Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 51/2010/N��- "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 12681 tiêu chuẩn

101

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5871:2010 (ISO 5655:2000) về Chụp ảnh - Phim bức xạ dùng trong công nghiệp (dạng cuộn và tấm) và màn tăng cường kim loại - Kích thước

TCVN5871:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5871:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5871:2010 ISO 5655:2000 CHỤP ẢNH - PHIM BỨC XẠ DÙNG TRONG CÔNG NGHIỆP (DẠNG CUỘN VÀ TẤM) VÀ MÀN TĂNG CƯỜNG KIM LOẠI - KÍCH THƯỚC Photography - Industrial radiographic films (roll and sheet) and metal intensifying screens -

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2014

102

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8493:2010 (ISO 2007:2007) về Cao su chưa lưu hóa – Xác định độ dẻo – Phương pháp máy đo độ dẻo nhanh

TCVN8493:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8493:2010,***,Phương pháp máy đo độ dẻo nhanh,Cao su chưa lưu hóa ,Xác định độ dẻo đầu,TCVN 8493:2010 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8493:2010 ISO 2007:2007 CAO SU CHƯA LƯU HÓA – XÁC ĐỊNH ĐỘ DẺO – PHƯƠNG PHÁP MÁY ĐO ĐỘ DẺO NHANH Rubber, unvulcanized – Determination

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

103

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6086:2010 (ISO 1795:2007) về Cao su thiên nhiên thô và cao su tổng hợp thô - Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu

TCVN6086:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6086:2010,***,Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử,Cao su thiên nhiên thô,Cao su tổng hợp thô ,TCVN 6086:2010,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6086:2010 ISO 1795:2007 CAO SU THIÊN NHIÊN THÔ VÀ CAO SU TỔNG HỢP THÔ - LẤY MẪU VÀ CHUẨN BỊ MẪU Rubber, raw natural and raw synthetic -

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

104

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8494:2010 (ISO 2930:2009) về Cao su thiên nhiên thô - Xác định chỉ số duy trì độ dẻo (PRI)

TCVN8494:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8494:2010,***,Xác định chỉ số duy trì độ dẻo,Cao su thiên nhiên thô,TCVN 8494:2010 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8494:2010 ISO 2930:2009 CAO SU THIÊN NHIÊN THÔ - XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ DUY TRÌ ĐỘ DẺO (PRI) Rubber, raw natural – Determination of plasticity retention index (PRI)

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

105

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8478:2010 về công trình thủy lợi – Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế

TCVN8478:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8478:2010,***,Công trình thủy lợi,Yêu cầu thành phần khối lượng ,Khảo sát địa hình,Giai đoạn lập dự án và thiết kế,TCVN 8478:2010,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8478:2010 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – YÊU CẦU VỀ THÀNH PHẦN, KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH TRONG CÁC GIAI ĐOẠN LẬP DỰ ÁN VÀ THIẾT

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

106

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8434:2010 (CODEX STAN 280-1973, REV.1-1999, AMD.1-2006) về Sản phẩm chất béo sữa

TCVN8434:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8434:2010,***,Sản phẩm chất béo sữa,TCVN 8434:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8434:2010 CODEX STAN 280-1973, REV.1-1999, AMD.1-2006 SẢN PHẨM CHẤT BÉO SỮA Milkfat products Lời nói đầu TCVN 8434 : 2010 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 280-1973,

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2013

107

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6400:2010 (ISO 707:2008/IDF 50:2008) về Sữa và các sản phẩm sữa - Hướng dẫn lấy mẫu

TCVN6400:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6400:2010,***,Hướng dẫn lấy mẫu,Sữa và các sản phẩm sữa,TCVN 6400:2010 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6400:2010 ISO 707:2008 SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA - HƯỚNG DẪN LẤY MẪU Milk and milk products - Guidance on sampling Lởi nói đầu TCVN 6400:2010 thay thế

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

108

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6397:2010 (EN 115:1995/AMD 1:1998) về Thang cuốn và băng tải chở người - Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt

TCVN6397:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6397:2010,***,Thang cuốn,Băng tải chở người ,Yêu cầu an toàn,Yêu cầu an toàn cấu tạo và lắp đặt,An toàn về cấu tạo và lắp đặt ,TCVN 6397:2010 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6397:2010 EN 115:1995 WITH AMENDMENT 1:1998 THANG CUỐN VÀ BẰNG TẢI CHỞ NGƯỜI - YÊU CẦU AN TOÀN VỀ

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

109

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5504:2010 (ISO 2446:2008/IDF 226:2008) về Sữa - Xác định hàm lượng chất béo

TCVN5504:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5504:2010,***,TCVN 5504:2010,Xác định hàm lượng chất béo,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5504:2010 ISO 2446:2008 SỮA - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT BÉO Milk - Determination of fat content Lời nói đầu TCVN 5504:2010 thay thế TCVN 5504:1991; TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

110

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6008:2010 về Thiết bị áp lực - Mối hàn - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN6008:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6008:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6008 : 2010 THIẾT BỊ ÁP LỰC - MỐI HÀN - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Pressure equipments - Welds - Technical requirements and testing methods Lời nói đầu TCVN 6008 : 2010 thay thế TCVN 6008 : 1995. TCVN 6008 :

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2013

111

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8366:2010 về Bình chịu áp lực - Yêu cầu về thiết kế và chế tạo

TCVN8366:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8366:2010,***,Bình chịu áp lực,Yêu cầu về thiết kế và chế tạo,TCVN 8366:2010,Điện - điện tử TCVN 8366:2010 BÌNH CHỊU ÁP LỰC - YÊU CẦU VỀ THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO Pressure vessels - Requirement of design and manufacture Lời nói đầu TCVN 8366:2010 thay thế TCVN 6153:1996; TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2013

112

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6127:2010 (ISO 660 : 2009) về Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định trị số axit và độ axit

TCVN6127:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6127:2010,***,Dầu mỡ động vật và thực vật,Xác định trị số axit và độ axit,TCVN 6127:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6127 : 2010 ISO 660 : 2009 DẦU MỠ ĐỘNG VẬT VÀ THỰC VẬT – XÁC ĐỊNH TRỊ SỐ AXIT VÀ ĐỘ AXIT Animal and vegetable fats and oils – Detemination

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

113

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8308:2010 (EN 1541 : 2001) về Giấy và cáctông tiếp xúc với thực phẩm - Xác định formaldehyt trong dung dịch nước chiết

TCVN8308:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8308:2010,***, Xác định formaldehyt ,Dung dịch nước chiết,Giấy và cáctông tiếp xúc với thực phẩm ,TCVN 8308:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8308 : 2010 GIẤY VÀ CÁCTÔNG TIẾP XÚC VỚI THỰC PHẨM – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH FORMALDEHYT TRONG DUNG DỊCH NƯỚC CHIẾT Paper

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

114

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6332:2010 (GS 2/1/3-15:2005) về Đường - Xác định hao hụt khối lượng khi sấy

TCVN6332:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6332:2010,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6332:2010 GS 2/1/3-15:2005 ĐƯỜNG - XÁC ĐỊNH HAO HỤT KHỐI LƯỢNG KHI SẤY The determination of sugar moisture by loss on drying Lời nói đầu TCVN 6332:2010 thay thế TCVN 6332:1997; TCVN 6332:2010 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2014

115

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7143:2010 (ASTM D 3237-06) về Xăng - Phương pháp xác định hàm lượng chì bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử

TCVN7143:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7143:2010,***,Phương pháp xác định hàm lượng chì,Quang phổ hấp thụ nguyên tử,TCVN 7143:2010,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7143:2010 ASTM D 3237-06e1 XĂNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHÌ BẰNG QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ Standard test method for lead in gasoline

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

116

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5687:2010 về thông gió - Điều hòa không khí - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN5687:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5687:2010,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5687 : 2010 THÔNG GlÓ - ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Ventilation-air conditioning Design standards Lời nói đầu TCVN 5687:2010 thay thế TCVN 5687:1992. TCVN 5687:2010 do Trường Đại học Xây dựng biên soạn, Bộ

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2013

117

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6479:2010 (IEC 60921:2006) về Balat dùng cho bóng đèn huỳnh quang dạng ống - Yêu cầu về tính năng

TCVN6479:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6479:2010,***,Bóng đèn huỳnh quang,Ba lát dùng cho bóng đèn huỳnh quang,Bóng đèn huỳnh quang dạng ống ,TCVN 6479:2010 ,IEC 60921:2006,Yêu cầu về tính năng,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6479:2010 IEC 60921:2006 BALÁT DÙNG CHO BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG DẠNG ỐNG - YÊU CẦU VỀ TÍNH

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

118

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8351:2010 về thủy sản và sản phẩm thủy sản - Xác định các chất chuyển hóa của nhóm nitrofuran - Phương pháp sắc ký lỏng-khối phổ-khối phổ

TCVN8351:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8351:2010,***,Phương pháp sắc ký lỏng ,Chất chuyển hóa của nhóm nitrofuran ,Sản phẩm thủy sản,Sắc ký lỏng-khối phổ-khối phổ,Thủy sản và sản phẩm thủy sản,TCVN 8351:2010 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8351:2010 THUỶ SẢN VÀ SẢN PHẨM THUỶ SẢN ( XÁC ĐỊNH CÁC CHẤT CHUYỂN HOÁ

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

119

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8379:2010 về tôm và sản phẩm tôm – Phát hiện virut gây bệnh hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu (IHHNV) bằng kỹ thuật phản ứng chuỗi trùng hợp (PCR)

TCVN8379:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8379:2010,***,Tôm và sản phẩm tôm ,Phát hiện virut gây bệnh hoại tử ,Bệnh hoại tử dưới vỏ ,Bệnh hoại tử cơ quan tạo máu ,Kỹ thuật phản ứng chuỗi trùng hợp,TCVN 8379:2010,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8379:2010 TÔM VÀ SẢN PHẨM TÔM – PHÁT HIỆN VIRUT GÂY BỆNH HOẠI TỬ DƯỚI VỎ VÀ

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

120

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8427:2010 (EN 14546:2005) về thực phẩm - xác định nguyên tố vết - xác định Asen tổng số bằng phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử giải phóng hydrua (HGAAS) sau khi tro hóa

TCVN8427:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8427:2010,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8427:2010 EN 14546:2005 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH NGUYÊN TỐ VẾT - XÁC ĐỊNH ASEN TỔNG SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ GIẢI PHÓNG HYDRUA (HGAAS) SAU KHI TRO HÓA Foodstuffs - Determination of trace elements -

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.197.23
server250