý hộ khẩu,Đăng ký hộ khẩu,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 51-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 5

Ban hành: 10/05/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

2

Nghị định 51-CP năm 1996 về việc giải quyết yêu cầu của tập thể lao động tại doanh nghiệp không được đình công

51-CP,Nghị định 51-CP 1996,Chính phủ,Giải quyết yêu cầu tập thể lao động,Doanh nghiệp không được đình công,Tập thể lao động,Doanh nghiệp,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 51-CP

Ban hành: 29/08/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

3

Nghị định 51-CP năm 1995 về việc phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt nam

51-CP,Nghị định 51-CP 1995,Chính phủ,Điều lệ tổ chức và hoạt động,Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông,Doanh nghiệp,Công nghệ thông tin CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 51-CP Hà Nội,

Ban hành: 01/08/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

4

Nghị định 51-CP năm 1994 về việc điều chỉnh địa giới huyện, xã thuộc tỉnh Đồng Nai

51-CP,Nghị định 51-CP 1994,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới,Điều chỉnh địa giới hành chính,Điều chỉnh địa giới hành chính huyện,Điều chỉnh địa giới hành chính xã,Tỉnh Đồng Nai,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 23/06/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

5

Nghị định 51-CP năm 1993 về việc thành lập Cục Quản lý nhà trực thuộc Bộ Xây dựng

51-CP,Nghị định 51-CP 1993,Chính phủ,Thành lập Cục Quản lý nhà,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 51-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 1993

Ban hành: 10/08/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

6

Quyết định 51-CP năm 1979 về việc hợp nhất xã Định Công và xã Định Thành thuộc huyện Thiệu Yên, tỉnh Thanh Hóa thành một xã do Hội đồng Chính phủ ban hành

51-CP,Quyết định 51-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Tỉnh Thanh Hóa,Hợp nhất xã,Xã Định Công,Xã Định Thành,Huyện Thiệu Yên,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 51-CP Hà Nội,

Ban hành: 17/02/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

7

Quyết định 51-CP năm 1977 về việc phân vạch địa giới hành chính của thành phố Đà Lạt, thuộc tỉnh Lâm Đồng do Hội đồng Chính phủ ban hành

51-CP,Quyết định 51-CP 1977,Hội đồng Chính phủ,Địa giới hành chính,Thành phố Đà Lạt,Tỉnh Lâm Đồng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 51-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm

Ban hành: 10/03/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

8

Quyết định 51-CP năm 1961 về việc điều chỉnh giá bán buôn một số loại than do Hội Đồng Chính Phủ ban hành

51-CP,Quyết định 51-CP 1961,Hội đồng Chính phủ,Giá bán than,Thương mại HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******* Số: 51-CP VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 1961 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN

Ban hành: 25/04/1961

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2007

9

Nghị định 51-CP năm 1960 về việc miễn thủ tục cấp thị thực hộ chiếu cho công dân nước Cộng hòa nhân dân Mông cổ có hộ chiếu phổ thông đi công vụ do Hội Đồng Chính Phủ ban hành.

51-CP,Nghị định 51-CP 1960,Hội đồng Chính phủ,Miễn thủ tục cấp thị thực hộ chiếu,Công dân Mông Cổ đi công vụ,Dịch vụ pháp lý,Quyền dân sự HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 51-CP Hà Nội,

Ban hành: 08/10/1960

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

10

Nghị định 108/2005/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 51/CP về đăng ký và quản lý hộ khẩu

108/2005/NĐ-CP Hà Nội , ngày 19 tháng 08 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/CP NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 1997 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ KHẨU CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công

Ban hành: 19/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

11

Nghị định 67/2002/NĐ-CP sửa đổi Danh mục các doanh nghiệp không được đình công kèm theo Nghị định 51/CP năm 1996

lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 67/2002/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2002 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 67/2002/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 7 NĂM 2002 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC CÁC DOANH NGHIỆP KHÔNG ĐƯỢC ĐÌNH CÔNG BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/CP NGÀY 29 THÁNG

Ban hành: 09/07/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

12

Chỉ thị 03/2002/CT-UB tiếp tục thực hiện Nghị định 51/CP về đăng ký và quản lý hộ khẩu do tỉnh Bạc Liêu ban hành

CHỈ THỊ V/V TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 51/CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ KHẨU Sau hơn 4 năm thực hiện Nghị định số 51/CP ngày 10/5/1997 của Chính phủ và Thông tư số 06/TT/BNV ngày 02/06/1997 của Bộ Nội vụ (Nay là Bộ Công an); Chỉ thị số 17/CT/UB ngày 14/7/1997 của UBND tỉnh Bạc Liêu về đăng ký và quản lý hộ khẩu, đã đạt

Ban hành: 15/04/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2015

13

Chỉ thị 02/2006/CT-UBND tiếp tục thực hiện Nghị định 51/CP được sửa đổi theo Nghị định 108/2005/NĐ-CP về công tác đăng ký quản lý hộ khẩu do tỉnh Đồng Nai ban hành

Biên Hòa, ngày 03 tháng 01 năm 2006 CHỈ THỊ V/V TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 51/CP ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2005/NĐ-CP NGÀY 19/8/2005 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ QUẢN LÝ HỘ KHẨU Ngày 19/8/2005, Chính phủ ban hành Nghị định số 108/2005/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số

Ban hành: 03/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2014

14

Chỉ thị 31/2005/CT-UBND về triển khai thực hiện Nghị định 108/2005/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 51/CP về đăng ký, quản lý hộ khẩu và Thông tư 11/2005/TT-BCA do tỉnh Bến Tre ban hành

CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2005/NĐ-CP NGÀY 19/8/2005 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 51/CP NGÀY 10/5/1997 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ HỘ KHẨU VÀ THÔNG TƯ SỐ 11/2005/TT-BCA NGÀY 7/10/2005 CỦA BỘ CÔNG AN Trong những năm qua, công tác triển khai thực hiện Nghị định 51/CP

Ban hành: 30/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2014

15

Chỉ thị 25/2005/CT-UB triển khai thực hiện Nghị định 108/2005/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 51/CP về đăng ký và quản lý hộ khẩu trên địa bàn Thành phố Hà Nội

SỐ 51/CP NGÀY 10/5/1997 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Để thực hiện có hiệu quả Nghị định số 108/2005NĐ-CP, ngày 19/8/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/CP Thông tư số 11/2005/TT-BCA của Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 51/CP về đăng

Ban hành: 21/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2013

16

Chỉ thị 32/2005/CT-UBND thực hiện Nghị định 108/2005/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 51/CP và Thông tư 11/2005/TT-BCA-C11 về đăng ký và quản lý hộ khẩu do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

tháng 11 năm 2005 CHỈ THỊ VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2005/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 8 NĂM 2005 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/CP NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 1997 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ THÔNG TƯ SỐ 11/2005/TT-BCA-C11 NGÀY 07 THÁNG 10 NĂM 2005 CỦA BỘ CÔNG AN VỀ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ KHẨU

Ban hành: 21/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

17

Thông tư 11/2005/TT-BCA-C11 hướng dẫn thi hành Nghị định 51/CP năm 1997 và Nghị định 108/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ khẩu do Bộ Công an ban hành

THÔNG TƯ CỦA BỘ CÔNG AN SỐ 11/2005/TT-BCA-C11 NGÀY 7 THÁNG 10 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/CP NGÀY 10/5/1997 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2005/NĐ-CP NGÀY 19/8/2005 VỀ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ KHẨU Ngày 10 tháng 5 năm 1997, Chính phủ ban hành Nghị định số 51/CP về đăng ký và quản lý hộ khẩu (sau đây viết gọn là Nghị định

Ban hành: 07/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

18

Chỉ thị 15/CT-UB năm 1997 về triển khai thực hiện Nghị định 51/CP của Chính phủ về việc đăng ký và quản lý hộ khẩu do tỉnh Bến Tre ban hành

CHỈ THỊ V/V TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 51/CP NGÀY 10/5/1997 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ KHẨU Trong những năm qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấy ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp các ngành các cấp và sự nỗ lực cố gắng của lực lượng công an, nên việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 04/HĐBT ngày

Ban hành: 01/08/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2014

19

Chỉ thị 19/CT.UBT năm 1997 tổ chức thực hiện Nghị định 51/CP và Thông tư 06/TT-BNV về đăng ký quản lý hộ khẩu do tỉnh Vĩnh Long ban hành

TX. Vĩnh Long, ngày 19 tháng 7 năm 1997 CHỈ THỊ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 51/CP VÀ THÔNG TƯ SỐ 06/TT-BNV VỀ ĐĂNG KÝ QUẢN LÝ HỘ KHẨU Đăng ký quản lý hộ khẩu là biện pháp quản lý hành chánh của Nhà nước nhằm xác định việc cư trú của công dân bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, tăng cường quản lý

Ban hành: 19/07/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2014

20

Thông tư 6-TT/BNV(C13) năm 1997 thực hiện Nghị định 51/CP-1997 về việc đăng ký và quản lý hộ khẩu do Bộ Nội vụ ban hành

năm 1997 THÔNG TƯ CỦA BỘ NỘI VỤ SỐ 06-TT/BNV (C13) NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/CP NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 1997 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ KHẨU Ngày 10 tháng 5 năm 1997 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/CP về đăng ký và quản lý hộ khẩu. Bộ Nội vụ ra Thông tư

Ban hành: 20/06/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.186.43