Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 51/2012/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 205671 văn bản

1

Quyết định 51/2012/QĐ-TTg quy định về chế độ bồi dưỡng và trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Hạnh phúc ---------------- Số: 51/2012/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG VÀ CHẾ ĐỘ TRANG PHỤC ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN THỂ DỤC THỂ THAO Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật thể

Ban hành: 16/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2012

2

Hướng dẫn 7534/HD-LN-TC-GD&ĐT thực hiện Quyết định 51/2012/QĐ-TTg về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao do Sở Tài chính - Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành

7534/HD-LN:TC-GD&ĐT Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2014 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 51/2012/QĐ-TTG NGÀY 16/11/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG VÀ CHẾ ĐỘ TRANG PHỤC ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN THỂ DỤC THỂ THAO Để có sự thống nhất về chế độ bồi dưỡng, chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng

Ban hành: 25/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2015

3

Quyết định 51/QĐ-TTg năm 2018 về xuất cấp vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Ninh Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 51/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XUẤT CẤP VẮC XIN, HÓA CHẤT SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO TỈNH NINH THUẬN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia ngày 20 tháng 11 năm 2012; Xét

Ban hành: 11/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2018

4

Quyết định 51/2018/QĐ-TTg về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2019-2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

51/2018/QD-TTg,Quyết định 51 2018,Thủ tướng Chính phủ,Chi phí quản lý bảo hiểm,Bảo hiểm y tế,Bảo hiểm thất nghiệp,Bảo hiểm,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 25/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2018

5

Quyết định 51/2016/QĐ-TTg về cơ chế tài chính đặc thù đối với Cục Hàng không Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

51/2016/QD-TTg,Quyết định 51 2016,Thủ tướng Chính phủ,Cơ chế tài chính đặc thù,Cục hàng không Việt Nam,Cảng vụ hàng không,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2016

6

Quyết định 51/2015/QĐ-TTg về quy định tổ chức tìm kiếm, cứu nạn giao thông đường thủy nội địa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

51/2015/QD-TTg,Quyết định 51 2015,Thủ tướng Chính phủ,Tìm kiếm cứu nạn,Giao thông đường thủy nội địa,Giao thông - Vận tải,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2015

7

Quyết định 51/2012/QĐ-UBND về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2013

51/2012/QD-UBND,Quyết định 51 2012,Tỉnh Gia Lai,Bảng giá đất tỉnh Gia Lai,Bảng giá đất Gia Lai 2013,Giá đất Gia Lai 2013,Giá đất Gia Lai,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2013

8

Quyết định 51/2012/QĐ-UBND về Quy định dạy, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

51/2012/QD-UBND,Quyết định 51 2012,Tỉnh Quảng Ngãi,Dạy học thêm Quảng Ngãi,Dạy thêm học thêm,Quản lý dạy thêm học thêm,Dạy thêm học thêm Quảng Ngãi 2013,Dạy thêm học thêm Quảng Ngãi,Dạy học thêm,Quản lý dạy học thêm ,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2013

9

Quyết định 51/2012/QĐ-UBND về Quy định giá đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013

51/2012/QD-UBND,Quyết định 51 2012,Thành phố Hà Nội,Giá đất,Giá đất 2013,Giá đất Hà Nội 2013,Giá đất Hà Nội,Giá đất thành phố Hà Nội năm 2013,Bảng giá đất Hà Nội năm 2013,Bảng giá đất Hà Nội 2013,Bảng giá đất 2013,Bảng giá đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2013

10

Quyết định 51/2012/QĐ-UBND về Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

51/2012/QD-UBND,Quyết định 51 2012,Tỉnh Đắk Lắk,Định mức sử dụng điện thoại ,Điện thoại công vụ,Điện thoại di động cán bộ lãnh đạo,Cán bộ lãnh đạo,Trang bị điện thoại tại nhà riêng,Cơ quan hành chính Đắk Lắk ,Đơn vị sự nghiệp Đắk Lắk ,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK --------

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2013

11

Quyết định 51/2012/QĐ-UBND về Quy định thi đua, khen thưởng trong phong trào thi đua “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2015

51/2012/QD-UBND,Quyết định 51 2012,Tỉnh Thái Nguyên,Khen thưởng phong trào thi đua ,Thi đua xây dựng nông thôn mới ,Giai đoạn 2011-2015,Phong trào thi đua,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2013

12

Quyết định 51/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Quy định tạm thời thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục đầu tư tại Quyết định 34/2007/-UBND của tỉnh Vĩnh Phúc

51/2012/QD-UBND,Quyết định 51 2012,Tỉnh Vĩnh Phúc,Cơ chế một cửa liên thông,Giải quyết thủ tục đầu tư,Giải quyết thủ tục đầu tư Vĩnh Phúc,Cơ chế một cửa liên thông Vĩnh Phúc,Bãi bỏ cơ chế một cửa liên thông ,Bãi bỏ cơ chế một cửa Vĩnh Phúc,Thủ tục đầu tư ,Cơ chế một cửa,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Ban hành: 14/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2012

13

Quyết định 51/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế Thi đua, khen thưởng kèm theo Quyết định 29/2011/-UBND của tỉnh Bình Thuận

51/2012/QD-UBND,Quyết định 51 2012,Tỉnh Bình Thuận,Sửa đổi Quy chế thi đua khen thưởng ,Sửa đổi Quy chế TĐKT Bình Thuận,Thi đua khen thưởng Bình Thuận 2013,Sửa đổi Quyết định 29 Bình Thuận,Thi đua khen thưởng,Quy chế thi đua khen thưởng,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Ban hành: 05/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2012

14

Quyết định 51/2012/QĐ-UBND về Quy định quy trình khảo sát, xác định giá đất thực tế trên thị trường để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

51/2012/QD-UBND,Quyết định 51 2012,Tỉnh Sóc Trăng,Giá đất,Giá đất Sóc Trăng 2013,Khảo sát giá đất ,Giá đất thực tế ,Giá đất thu tiền sử dụng đất ,Thu tiền sử dụng đất,Tiền thuê đất,Giá đất thị trường Sóc Trăng 2013,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 29/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2012

15

Quyết định 51/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương kèm theo Quyết định 31/2009/-UBND

51/2012/QD-UBND,Quyết định 51 2012,Tỉnh Bình Dương,Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã ,Khuyến khích phát triển hợp tác xã,Chính sách hỗ trợ phát triển HTX,Chính sách khuyến khích phát triển HTX,Kèm theo Quyết định 31/2009/-UBND Bình Dương,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------

Ban hành: 26/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2013

16

Quyết định 51/2012/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

51/2012/QD-UBND,Quyết định 51 2012,Thành phố Đà Nẵng,Tổ chức hoạt động tổ dân phố,Tổ chức hoạt động thôn,Tổ dân phố,Tổ dân phố thành phố Đà Nẵng,Tổ chức hoạt động,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2013

17

Quyết định 51/2012/QĐ-UBND về Quy định xây dựng và công bố chỉ số đánh giá thị trường bất động sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

51/2012/QD-UBND,Quyết định 51 2012,Thành phố Hồ Chí Minh,Thị trường Bất động sản,Đánh giá thị trường bất động sản,Xây dựng chỉ số ,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2012

18

Quyết định 51/2012/QĐ-UBND quy định giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với lâm sản rừng tự nhiên, thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với lâm sản rừng, vườn trồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

51/2012/QD-UBND,Quyết định 51 2012,Tỉnh Kon Tum,Giá tối thiểu tính thuế tài nguyên,Lâm sản rừng tự nhiên,Lâm sản rừng vườn trồng ,Thuế sử dụng đất nông nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 12/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2012

19

Quyết định 51/2012/QĐ-UBND về Quy định xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Lào Cai

51/2012/QD-UBND,Quyết định 51 2012,Tỉnh Lào Cai,Nghĩa trang,Quản lý xây dựng nghĩa trang ,Nghĩa trang nhân dân,Nhà tang lễ,Nhà hỏa táng ,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2012

20

Quyết định 51/2012/QĐ-UBND về chế độ khuyến khích học tập đối với học sinh các trường trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

51/2012/QD-UBND,Quyết định 51 2012,Tỉnh Tây Ninh,Chế độ khuyến khích học tập,Trường phổ thông dân tộc nội trú,Trung tâm giáo dục thường xuyên,Tài chính nhà nước,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.108.182